Ідіома: fed up

fed up /fed ʌp/ — дістало, ситий по горло, набридлоприйменник: fed up with

She was fed up with their complaints. — Вона сита по горло їхніми скаргами.

We quit because we were fed up. — Ми звільнились, бо нас дістало.

I’m fed up with ​cleaning up after you. — Мені набридло прибирати за тобою.

to feed up – відгодувати (не означає “дістати когось”)   to feed /fiːd/ – годувати

The thieves fed the guard dog to keep it quiet. — Злодії нагодували сторожову собаку, щоб та мовчала.

You’ve ​lost a lot of ​weight, you need ​feeding up a ​bit. — Ти втратив чимало ваги, тебе треба трохи відгодувати