Modal verbs: Модальні дієслова

Модальні дієслова опанувати дуже важливо, адже за допомогою них виражають ставлення до дії. Модальні дієслова є допоміжними. Як ви вже знаєте, є й інші допоміжні дієслова – be / do / have, але вони не є модальними. Модальними є наступні: Читати далі…

Sequence of tenses: Узгодження часів

З узгодженням часів в англійській розібратися досить легко. Тут всюди присутня логіка: майбутня чи теперішня дія не може статися перед минулою, тому це треба узгодити. В українській мові немає суворого узгодження часів, тому звертайте увагу на переклад. Узгодження часів відбувається Читати далі…

Other ways to express the future: Інші способи виразити майбутній час

Зараз ми розберемо конструкції, які вживаються для вираження майбутнього часу. Вони вживаються у простому теперішньому або минулому часі, але виражають майбутню дію, яка має чи мала б статися. BE ABOUT TO + INFINITIVE Ця конструкція позначає щось, що от-от має Читати далі…

Future Perfect Continuous: Майбутній доконаний час і порівняння майбутніх часів

Future Perfect Continuous утворюється з допоміжними дієсловами will, have, а також been для всіх осіб, ніяке з них не змінюється в залежності від особи. Основне дієслово береться у формі Present Participle, тобто до основи (V1) додаємо закінчення -ing. Це одна з найменш Читати далі…

Future Perfect: Майбутній доконаний час

Future Perfect утворюється з допоміжним дієсловом will для всіх осіб, а також допоміжним have для всіх осіб, воно не змінюється на has для третьої особи однини! Основне дієслово береться у формі Past Participle, тобто неправильні дієслова беремо з третьої колонки (V3), а до Читати далі…

Future Continuous: Майбутній тривалий час

Future Continuous утворюється з допоміжним дієсловом will для всіх осіб, а також допоміжним be для всіх осіб, воно не змінюється на am / is / are! Основне дієслово береться у формі Present Participle, тобто до основи додаємо закінчення -ing. УТВОРЕННЯ Стверджувальне речення Читати далі…

Future Simple & Be going to: Простий майбутній час

Future Simple утворюється з допоміжним дієсловом will для всіх осіб. Основне дієслово береться у своїй основі (V1) також для всіх осіб, ми не додаємо нікуди ніяких закінчень в залежності від особи, і це чудово, адже все трохи простіше, ніж з іншими часами. Читати далі…

Past Perfect Continuous: Минулий тривалий доконаний час

Past Perfect Continuous утворюється з допоміжним дієсловом have у минулій його формі, тобто had для всіх осіб, а також з допоміжним be у формі Past Participle, тобто been для всіх осіб. Основне дієслово в цій часовій формі береться у Present Participle, тобто додаємо закінчення -ing до Читати далі…

Past Perfect: Минулий доконаний час

Past Perfect утворюється з допоміжним дієсловом have у минулій його формі, тобто had для всіх осіб. Основне дієслово в цій часовій формі береться у Past Participle, тобто як ви вже знаєте, до правильних дієслів додаємо -ed, а неправильні беремо з третьої колонки (V3). Читати далі…

Past Simple or Present Perfect: Простий минулий чи теперішній доконаний час?

Саме при виборі якоїсь з цих двох форм найчастіше виникаю труднощі, адже різниця між ними дійсно буває тонка, проте дуже вагома. Однак пам’ятайте, що деколи те саме можна сказати обома часовими формами, але їх значення буде відрізнятися, в залежності від Читати далі…

Present Perfect Continuous: Теперішній тривалий доконаний час

Present Perfect Continuous утворюється з двома допоміжними дієсловами: допоміжним дієсловом доконаних форм have / has та допоміжним дієсловом тривалих форм be у Past Participle, тобто у формі been для всіх осіб. Основне дієслово в цій часовій формі береться таке ж, як і Читати далі…

Present Perfect: Теперішній доконаний час

Present Perfect утворюється з допоміжним дієсловом have у теперішньому часі, яке для третьої особи однини (he / she / it) має форму has. Основне дієслово для всіх осіб береться у формі Past Participle – третя колонка для неправильних дієслів (V3), а до правильних додається закінчення -ed. Доконані часові форми Читати далі…

Past Continuous: Минулий тривалий час

Past Continuous утворюється з допоміжним дієсловом be у теперішньому часі, яке варіюється в залежності від особи (was / were), та основного дієслова в інфінітиві із закінченням -ing для всіх осіб. Тривалий час в англійській мові називається Continuous або Progressive. Ця часова форма також є однією Читати далі…

Past Simple: Простий минулий час

Для утворення Past Simple до правильних дієслів (V1) треба додати закінчення -ed, а неправильні дієслова беруться з другої колонки (V2). Їх утворення не має чітких правил, тому неправильні дієслова треба просто вивчити. Користуйтеся цим сайтом, щоб отримати форми дієслова у всіх часах: відмінювання дієслів Читати далі…

Present Simple or Present Continuous: Простий чи тривалий теперішній час?

Ці дві часові форми передають зовсім різні значення, проте деколи можуть виникати сумніви щодо вибору того чи іншого часу, тож розгляньмо детальніше ті випадки, коли їх можна сплутати. Present Simple Present Continuous Регулярні і повторювані дії: I play volleyball. – Я граю Читати далі…

Дієслова стану в англійській мові

В англійській є дієслова дії, стану і змішані. Дієслова стану зазвичай не вживаються у тривалих часових формах, але є також змішані дієслова, які мають різні значення і можуть виступати і дієсловами дії, і дієсловами стану. Давайте розберемо цю тему детальніше. Читати далі…

Present Continuous: Тривалий теперішній час

Present Continuous утворюється з допоміжним дієсловом be у теперішньому часі, яке варіюється в залежності від особи (am / is / are), та основного дієслова в інфінітиві із закінченням -ing для всіх осіб. Тривалий час в англійській мові називається Continuous або Progressive. Ця часова форма також є однією з Читати далі…

Present Simple: Простий теперішній час

Для утворення Present Simple береться інфінітив. Закінчення -s (-es) до основного дієслова додається тільки у третій особі однини (he / she / it). Для утворення заперечних і питальних речень треба вживати допоміжне дієслово do, яке у третій особі однини забирає на себе закінчення -es і Читати далі…

5 цитат, які надихнуть на нові звершення

Дуже часто ми боїмося почати щось нове не через те, що немає можливості, а тому, що нам бракує віри у свої сили, здається, що ми не готові і ще зарано, або ж навпаки, вже занадто пізно. Ось 5 цитат, які Читати далі…

Говоримо про етапи працевлаштування

Давайте розглянемо ключову лексику, яка вживається на різних етапах отримання бажаної посади. Не забудьте прослухати приклади та закріпити нові слова на практиці. In order to apply for this job, you need to send a CV and a cover letter. – Читати далі…

Як правильно вживати дієслово “try”

Зараз ми поговоримо про дієслово try, яке має два різних значення – намагатися та пробувати. Крім цього, воно має дуже важливу особливість вживання, та ще й часто пишеться не так як треба. Тож давайте розбиратися, що до чого. УСІ ФОРМИ Читати далі…

Як говорити про втому англійською

Втома – це така річ, що завжди актуальна, тож треба вміло про неї говорити, а не тільки хронічно відчувати. Тож нумо збільшувати словниковий запас втомливою лексикою.  tiredness Найвживаніше і найбільш нейтральне слово та похідні від нього слова, які передають втому. Читати далі…

Усі часові форми в англійській мові

На сайті доступний вичерпний онлайн-курс по всіх часових формах англійської мови: уроки українською з прикладами в оригіналі постійний доступ до знань після придбання інтерактивні завдання для практики підтримка в разі недорозумінь чи труднощів ДЛЯ КОГО ЦЕЙ КУРС? Курс для всіх, хто Читати далі…

Запитання в англійській мові

To be, or not to be: that is the question… Можливо, це і є те саме питання, але воно далеко не єдине, тому треба вміти в них розбиратися, та й не тільки зі смислової точки зору, а й з граматичної. Читати далі…

Як правильно відкласти щось англійською

Давайте розглянемо лексику, яка допоможе правильно висловлюватися про всілякого роду затримки і надати правильного відтінку словам. Щоб прослухати приклади, натискайте ►. DELAY • delay – затримка; затримуватися, відкладати (незаплановано, неочікувано): Trains may be subject to delay on the northern line – Читати далі…