Категорія: граматика

граматика

Participles: особливості вживання закінчень

Participle — це слово утворене від дієслова, яке має властивості прикметника, тож відповідає на питання який? яка? яке? Це не зовсім точний відповідник українського дієприкметника, адже в реченні participle може виступати прикметником або іменником, аПереглянути

граматика

Утворення прислівників в англійській мові

Вивчаючи мову, належну увагу варто приділяти утворенню слів, адже знаючи правила додавання всіляких суфіксів і префіксів можна уникнути значної кількості помилок у правописі, та й взагалі це значно полегшує вивчення слів.Переглянути