Як говорити про втому англійською

Втома – це така річ, що завжди актуальна, тож треба вміло про неї говорити, а не тільки хронічно відчувати. Тож нумо збільшувати словниковий запас втомливою лексикою.  tiredness Найвживаніше і найбільш нейтральне слово та похідні від нього слова, які передають втому. • tired – стомлений; також зустрічається варіант tired out, особливо якщо стомило Читати далі…

Як правильно відкласти щось англійською

Давайте розглянемо лексику, яка допоможе правильно висловлюватися про всілякого роду затримки і надати правильного відтінку словам. Щоб прослухати приклади, натискайте ►. DELAY • delay – затримка; затримуватися, відкладати (незаплановано, неочікувано): Trains may be subject to delay on the northern line – we apologize for any inconvenience caused. – Потяги можуть затримуватися на Читати далі…

Що означає і як перекладається слово “capture”

Давайте на гарних прикладах розберемо слово capture /ˈkaptʃə/, яке може мати кілька різних значень в англійській і досить багато варіантів перекладу на українську мову. to capture ‒ захопити, схопити, зловити ● Як дієслово to capture в першу чергу означає оволодіти чимось проти волі, взяти силою: The French controlled the island until British Читати далі…

Такі різні значення слова “custom”

Слово custom /ˈkʌstəm/ або customs в англійській мові має кілька зовсім різних значень, тож давайте їх розглянемо, щоб раптом щось не наплутати і завжди все розуміти правильно. custom / мн. customs (іменнник) — звичай Dining together on big holidays is our family custom. ‒ Обідати разом на великі свята — це наш сімейний звичай. The film-makers aim Читати далі…

Коли в англійській вживається not, а коли no?

В англійській мові є два схожих слова для вираження заперечення: частка not і неозначений займенник no. Кожне зі слів має свої випадки і особливості вживання, але їх досить легко сплутати, якщо не знати цих правил. Тож прямо зараз ми їх детально розберемо на прикладах. Вживання not ● Частка not вживається, щоб Читати далі…

Неочікувані значення дієслова “to meet”

Дієслово “to meet” означає зустрічати, зустрічатися, але цим воно не обмежується, тож пропоную повністю розібратися з його вживанням. Це дієслово неправильне: meet-met-met. Основні значення to meet: • зустрічатися (заплановано); також є вираз “to arrange to meet” (домовитися зустрітися): They‘re meeting with their advisers to draw up a new plan. – Вони зустрінуться зі своїми Читати далі…

Як вказувати сторони світу англійською

Вказуючи сторони світу, можна легко заплутатися, адже деколи вони пишуться з маленької, а деколи з великої літери, також вони можуть виступати різними частинами мови, та й вживання прийменників має свої нюанси, тож давайте зазраз розберемося з усім на живих прикладах. Сторони світу: north /nɔːθ/ – північ south /saʊθ/ – південь west /west/ – Читати далі…

Як говорити про сміх англійською?

Сміх є дуже багатогранним емоційним станом, тож давайте розглянемо потрібну лексику, щоб розуміти і вміти виразити всі тонкі відтінки сміху англійською мовою. ● laugh UK /lɑːf/ US /læf/ – сміятися It’s very rare that a book is so good you actually laugh out loud. – Дуже рідко трапляється настільки хороша книжка, що ти дійсно смієшся вголос.  Читати далі…

Як не заплутатись у вживанні слова “measure”

Вивчаючи мову, зазвичай на окремих словах зациклюватися не варто, але є такі слова, які містять у собі так багато значень, що їх дійсно треба розбирати окремо, щоб уникнути недорозумінь. Тож давайте розберемо значення багатогранного слова measure /ˈmɛʒə/.  • measure – іменник захід (заходи) Дуже часто це слово вживається у словосполученні to take measures – “вжити Читати далі…

Фразові дієслова з “turn”

На фразові дієслова варто звертати особливу увагу, адже їх значення дуже часто взагалі не має ніякого відношення до первинного значення дієслова. Тож давайте розберемо поширені фразові дієслова з to turn, основне значення якого повертати, повертатися. TO TURN ON  ● увімкнути якийсь електронний пристрій або світло: When I get to work, the first Читати далі…

Як говорити про вплив англійською?

Лексика, яку ми зараз розберемо, є дуже важливою і корисною у багатьох ситуаціях. Зверніть увагу, що подані слова перекладаються практично однаково, але вживаються у різних випадках, хоч деколи їх можна використовувати й без глибокої різниці у значенні. influence /ˈɪnflʊəns/ – вплив ● Вплив на людей, речі чи хід подій, який зазвичай здійснюється без Читати далі…

Усі випадки вживання being і been

Ці два слова вживаються зовсім по-різному, але все ж, утворюючи граматичні форми, їх можна сплутати. Тож давайте розберемось з усіма випадками їх вживання. Participle — це слово утворене від дієслова, яке має властивості прикметника, тож відповідає на питання який? яка? яке? В реченні participle може виступати прикметником або іменником, а на українську Читати далі…

Як говорити про переваги і недоліки англійською?

Вміти висловити свою думку про переваги і недоліки дуже важливо, адже такі завдання часто зустрічаються у письмовій частині тестів, та й взагалі дана лексика потрібна для підтримки будь-якої розмови. Тож давайте збагачувати словниковий запас корисними виразами. ● advantage /ədˈvɑːntɪdʒ/ ― перевага ● disadvantage /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ/ ― недолік advantage / disadvantage is that / Читати далі…

Особливості вживання дієслів стану

Дієслова стану (State verbs) — це ті дієслова, які описують якийсь стан, почуття чи сприйняття. Ця група дієслів має кілька своїх особливостей вживання, які ми зараз і розглянемо. Випадки: Дієслова стану: Вподобання або антипатія:  to like — подобатися to love — любити to dislike — не подобатися to hate — ненавидіти to enjoy — насолоджуватися to Читати далі…

Як говорити про обійми англійською

Урізноманітнюємо словниковий запас приємною лексикою на тему пестощів і обіймів. hug /hʌɡ/ іменник обійми дієслово обіймати Elly broke the hug and dried her tears. — Елі вирвалась з обіймів і витерла сльози.  She hugged him tight like she would never let him go. — Вона обійняла його так міцно, наче ніколи не збиралася відпускати.  Читати далі…

Як висловити розчарування англійською

Щоб вміти гарно висловлюватися іноземною мовою, треба постійно збагачувати словниковий запас синонімами, які допоможуть передати бажаний відтінок значення. Тож, давайте розглянемо, якими словами найкраще передати розчарування англійською. ● disappointed — розчарований, ошуканий ● to disappoint — розчарувати ● to someone’s disappointment — на чиєсь розчарування Прийменники: with / in / by (ці прийменники майже завжди Читати далі…

Як говорити про затишок англійською

Щоб вести цікаву бесіду, треба вміло підбирати слова, тож збагачуйте словниковий запас на тему затишку і звертайте увагу на відтінки значень. Обов’язково прослухайте правильну вимову речень і уважно читайте їх переклад, адже вони досить об’ємні і містять багато корисної лексики. Не забувайте попрактикувати слова, щоб закріпити їх вимову і написання. Читати далі…

Як правильно говорити про запахи англійською

В англійській мові є безліч слів для позначення запаху, але кожне з них має свій унікальний відтінок і при влучному використанні справляє зовсім інше враження. Тож поповнюйте свій словниковий запас корисною лексикою, адже тих, хто говорить красиво, — хочеться слухати. ► Smell /smel/ — запах Універсальне слово, яке можна використовувати Читати далі…

Коли і як вживається: Mr / Mrs / Miss / Ms

 Mr.  Mrs.  Miss  Ms. Вимова: /ˈmɪstə/ Вимова: /ˈmɪsɪz/ Вимова:  /mɪs/ Вимова: /mɪz/ Вживається з прізвищем чоловіка, незалежно від сімейного статусу. Зазвичай вживається з прізвищем заміжньої жінки. Зазвичай вживається з прізвищем незаміжньої жінки. Зазвичай вживається з прізвищем жінки, чий сімейний статус невідомий. Mr. Smith is waiting for you in the living Читати далі…

Латинські і грецькі множини в англійській

Лексика: Практика: Choose a study mode / Перегляд: Options / Проблеми з аудіо: View this study set Для практики подано часто вживані слова, які розглядаються внизу. Не забувайте, що якщо ви хочете попрактикувати тільки певну кількість слів з підбірки, то це можна зробити натиснувши на зірку у верхньому куті на Читати далі…

Найвживаніші французькі слова в англійській

В англійській мові близько 60% відсотків французької лексики. Більшість слів були запозичені кілька століть тому з давньофранцузької мови, але є й досить багато сучасних французьких слів, які активно вживаються в англійській. Однією з основних ознак таких слів є багато лишніх літер, які не треба вимовляти, але обов’язково писати. І хоч Читати далі…

Усі випадки вживання though

Though /ðəʊ/ може вживатися як сполучник і як прислівник, надаючи різних відтінків значенню. Також у якості сполучника використовується as though, але в таких випадках це слово має зовсім інше значення. Тож давайте розберемося з цією багатогранністю.   Though як підрядний сполучник Зазвичай though виступає підрядним сполучником, який вводить суперечливе судження: I succeeded, Читати далі…

Латинські скорочення в англійській мові

В англійській мові дуже часто вживаються латинські скорочення, і знати їх треба обов’язково. Тож давайте розглянемо найпоширеніші з них: ● etc. (et cetera /ˈet ˈsetərə/) — і так далі, та інше ● e.g. ( /iː dʒiː/ for example, for instance) — наприклад, для зразка ● i.e. ( /ˈaɪ iː/ that Читати далі…