Зараз ми з вами розберемося з вживанням збірних іменників, особливості яких можуть збити з пантелику не тільки початківців. Збірний іменники (collective nouns) називають сукупність предметів, які сприймаються як одне ціле. Ось найпоширеніші приклади в англійській:

people

люди

government

уряд

team

команда

family

сім’я

herd

стадо

public

публіка

jury 

присяжні

staff

персонал

 class

клас

pack

зграя (хижаків)

audience

аудиторія

committee

комітет

gang

банда

army

армія

flock

зграя (птахів)

crowd

натовп

 council

рада

majority

більшість

 police 

поліція

 shoal 

косяк (риби)

group

група

press

преса

minority

меншість

 crew

екіпаж

swarm

рій

Також до збірних іменників зазвичай відносять компанії та корпорації, наприклад:

The British Council have / has offices in over a hundred countries worldwide. – Британська Рада має представництва у більш ніж ста країнах по всьому світу. (Кажуть в однині, або в множині)

БРИТАНСЬКИЙ ПІДХІД

У британській англійській цілком нормально вживати більшість збірних іменників як в однині, так і в множині, без глибокої різниці у значенні. На українську перекладаємо лише одниною:

 My husband’s family is very religious. – Сім’я мого чоловіка дуже релігійна. 

 My husband’s family are very religious. – Сім’я мого чоловіка дуже релігійна. 

 We have no control over what the government does. – Ми не контролюємо, що робить уряд. 

 The government are determined not to let their popularity with the voters slip. – Уряд рішуче налаштований не дозволити своїй популярності серед виборців вислизнути з рук. 

Зверніть увагу, що ми узгоджуємо дієслова і займенники: government are відповідно their popularity, якщо ж government is, то its popularity. Також важливо зрозуміти: ми можемо вжити займенник its з урядом, так як маємо на увазі орган виконавчої влади, якщо ж йдеться про людей в множині, то лише their.

 Зверніть увагу на прийменник: popular with somebody – популярний серед когось

АМЕРИКАНСЬКИЙ ПІДХІД

В американській англійській перевагу завжди надають однині. Множина не те що вважається грубою помилкою, просто так не прийнято говорити і це ріже їм слух:

✓ The whole family was at the table. – Вся сім’я була за столом.

✓ Is the government involved, or backing her in some way? – Уряд замішаний, чи якось її підтримує?

 to back somebody – підтримувати когось матеріально чи морально, фінансувати

СЛОВА, ЯКІ ЗАВЖДИ ВЖИВАЮТЬСЯ В МНОЖИНІ

То були загальні закономірності, але є слова, які вживаються тільки в множині як в американській, так і в британській англійській. Найпоширеніші це: people / police (останнє можна зустріти й в однині, але поки що це вважається помилкою):

He stood waiting for an opportunity to express his own views, as young people are fond of doing. – Він стояв, очікуючи можливості висловити свої власні погляди, як молоді люди люблять робити. 

Why were the police tight-lipped about him? – Чому поліція відмовилась комендувати його положення?

to be tight-lipped – відмовлятися говорити про щось (буквально: зі стиснутими губами)

ТОНКА РІЗНИЦЯ МІЖ ОДНИНОЮ І МНОЖИНОЮ

Незначна різниця між вживанням однини і множини таки є: зі збірними іменниками однина вживається, коли ми сприймаємо групу як одне ціле, а множина, коли ми маємо на увазі усіх членів цієї групи:

Manchester United is the world’s most famous football club. – “Манчестер Юнайтед” – найвідоміший у світі футбольний клуб. (Загалом як команда)

Manchester United are looking forward to meeting Valencia in the final next week. – “Манчестер Юнайтед” з нетерпінням чекає зустрічі з “Валенсією” у фіналі наступного тижня. (Кожен гравець цього чекає)

The committee gave its unanimous approval.  – Комітет одноголосно дав свою згоду. (Як одне ціле)
The committee are enjoying biscuits with their tea.  – Комітет насолоджується печивом з чаєм. (Кожен його представник)

The majority is opposed to scheduling the next meeting for Monday.  – Більшість виступає проти призначення наступної наради на понеділок. (Як одне ціле)
The majority of e-mail users are upset about the increase in spam. – Більшість користувачів електронної пошти засмучені з приводу збільшення кількості спаму. (Кожен користувач)

Ця різниця дійсно тонка, і для неї не існує чітких правил розмежування, це радше стильові особливості, які з часом набуваються самі по собі. Їх порушення не є граматичною помилкою.


Обов’язково запам’ятайте, що ця різниця діє, коли ми говоримо про людей, якщо ж збірний іменник позначає тварин (як у п’ятій колонці таблиці), чи речі, то практично завжди вживається однина:

The herd of bisons is running across the prairie. – Стадо бізонів біжить через прерію.

There is a pile of books on the carpet. – На килимі стопка книжок. 


Ці особливості стосуються як американської, так і британської англійської, але як ми пам’ятаємо, для американського варіанту не характерно вживати множину зі злічувальними іменниками, тому вони часто додають слово, яке точно потребує множини:

Members of the family were scratching their heads trying to figure out what happened. – Члени сім’ї ламали собі голову, намагаючись зрозуміти, що сталося. 

The government are all very nervous about the report, which will be published tomorrow.  – В уряді всі дуже знервовані з приводу звіту, який завтра буде опубліковано.

to scratch one’s head – ламати голову над чимось (прагнути збагнути або вирішити щось)to scratch – чухати, чесати, шкребти

НІКОЛИ НЕ МОЖНА ВАРІЮВАТИ ДІЄСЛОВА!

Хоч деколи можна вживати і однину, і множину, але варто обов’язково притримуватися одного варіанту у всій письмовій роботі, незалежно від її обсягу, бо це вже вважається помилкою:

 The audience was larger and the concert was a success. The audience was cheering wildly. – Публіка була більшою, і концерт був успішним. Глядачі шалено плескали в долоні.

 The audience was larger and the concert was a success. The audience were cheering wildly.

Але, але:

  The audience rushes back to their seats. – Глядачі поспішають назад на свої місця.

  The audience rush back to their seats. – Глядачі поспішають назад на свої місця. (Прийнятно)

The audience rushes back to its seats. (Так сказати не можна, бо публіка, тобто глядачі, –  це живі люди, які не можуть мати its в якості присвійного займенника, тільки their)

НЕ ПЛУТАЙТЕ ЗБІРНІ ІМЕННИКИ З НЕЗЛІЧУВАЛЬНИМИ

Незлічувальні і збірні іменники – це не те саме. Збірні іменники просто позначають групу чогось, що сприймається як одне ціле, і як правило можуть злічуватися, наприклад:

Many Syrian families are looking for shelter in Germany. – Багато сирійських сімей шукають притулку в Німеччині. 

Незлічувальні іменники, як зрозуміло з назви, не злічуються. Більшість таких іменників вживається лише в однині, а деякі лише в множині:

Our new furniture is very comfortable. – Наші нові меблі дуже зручні. (Завжди в однині)

I wear these clothes /kləʊðz/ every day. – Я ношу цей одяг кожного дня. (Завжди в множині)

Якщо ж хочеться наголосити, що це щось окреме, то вживаються кількісні вирази:

I bought a new piece of clothing Я купила нову одежину.

Також треба запам’ятати, що з незлічувальними іменниками не вживається неозначений артикль a / an. Але у багатьох кількісних виразах артикль присутній, тому звертайте на це увагу:

I bought chocolate. – Я купив шоколаду. 

I bought a bar of chocolate.  – Я купив плитку шоколаду. 


Ось ще кілька поширених прикладів незлічувальних іменників, з якими чорт ногу зломить:

news /njuːz/ – новина / новини; незлічувальний іменник, який вживається в однині:

This news has been well received by some residents. – Деякі жителі гарно сприйняли цю новину.

Have you had any news of Patrick? – Ти отримував якісь новини від Патрика?

Якщо треба наголосити, що новина одна, то можна сказати a piece / a bit of news:

He told me a bit of news that shocked me. – Він розповів мені новину, що мене шокувала. 

 media /ˈmiːdɪə/ – медіа, тобто інструменти, які використовуються для зберігнання, передачі та подачі інформації; медіа часто вживається як синонім до масс-медіа, ЗМІ (mass media).

Взагалі media – це латинська форма множини від medium, але однина цього слова зараз зустрічається рідко, натомість media вживається як в одинині, так і в множині:

The Japanese media often ignores international news. – Японській медіа часто ігнорують міжнародні новини.

The media were accused of influencing the final decision. – Медіа звинуватили у впливі на остаточне рішення.

Однак пам’ятаємо, що однина також існує, хоч і побачити її видається рідко:

Blogs are just a new medium for communication. – Блоги – це просто новий засіб комунікації. 

● data /ˈdeɪtə/ – дані; незлічувальний іменник, який є множиною від латинського datum, і зараз використовується як в однині, так і в множині. Взагалі у наукових роботах й офіційному стилі data вживається в множині, а в розмовній мові особливо американської англійської дуже часто в однині. В українській мові однини нема:

The data were tested for reliability. – Дані були перевірені на надійність.

Raw data by itself is of no value to the business. – Вихідні дані самі по собі не мають цінності для бізнесу.

Варто сказати, що його первісну однину можна ще рідко зустріти у серйозних наукових працях:

This fact is a datum worth taking into account. – Цей факт є даними, які варто взяти до уваги. 

Але знову ж таки, цей варіант хоч і граматично правильний, так ніхто не пише і не говорить. Якщо хочеться наголосити, що це якісь певні дані в однині, то кажуть a piece of data:

We can add a piece of data from this column. – Ми можемо додати частину даних з цієї колонки. 

means /miːnz/ – засіб / засоби (не передачі даних, як media); незлічувальний іменник, який вживається і в множині, і в однині. Все залежить від самого значення:

We needed to get to London but we had no means of transport. – Нам потрібно було дістатися до Лондона, але в нас не було транспортного засобу

Rafts, boats and ships were the main means of transportation. – Плоти, човни і кораблі були основними засобами пересування.

ВАШЕ ЗАВДАННЯ

Оберіть правильні варіанти узгодження згідно з пройденим матеріалом:

Категорії: граматикарізні теми

0 коментарів

Залишити відповідь

Заповнювач аватара

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *