Ідіоми – це закарбовані у словах емоції, і їх розуміння стирає кордони між знавцями мови і її носіями. Тож пропоную зараз розібрати поширені яскраві ідіоми з синім кольором.


out of the blue – зовсім несподівано

Також у певних випадках ця ідіома може перекладатися такими фразеологізмами: як грім з ясного неба, як сніг на голову, ні з того ні з сього:

This came out of the blue, and we are most upset that a warning wasn’t given. – Це сталося зовсім несподівано, і ми найбільше засмучені тим, що не було попередження. 

The next day, out of the blue, Mark announced that he was leaving. – Наступного дня, ні з того ні з сього, Марк заявив, що він нас покидає. 

Є ще дві варіації цієї ідіоми, вони вживаються рідше, але також можуть зустрічатися:

a bolt from the blue:

They seemed very happy together, so their divorce came as a bolt out of the blue. – Здавалося, що вони дуже щасливі разом, тож їхнє розлучення було як грім серед ясного неба

 out of the clear blue sky / out of a clear blue sky:

Guerrilla attack came out of a clear blue sky. – Партизани напали як сніг на голову.

Запам’ятайте, що це сталі вирази, тому в ідіомах не можна змінювати порядок слів чи опускати якісь слова, навіть службові: out of blue  out of the blue  

to feel blue – сумувати

Вживається для вираження сумного, депресивного настрою, пригніченості:

You seem really blue. What’s wrong? – Ти здаєшся дуже засмученим. Щось сталося?

I was really feeling blue after I broke up with her. – Я дійсно почувався пригніченим, коли ми з нею розійшлися.

Ще одна варіація ідіоми (менш вживана) to have the blues:

After seeing the old house in such a bad shape, I had the blues for weeks. – Після того, як я побачив у якому поганому стані старий будинок, я кілька тижнів ходив зажурений


once in a blue moon – дуже рідко

Так говорять, коли щось трапляється дуже-дуже рідко або взагалі раз на віку:

My sister lives in Australia, so I only see her once in a blue moon. – Моя сестра живе в Австралії, тож ми бачимось дуже-дуже рідко.


blue in the face – до посиніння

Вживається, коли хтось довго і зазвичай безуспішно намагається комусь щось довести:

The attorneys can talk until they’re blue in the face, but I don’t think they’ll convince the jury that this guy is innocent. – Адвокати можуть говорити до посиніння, але я не думаю, що вони переконають присяжних, що цей хлопець невинний. 

You can argue until you’re blue in the face, butrefuse to go. – Можеш сперечатися до посиніння, але я відмовляюся йти. 


black and blue – весь в синцях

Ця ідіома описує вигляд, коли хтось весь побитий і в синцях:

Sam’s face was black and blue after the boxing. – Обличчя Сема було все синє після боксу. 

Her arm was black and blue.  – Її рука була вся в синцях


blue blood – блакитна кров (аристократія)

Цей вираз має переносне значення. Колись так називали аристократів, родову знать:

The earl does not allow anyone who is not of blue blood to marry his son. – Граф не дозволить нікому вийти заміж за його сина, в чиїх жилах не тече блакитна кров

Although Mary’s family is poor, she has blue blood in her veins. – Хоч сім’я Марії бідна, у неї в жилах тече блакитна кров.


blue collars – робочий клас (букв: сині комірці)

В англомовних країнах, сині комірці – це робітники, зайняті фізичною працею, переважно на крупних підприємствах. Білі комірці — працівники розумової праці, чиновники тощо:

Unemployment among blue-collar workers rose when heavy industry shifted its production focus. – Серед робочого класу зросло безробіття, коли важка промисловість змінила свою виробничу спрямованість.


a blue-eyed boy – улюбленець (букв: блакитноокий хлопчик)

Так кажуть на хлопця чи чоловіка, який є улюбленцем начальника. Це не обов’язково людина з блакитними очима, але сам вираз виник, тому що блакитнооких і світловолосих зазвичай більше люблять. Ідіома несе негативне емоційне значення і вживається переважко у Великій Британії і Австралії. Іще одна варіація: fair-haired boy (світловолосий хлопчик):

The book is about the adventures of the young man and how his being a blue-eyed boy of the king wins him many enemies. – Ця книга про пригоди молодого хлопчини і як те, що він був улюбленцем короля, дозволило йому перемогти багатьох ворогів. 


to blue-pencil – редагувати

Викреслювати або піддавати цензурі якусь роботу (книгу, фільм тощо) під час редагування:

The reports about how soldiers were being treated abroad had been blue-pencilled by the authorities. – Влада піддала цензурі офіційні повідомлення про те, як до солдатів ставилися за кордоном.


to talk a blue streak – говорити без угаву

Швидко і багато говорити, безперервно базікати, теревенити без упину:

Lily didn’t talk until she was two, and then she started talking a blue streak. – Лілі не розмовляла, поки її не виповнилося два роки, а потім вона почала говорити без упину.

The woman in the hospital bed next to me talked a blue streak all day. I don’t know where she got the energy from! – Жінка на лікарняному ліжку коло мене весь день теревенила без угаву. Я не знаю, звідки в неї взялася енергія!

Категорії: ідіомилексика

0 коментарів

Залишити відповідь

Заповнювач аватара

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *