Слова fairly / quite / rather / pretty / enough є прислівниками ступеню, як от absolutely (абсолютно), very (дуже), a bit (трішки) тощо, але їх об’єднує одна цікава особливість – всі вони означають і перекладаються як “досить”. Але, звичайно, між ними є різниця у значенні, хоч і тонка, та й в реченні вони вживаються по-різному. Тож давайте це детально розглянемо.

fairly /ˈfɛːli/

Це слово має найменшу інтенсивність. Ставиться перед прикметником чи прислівником:

It was a fairly good movie. – Це було досить хороше кіно. (Можна раз подивитися)

Solomiya calls us fairly regularly. – Соломія телефонує нам досить регулярно

I am fairly difficult to get along with apparently. – Мабуть зі мною досить важко порозумітися.

Fairly також означає “справедливо”, про це детальніше тут: Різниця між fair / fairly / fairy

quite /kwʌɪt/

Це слово позначає вже сильніший ступінь, ніж fairly, але варто сказати, що різниця не дуже значна. Важливо, що воно має два значення: досить (не зовсім), а також цілком, повністю.

Зазвичай, зрозуміти, що мається на увазі, можна з самого прикметника чи прислівника, який слідує за quite: якщо слово має ступені порівняння, наприклад: страшний → страшніший; страшно → страшніше, то в цьому випадку quite означає досить (у певній мірі):

That shirt makes you look quite smart. – В тій сорочці ти здаєшся досить розумним

Emilia comes to visit you quite often, doesn’t she? – Емілія навідує тебе досить часто, чи не так?

Якщо ж прислівник чи прикметник не має інших ступенів: правильний → неправильний; надзвичайно, очевидно тощо, то тоді quite зазвичай означає цілком, повністю:

Carina had said the food was awful here. She was quite right. – Карина казала, що їжа тут жахлива. Вона цілком мала рацію. 

It is quite a different matter! – Це вже зовсім інша проблема!

  Конструкція quite + a / an + іменник вживається, щоб передати важливість чогось:

It makes quite a difference when the wind isn’t blowing. – Це грає досить велику роль, коли не дме вітер.

Not quite означає не повністю, не цілком:

I’m slightly concerned and don’t quite understand why Mark didn’t come. – Я трохи занепокоєний і не цілком розумію, чого Марк не прийшов. 

• Не плутайте quite /kwʌɪt/ з quietkwʌɪət/ (тихий, спокійний): 

That evening the street was quite quiet. – В той вечір на вулиці було досить тихо

rather /ˈrɑːðə/

Передає практично таку ж ступінь як і quite, але особливість в тому, що rather в певній мірі передає здивування: щось є більшим або ж меншим, ніж очікувалося чи хотілося. Вживається з прислівниками і прикметниками. Це більш письмовий і формальний варіант:

They walked rather slowly. – Вони йшли досить повільно

The movie was rather dull. – Фільм був досить нудним.

I’m afraid I behaved rather badly. – Я боюся, що я повівся досить погано

• У слова rather є ще кілька зовсім інших значень, ось основні з них:

Ставиться перед дієсловом, щоб надати менше впевненості своєму твердженню:

I rather think he wants me to marry him.  – Я скоріш думаю, що він хоче, що я з ним одружилася.

Ще одне схоже значення – щоб висловити відмінну, від існуючої, ймовірність, контраст:

There is no shortage of competent employees in the office. Rather, the problem is poor management. – В офісі не бракує компетентних працівників. Швидше за все, проблема в поганому управлінні. 

У порівняльному звороті rather than:

She seemed indifferent rather than angry. – Вона здавалась скоріш байдужою, ніж злою. 

Конструкцію would rather (would prefer), яка передає вподобання (я б краще, я волів би):

I would rather drink some wine. – Я б краще випив трохи вина. 

pretty /ˈprɪti/

Це слово означає те саме, що й quite чи rather, але це суто розмовний варіант:

I can jump pretty high for my height. – На мій ріст, я можу досить високо стрибати. 

It was a pretty bad injury, and it was pouring blood onto the already stained carpet. – То була досить серйозна рана, і з неї текла кров на вже й так заплямований килим. 

I’m pretty sure we’ve met before. – Я майже впевнений, що ми раніше зустрічалися. 

Запам’ятайте, що це слово не вживається у негативному значенні: it wasn’t pretty good

• Не плутайте з pretty – гарний, гарненький (про речі або про людей, зазвичай дівчат і дітей):

Sarbina wore a pretty summer dress. – Сабріна була у гарній літній сукні. 

He even used to note who sat in which carriage, and what people wore, especially pretty girls. – Він навіть звик помічати, хто сидів в якій кареті, і в чому були люди, особливо гарненькі дівчата. 

• І не плутайте з прикметником petty /ˈpɛti/ – дрібний, дріб’язковий:

He listened to all her problems, no matter how petty and insignificant, and offered solutions, never once laughing. –Він слухав про всі її проблеми, неважливо наскільки дріб’язкові й незначні, і пропонував рішення, ні разу не засміявшись. 

enough /ɪˈnʌf/

Це слово також може означати “досить”, хоч так вживається рідше, ніж інші варіації. За ступенем інтенсивності enough більш схоже до fairly. У цьому значенні enough ставиться після прикметника чи прислівника:

They can get there easily enough. – Вони можуть досить легко туди добратися. 

He seemed nice enough, a little chatty, but that’s not necessarily a bad thing. – Він здався досить приємним, трохи балакучим, але це необов’язково погано. 

Після прикметника, прислівника чи дієслова enough також може означати “достатньо”:

The runner performed fairly well, but not well enough to win the race.  – Бігун показав досить хороші результати, але недостатньо хороші, щоб виграти забіг. 

Just watching their facial expressions is often enough to make you laugh out loud. – Просто дивитися на їхні вирази обличчя часто достатньо, щоб вас розсмішити. 

Також enough в англійській вживається як займенник і ставиться перед іменником. Тоді це слово перекладається на українську прислівниками “вдосталь, достатньо”:

I’ve brought enough food with me, thanks! – Я взяв з собою вдосталь їжі, дякую!

That’s more than enough money to pay our debt. – Це більш, ніж достатньо грошей, щоб сплатити наш борг. 

There was just enough room for two cars. – Було якраз достатньо місця для двох автівок. 

В таких навіть випадках не обов’язково, щоб за enough йшов іменник:

That’s enough, pack it in. – Цього достатньо, запаковуй. 

I’ve had enough! – З мене досить!

ВАШЕ ЗАВДАННЯ

Вставте слова в речення, згідно з їх значенням. Кожне слово використовується лише раз:


3 коментаря

Demunk · 09.06.2020 о 2:35 PM

Дуже гарні пояснення. Мені сподобалося. Дякую Вам 🙂

Lily · 26.05.2021 о 6:58 PM

“Is there something cheaper?”
Shouldn’t there be “anything”? Because it is a question.

  YB · 29.05.2021 о 12:31 PM

  Необов’язково використовувати anything замість something у запитаннях. В цьому випадку можна використати обидва слова, просто значення буде трохи іншим:
  Is there something cheaper? – Є щось дешевше?
  Is there anything cheaper? – Є що-небудь дешевше?
  Інший приклад:
  Can I get you somthing? – Я можу тобі щось принести?
  Can I get you anything? – Тобі що-небудь принести?

Залишити відповідь

Заповнювач аватара

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *