Ідіома: to dwell on

Розбір важливої ідіоми, яка часто вживається в сучасній англійській. Зверніть увагу, як різко відрізняється значення ідіоми від звичайного дієслова без прийменника on.


● to dwell on (upon) something – зациклюватись на чомусь

I know for sure that what we dwell on is who we become. (c) Oprah Winfrey – Я знаю напевно, що ми стаємо тим, на чому ми зациклюємося(c) Опра Вінфрі

Let’s not dwell on the past. – Давай не будемо зациклюватися на минулому. 

In his speech, he dwelt on the plight of the sick and the hungry. – У його промові, він зациклився на важкому становищі хворих і голодних. 

*plight /plaɪt/ – важке або небезпечне становище


● to dwell (in) – жити, проживати десь 

His family dwells in poverty. – Його сім’я живе в бідності.

She dwelt in a dark forest. – Вона жила в темному лісі. 


Форми дієслова: 

infinitive to dwell /dwel/
past tense & past participle dwelt /dwelt/; dwelled /dweld/
gerund dwelling /ˈdwelɪŋ/

В американській англійській у past tense & past participle зазвичай вживається dwelled. За межами США переважає варіант dwelt.

Поділіться знаннями:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •