Як фізична активність впливає на мозок?

brain-on-exercise-final1

How exercises affect the brain / Як фізичні вправи впливають на мозок: 

► Improve learning and mental performance. — Покращують навчання і розумову працездатність.

 • performance /pəˈfɔːməns/ — виконання, здійснення; спектакль


► Increase functional activity of the temporal lobe, which is responsible for storing sensory memories. — Підвищують функціональну активність скроневої частки мозку, яка відповідає за зберігання сенсо́рних спогадів (пов’язаних з органами чуття).


► Help prevent and treat dementia, Alzheimer’s and brain aging. — Допомагають запобігти і лікувати деменцію, хворобу Альцгеймера і старіння мозку.


► Encourage the pituitary gland to release endorphins. — Спонукають гіпофіз випускати в кров ендорфіни (хімічні сполуки, які виробляються нейронами мозку і володіють здатністю зменшувати біль і позитивно впливати на емоційний стан; їх називають “гормонами щастя“).


► Reduce sensitivity to stress, depression and anxiety.  — Знижують чутливість до стресу, депресії і тривоги.


► Reduce the impairment of brain cells and loss of coordination related to Parkinson’s disease. — Зменшують пошкодження клітин головного мозку і втрату координації, пов’язану з хворобою Паркінсона.

 • impairment /ɪmˈpeəmənt/ — пошкодження, погіршення (органів чи функцій організму)


► Increase levels of brain-derived neurotrophic factor (BDNF), which maintains and regenerates adult nerve cells. — Підвищують рівень мозкового нейротрофічного фактора, який підтримує і відновлює зрілі нервові клітини. 

• brain-derived neurotrophic factor /breɪn dɪˈraɪvd ˌnjʊərəˈtrəʊfɪk ˈfæktə/— нейротрофічний фактор мозку (білок людини, який кодується геном BDNF; він відноситься до речовин, які стимулюють і підтримують розвиток нейронів)

Dementia /dɪˈmenʃə/ — порушення когнітивних функцій в результаті ураження мозку.

Alzheimer’s disease /ˈæltshaɪməz dɪzi:z/ хвороба Альцгеймера (один з різновидів деменції, який характеризується втратою короткочасної пам’яті і згодом довготривалої пам’яті, порушенням мови і когнітивних функцій).

Parkinson’s disease /ˈpɑːkɪnsn̩z dɪˈziːz/— хвороба Паркінсона, або тремтливий параліч (неврологічне захворювання, притаманне особам літнього віку; відноситься до захворювань моторної системи, викликає тремтіння, уповільнення рухів і розлад когнітивних функцій).


Лексика:

Практика: Choose a study mode / Перегляд: Options / Проблеми з аудіо: View this study set

Поділіться знаннями:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •