Закінчення +ing в англійській мові виконує дуже багато функцій. Тож давайте розглянемо, в яких саме випадках воно використовується, і як це зрозуміти і перекласти українською мовою.


Continuous tense / Тривалий час

Тривалий час вживається, коли увага акцентується на самому процесі якогось заняття в певний час, а не регулярності чи результаті:

• I am helping my colleague with his project. — Я допомагаю колезі з його проектом.

Мається на увазі, що саме зараз і допомагаю. Якщо допомагав, і ви хочете підкреслити результат, то вживається простий минулий час:

• I helped my colleague with his project. — Я допоміг колезі з його проектом.

Але якщо ви хочете підкреслити саме тривалість дії в минулому, то:

• I was helping my colleague with his project. — Я допомагав колезі з його проектом.

Наприклад:

— Why didn’t you come to the meeting yesterday? — Чому ти не прийшов вчора на збори?

— I was helping my colleague with his project. — Я допомагав колезі з його проектом.

Не обов’язково, але бажано вказувати часові рамки (наприклад з 5 до 8). Але в нашому випадку і так зрозуміло, що збори відбувалися в певний проміжок часу, тому говоримо в тривалому часі.

Якщо є часові рамки, то це точно тривалий час.


Герундій: перекладаємо як іменник

З будь-якого дієслова можна утворити іменник якоїсь дії, додавши закінчення +ing. Це і є герундій. В англійській — це окрема частина мови, яка має властивості  іменника і дієслова. Наприклад:

• формувати — формування / to form — forming

• обирати — обирання / to select — selecting

Герундій вживається дуже часто, і робиться це для того, щоб спростити мову і викинути усі зайві прийменники і частки.

Наприклад:

• Selecting informative questions can be a key factor in finding the best employees. — Обирання інформативних питань може бути ключовим фактором у знаходженні найкращих працівників.

Якщо не вживати ці форми, то вийде щось на кшталт:

• Selection of informative questions can be a key factor if you want to find the best employees. — Відбір інформативних питань може бути ключовим фактором, якщо ви хочете знайти найкращих працівників.

Граматично це теж правильно, але що сказати простіше: finding чи if you want to find? Саме тому зазвичай використовується перший варіант.

По логіці, ще можна було б сказати: a key factor in search of the right employees

Але пошук (search) і знаходження (finding) — це не те саме. Тож герундій дійсно надає іншого відтінку значенню слова і вживається, щоб акцентувати увагу на самій дії.


Герундій: перекладаємо як дієприслівник

Слово є дієприслівником, якщо відповідає на питання: що роблячи? що зробивши?

Коли дієприслівник відповідає на питання що зробивши? в англійській мові буде використовуватися перфект, а це вже зовсім інша тема.

Форма +ing вживається, коли слово відповідає на питання: що роблячи?

Наприклад:

• This quality should be a non-negotiable when vetting job candidates. — Аналізуючи кандидатів, ця якість не має підлягати обговоренню.

• It is important to consider company’s values when prioritizing its strategies. — Визначаючи стратегічні пріорітети, важливо брати до уваги цінності компанії.


Герундій перекладаємо як інфінітив

Герундій також може перекладатись інфінітивом на українську, тобто відповідати на питання: що робити, що зробити? У більшості таких випадків може використовуватися традиційний інфінітив з часткою to або ж форма з +ing, але звертайте увагу на порядок слів у реченні.

Наприклад:

• Possessing communication skills is essential for this job.

• It is essential to possess communication skills for this job.

Обидва варіанти можна перекласти як: Для цієї роботи необхідно мати комунікаційні навички.

• It can be really challenging to carry out such projects.

• Carrying out such projects can be really challenging.

Обидва варіанти можна перекласти як: Може бути дуже важко виконувати такі проекти.

При перекладі немає суворих правил, і другий зразок можна перекласти й іменником: “виконання таких проектів може бути дуже складним”, але такий переклад не завжди доступний на українську мову, ви ж не скажете: “мання комунікаційних навичок є важливим для цієї роботи”, бо якщо ви так скажете, то вас туди не візьмуть. 🙂

Тож в першу чергу важливо передати зміст тексту, а не перекласти певною частиною мови.

Варто пам’ятати, що частка to з +ing ніколи не вживається. Вас можуть збити з пантелику такі випадки: get you on your way to finding, але тут to виступає не часткою, а прийменником.


Present Participle

Participles — це слова, які утворені від дієслова, але мають властивості прикметника, тож відповідають на питання який? яка? яке?

Це не зовсім точний відповідник українського дієприкметника, адже на українську мову в реченні participle може перекладатися як дієприкметник, або ж як звичайний прикметник.

В англійській мові їх є два види : Present Participle і Past Participle, хоч деколи виділяють ще й Perfect Participle.

Present Particle утворюється за допомогою закінчення +ing:

• A candidate’s answers can be telling. — Відповіді кандидата можуть бути вагомими.

Present Participle деколи не так просто перекласти на українську, адже він може мати:

► точний еквівалент:

• lasting — тривалий (lasting friendship — тривала дружба)

не мати взагалі еквівалентів:

• revealing — в таких випадках потрібен контекстуальний, або описовий переклад (revealing answers — відверті відповіді, або ж відповіді, з яких багато стає зрозуміло)

► кілька варіантів перекладу:

• telling — в залежності від контексту може перекладатися як ефектний, вагомий, або ж навіть волаючий (a telling argument — вагомий аргумент)

Коли йшлося про переклад герундію інфінітивом, там був такий приклад:

• Carrying out such projects can be really challenging.

Challenging – це також participle, який не можна переклати дослівно прикметником, і означає він: складний, важкий, або той, що кидає виклик.

Не варто забивати голову всіма можливими значеннями, просто коли зустрічаєте Рresent Participle, орієнтуйтеся в першу чергу на саме дієслово, адже Рresent Participle виражає ознаку предмета за дією.

Варто ще зазначити, що Рresent Participle описує яким щось або хтось є.

Наприклад:

• caring person — турботлива людина

• shifting priorities — змінні пріорітети

Але якщо ми говоримо про те, як хтось почувається, то вживаємо Рast Рarticiple, який утворюється за допомогою закінчення +ed:

• I was impressed by his answer. — Я був вражений його відповіддю. (як я почувався?)

• He gave an impressing answer. – Він дав вражаючу відповідь. (яку?)


+ing в активному і пасивному станах

Пасив це коли суб’єкт (хто виконує якусь дію) виступає об’єктом (над чим виконується дія). Пасив в англійській мові, на відміну від української, досить часто зустрічається в текстах, тому візьміть правила його утворення на замітку:

  Active Passive
Present finding being found
Perfect having found having been found

Наприклад:

• I don’t like being talked about. — Я не люблю бути обговореним. (бути об’єктом обговорення)

• I don’t like when people talk about me. — Я не люблю, коли люди мене обговорюють.

Пам’ятайте, що пасив в англійській мові не завжди перекладається пасивом на українську!

Перфект в пасиві:

• Having been taught everything about the company’s values, he changed some personal values too. — Будучи навченим всього про цінності компанії, він змінив деякі персональні цінності.

Суть перфекта: те, чого він навчився, відбулося до зміни пріорітетів і вплинуло на цю зміну.


Пам’ятайте, що герундій в англійській вживається дуже часто, і намагайтесь використовувати його й самі, щоб ваша англійська звучала так само невимушено і просто, як і в носіїв мови!

Категорії: граматика

0 коментарів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *