Як правильно -ize чи -ise?

В англійській багато дієслів, які закінчуюються на –ise, можуть також закінчуватись на –ize.

Обидва варіанти є правильними:

finalize / finalise/ˈfaɪnəlaɪz /завершити
organize / organise/ˈɔːɡənaɪz /організувати
realize / realise/ˈrɪəlaɪz /усвідомити

Але є й такі дієслова, які завжди пишуться з -ise. Це зв’язано з тим, що в цих словах -ise є частинкою суфікса, який має своє значення, наприклад:

  • -cise (означає “відрізати”) як у слові excise (стягувати акцизний сбір)
  • -prise (означає “брати”) як у слові surprise (здивувати)
  • -mise (означає “посилати”) як у слові promise (обіцяти)

Ось часто вживані дієслова, які закінчуються тільки на -ise:

advise/ ədˈvaɪz /радити
exercise/ ˈeksəsaɪz /тренуватися
compromise/ ˈkɒmprəmaɪz /йти на компроміс
advertise/ ˈædvətaɪz /рекламувати
revise/ rɪˈvaɪz /переглядати, перевіряти
despise/ dɪˈspaɪz /зневажати, презирати
improvise/ ˈɪmprəvaɪz /імпровізувати
surprise/ səˈpraɪz /здивувати
supervise/ ˈsuːpəvaɪz /наглядати, контролювати
surmise/ səˈmaɪz /припускати
promise/ ˈprɒmɪs /обіцяти
comprise/ kəmˈpraɪz /включати в склад

Взагалі британці надають перевагу –ise в усіх словах.


Ще є деякі дієслова, які завжди пишуться тільки з -yse в британському варіанті:

analyse/ ˈænəlaɪz /аналізувати
paralyse/ ˈpærəlaɪz /паралізувати
psychoanalyse/ ˌsaɪkəʊˈænəlaɪz /психоаналізувати

В американському варіанті такі слова пишуться через –yze.