Present Perfect Continuous утворюється з двома допоміжними дієсловами: допоміжним дієсловом доконаних форм have / has та допоміжним дієсловом тривалих форм be у Past Participle, тобто у формі been для всіх осіб. Основне дієслово в цій часовій формі береться таке ж, як і у всіх тривалих часах: V1 із закінченням -ing.

УТВОРЕННЯ

Стверджувальне речення

підмет + допоміжне have / has + допоміжне be (been) + основне дієслово (V1 + -ing)

скорочення: have = ‘ve / has = ‘s

I’ve been watching this TV series for 8 hours. – Я дивлюся цей серіал 8 годин поспіль. 

You have been talking on the phone for half an hour. – Ти розмовляєш по телефону вже пів години.

We have been working hard all day. – Ми важко працювали весь день.

They’ve been playing football all morning. – Вони весь ранок грали у футбол.

Tom is tired. He’s been studying for 5 hours. – Том стомлений. Він вчився 5 годин підряд.

My cousin Rebecca has been living with us since 2008. – Моя кузина Ребека живе з нами з 2008 року.

Look outside! It has been snowing all night. – Глянь на двір! Усю ніч йшов сніг.

Заперечне речення

підмет + допоміжне have / has + not допоміжне be (been) + основне дієслово (V1 + -ing)

скорочення: have not = haven’t / has = hasn’t

I have not been eating healthy food lately. – Останнім часом я неправильно харчувався

You haven’t been doing your homework all morning. – Ти не робив домашню роботу весь ранок.

We haven’t been training for the next week’s match. – Ми не тренувалися перед матчем, який відбудеться наступного тижня.

People have not been printing books since 1220. – Люди не друкують книжки з 1220. 

Your son hasn’t been playing games all evening. – Ваш син не грав весь вечір в ігри. 

Clara has not been exercising recently. – Останнім часом Клара не займається спортом.

Our dog hasn’t been barking all night long. – Наш пес не гавкав усю ніч. 

Питальне речення

допоміжне have / has + підмет допоміжне be (been) + основне дієслово (V1 + -ing)

запитання, які починаються з:

have / has somebody not (haven’t / hasn’t somebody) перекладаються з хіба

How long have I been sleeping? – Як довго я спала?

What on Earth have you been doing to my cat? – Що ти в біса робив з моїм котом?

Have we been walking for tree hours? – Ми що йдемо вже три години?

Haven’t they been building that stadium since 2010? – Хіба вони не будують той стадіон ще з 2010?

Has Mark been waiting for us all this time? – Марк весь цей час на нас чекав?

Hasn’t your sister been working in a hospital lately? – Хіба твоя сестра не працює останнім часом в лікарні?

Has the government been preparing for the possible riots? – Уряд готувався до можливих бунтів?


Зверніть увагу на розділові запитання у теперішньому доконаному тривалому часі. Принцип залишається той самий, тут ми використовуємо допоміжне дієслово have / has:

Berta has been calling you all evening, hasn’t she? – Берта весь вечір тобі дзвонила, чи не так?

We haven’t been working hard enough, have we? – Ми не достатньо важко працюваличи не так?

Теперішній тривалий доконаний час вживається, коли йдеться про дію, яка почалася в минулому й триває досі, або дію, яка тривала певний час у минулому, і зараз ми бачимо результат. Також цією часовою формою можна виразити роздратування або злість.

ВИПАДКИ ВЖИВАННЯ

Дії, що почалися в минулому і тривають досі, часто це щось тимчасове:

 I have been playing this game for 5 hours, and I’m just on level 4! – Я граю в цю гру вже 5 годин, і я тільки на четвертому рівні!

The website has not been working since early this morning. – Сайт не працює з сьогоднішнього ранку.

Have they been quarreling all day? – Вони що весь день сваряться?  

Дії, що тривали певний час у минулому, і зараз є результат:

I’m very satisfied. I have been planning this trip for ages!  – Я дуже задоволений. Я планував цю поїздку роками! 

Has Martha been doing this puzzle all evening? – Марта складає цей пазл весь вечір?

They haven’t been helping me in the yard, that’s why their clothes are clean. – Вони не допомагали мені в саду, тому їхній одяг чистий. 

Для вираження роздратування, злості:

You have been lying to me all these years! – Ти всі ці роки мені брехав!

She has been crying all day, do something John! – Вона весь день плаче, Джоне, зроби щось!

They have been giving away our plans to our competitors! – Вони розкривали наші плани нашим конкурентам!

Зверніть увагу, що в таких випадках дії не відбувались буквально постійно: мала плакала не весь час, а часто час від часу, він брехав не завжди, але регулярно тощо, але наше роздратування вказує на постійність дії.

ОБСТАВИНИ ЧАСУ

Звертайте особливу увагу на обставини часу, адже дуже часто саме вони є вирішальними при виборі часової форми. Також уважно дивіться на порядок слів.

• for (протягом)

• since (з, відколи) від початку

• lately (останнім часом)

• all day / week / month / year etc (весь день / тиждень / місяць / рік тощо) якщо період ще не закінчився

• how long (як довго) у запитаннях

I have been practising the piano for 5 hours. – Я 5 годин займався на піаніно. 

Hurry up! Helen has been waiting for you since you left. – Швидше, Хелен чекає на тебе, відколи ти пішов.

They have been visiting aunt Clara lately.  – Останнім часом вони стали навідуватися до тітки Клари.

Tom has been calling you all day, he is worried. – Том тобі весь день дзвонить, він хвилюється.

How long has she been raving? – Скільки вона вже марить? 

ВАШЕ ЗАВДАННЯ 1

Уважно прочитайте речення та за потреби переклад і вставте правильну форму дієслів у теперішньому доконаному тривалому часі.

Приклад розповідного речення:

study  has been studying (якщо в реченні 3 особа однини)

Приклад заперечного речення:

study (not)  hasn’t been studying або has not been studying (треба ввести лише один правильний варіант, не пишіть “або”)

Приклад запитання:

study (she)  has she been studying

Запитання із заперечною часткою:

study (she / not)  hasn’t she been studying або has she not been studying

Не забувайте про правила додавання закінчення -s / -es!


Різниця між Present Perfect та Present Perfect Continuous така ж, як і в інших випадках, коли ми маємо простий та тривалий час. Тривала форма вживається, коли ми хочемо наголосити на самій тривалості, коли вона важлива. Не забувайте про дієслова стану, які мають свої особливості вживання у всіх тривалих формах. Також важливо пам’ятати, що обидві часові форми можуть позначати як завершену, так і не завершену дію.

Present Perfect

Present Perfect Continuous

Важлива сама дія:

Bob has worked so hard on this project and now he wants to quit! – Боб так важко працював над цим проєктом, і зараз він хоче кинути!

(Наголошуємо на факті)

Важлива тривалість дії:

Bob has been working so hard on this project and now he wants to quit! – Боб так важко працював над цим проєктом, і зараз він хоче кинути!

(Наголошуємо на тривалості його праці)

Дії, які закінчились в минулому, але їх результат триває досі:

haven’t slept in two days. – Я не сплю вже два дні.

(Дія одна, результат інший)

Дії, які почалися в минулому і тривають досі:

I have been sleeping since yesterday morning. – Я з вчорашнього ранку сплю

(Дія несе в собі результат)

Наголошується на закінченні дії:

I‘ve read the book you recommended. – Я прочитав ту книжку, яку ти мені радив.

(Я її прочитав, неважливо що читав)

Наголошується на самому виконанні дії:

I‘ve been reading the book you recommended. – Я читаю ту книжку, яку ти мені порадив.

(Я ще не закінчив, але взявся)

ВАШЕ ЗАВДАННЯ 2

Уважно прочитайте речення та за потреби переклад і вставте правильну форму дієслів у теперішньому доконаному простому або теперішньому доконаному тривалому часі.

Речення є розповідні, заперечні та запитальні, все як в попередніх завданнях.


0 коментарів

Залишити відповідь

Заповнювач аватара

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *