To be, or not to be: that is the question… Можливо, це і є те саме питання, але воно далеко не єдине, тому треба вміти в них розбиратися, та й не тільки зі смислової точки зору, а й з граматичної. І саме цим ми зараз і займемося, розглянувши всі типи запитань в англійській.

YES / NO QUESTIONS

Це загальні запитання (також їх називають general questions), на які очікується відповідь “так” або “ні”. У кожній часовій формі такі питання формуються з додаванням допоміжних дієслів, які переносяться на початок, потім йде підмет, а після – основне дієслово.

У таблиці: S – subject (підмет); V1 / V2 / V3 – verb (дієслово і номер колонки неправильних дієслів відповідно, для правильних вказано закінчення, які додаються до основи V1):

Present Simple

допоміжне дієслово: do (I / you / we / they) | does (he / she / it)

форма: do / does + S + V1

Do you think it’s true? – Ти думаєш, це правда?

Do they sell postcards? – Вони продають листівки?

Does it matter now? – Це зараз має значення?

Past Simple

допоміжне дієслово: did для всіх осіб

форма: did + S + V1

Did you want to stay? – Ти хотів залишитися?

Did Tom lose his wallet? – Том загубив свій гаманець?

Did they bring the cake? – Вони принесли торт?

Future Simple

допоміжне дієслово: will для всіх осіб

форма: will + S + V1

Will you watch him for a minute? – Ти приглянеш за ним хвилинку?

Will she give us her address? – Вона дасть нам свою адресу?

Will it end soon? – Це скоро закінчиться?

Present Continuous

допоміжне дієслово beam (I)  | are (you / we / they) | is (he / she / it)

форма: be + S + V1-ing

Am I talking too much? – Я забагато розмовляю?

Are you already leaving? – Ти вже йдеш?

Is she eating from my plate? – Вона їсть з моєї тарілки?

Past Continuous

допоміжне дієслово be: were (I / you / we / they) | was (he / she / it)

форма: be + S + V1-ing

Were you singing in the shower? – Ти співав у душі?

Was Frank screaming at you? – Френк на тебе кричав?

Were they trying to convince you? – Вони намагалися тебе переконати?

Future Continuous

допоміжне дієслово: will + be для всіх осіб

форма: will + S + be + V1-ing

Will you be using my computer for long? – Тобі надовго треба мій комп’ютер?

Will we be playing against them? – Ми будемо грати проти них?

Will Rita be talking all evening? – Рита буде говорити весь вечір?

Present Perfect

допоміжне дієслово: have (I / you / we / they) | has (he / she / it)

форма: have / has + S + V1-ed для правильних / V3 для неправильних дієслів

Have you left Dan a note? – Ти залишив Дену записку?

Have I spend too much this month? – Я забагато витратив цього місяця?

Has Bob fallen for that? – Боб на те повівся?

Past Perfect

допоміжне дієслово: had для всіх осіб

форма: had + S + V1-ed для правильних / V3 для неправильних дієслів

Had Kate bought a house before the prices went up? – Кейт купила будинок до того, як піднялися ціни?

Had they realized what a mistake they made? – Вони усвідомили, яку скоїли помилку?

Had I drunk too much before you took me home? – Я занадто багато випив перед тим, як ти відвіз мене додому?

Future Perfect

допоміжне дієслово: will для всіх осіб + have для всіх осіб

форма: will + have + S + V1-ed для правильних / V3 для неправильних дієслів

Will I have had this car for 15 years next summer? I can’t believe. – Наступного літа буде вже 15 років, відколи в мене ця машина? Не можу повірити. 

Will you have finished when I pick you up? – Ти вже закінчиш, коли я за тобою заїду?

Will they have been here for 3 month in August? – Вони пробудуть тут вже 3 місяці у серпні?

Present Perfect Continuous

допоміжне дієслово: have (I / you / we / they) | has (he / she / it) + been для всіх осіб

форма: have / has + been + S + V1-ing

Have you been waiting for me? – Ти на мене чекав?

Has Elsa been coming earlier lately? – Ельза стала приходити раніше останнім часом?

Have they been helping you with the project? – Вони допомагали тобі з проектом?

Past Perfect Continuous

допоміжне дієслово: had для всіх осіб + been для всіх осіб

форма: had + been + S + V1-ing

Had I been sleeping when you came? – Я спала, коли ти прийшов?

Had you been searching in the wrong place until she told you where to find it? – Ви шукали не в тому місці, поки вона не сказала вам де це знайти?

Had Tom been complaining about Steve before he fired him? – Том скаржився на Стіва, перед тим, як звільнив його?

Future Perfect Continuous

допоміжне дієслово: will для всіх осіб + have для всіх осіб + been для всіх осіб

форма: will + S + have + been + V1-ing

Will I have been playing for more than 5 hours when you finish? – Я гратиму більше 5 годин, коли ти закінчиш?

Will she have been working here for 15 years when the bank closes? – Вона пропрацює тут 15 років, коли банк закриється?

Will they have been discussing it for long by the time we arrive? – Вони вже довго обговорюватимуть це перед тим, як ми прийдемо?

Модальні дієслова

форма: modal verb + S + V1

Can she call me latter? – Вона може зателефонувати мені пізніше?

Would you like some juice? – Хочете соку?

Should we invite Kate and John? – Нам варто запросити Кейт та Джона?

Зверніть увагу, що у Present Simple та Past Simple, коли основним дієсловом є be, то запитання утворюються з самим дієсловом be, без допоміжного do:

Am I ugly? – Я потворний? (Не: Do I be ugly? абощо)

Are you hungry? – Ти голодна?

Is she ready? – Вона готова?

Were they together? – Вони були разом?

Was Sam there too? – Сем там також був?

Якщо у таких запитаннях є частка not, то вона ставиться після допоміжного дієслова (якщо їх кілька, то після першого). Такі питання перекладаються на українську з “хіба”:

(Does she not) Doesn’t Tina realize her responsibility? – Хіба Тіна не усвідомлює свою відповідальність?

 (Have you not)  Haven’t you heard about the accident? – Хіба ти не чув про аварію?

 (Will it not) Won’t it be easier than before? – Хіба це не буде легше, ніж раніше?

(Has Mark not) Hasn’t Mark been living here since 1998? – Хіба Марк не живе тут з 1998?

(Will they not) Won’t they have been married for 10 years in July? – Хіба в липні не буде 10 років, як вони вже одружені?

SPECIAL QUESTIONS

У спеціальних запитаннях на початку додаються запитальні слова, все інше залишається тим самим. На них очікується розгорнутіша відповідь, ніж на загальні питання:

what

що

 What have you done, Martha? – Що ти накоїла, Марто?

What are you hiding behind you back? – Що ти ховаєш за спиною?

What will happen if I press this button? – Що станеться, якщо я натисну на цю кнопку?

when

коли

 When are you getting married? – Коли ви одружуєтеся?

When do you leave, Steve? – Коли ти йдеш, Стів?

When will it rain again? – Коли знову буде дощ?

where

де

 Where is the bathroom? – Де ванна кімната?

Where have you hidden the presents? – Де ти сховав подарунки?

Where did they meet you? – Де вони тебе зустріли?

why

чому

 Why is she crying? – Чого вона плаче?

Why have you taken off your shoes? – Чого ти зняла взуття?

Why do they call you Jack, Peter? – Чого вони називають тебе Джеком, Пітере?

which

який -а; -е; -і

 Which one do you want? – Який саме ти хочеш?

Which play have they seen? – Яку виставу вони бачили?

Which options do we have? – Які в нас є варіанти?

how як

how much / long

скільки

 How do you feel? – Як ти почуваєшся?

How much will it cost in a month? – Скільки це коштуватиме через місяць?

How long has he been hiding in here? – Скільки часу він тут ховався?

Запам’ятайте важливу різницю між словами what / which:

What company do you want to work for? – На яку компанію ти хочеш працювати? (Загалом)

Which company do you want to work for? – На яку компанію ти хочеш працювати? (На яку з кількох певних)

Також є питальні слова who / whose, але ми їх розберемо згодом, бо там свої особливості.

Зверніть увагу: у розмовній мові у загальних запитаннях часто зберігається порядок слів розмовного речення із запитальною інтонацією, але це не стосується спеціальних запитань:

Are you leaving? – Ти йдеш? (Звичайне запитання) 

You are leaving? – Ти йдеш? (Розповідне речення як питання у розм. мові) 

When are you leaving? – Коли ти йдеш? (Спеціальне запитання)  

When you are leaving? (Спеціальне запитання як розмовне речення) 

Крім цього, у розмовній мові можуть деколи взагалі опускатися допоміжні дієслова:

Are you leaving? – Ти йдеш? 

You leaving? – Ти йдеш? 

Інший приклад:

Has he been calling you lately? – Він телефонував останнім часом?

He been calling you lately? – Він телефонував останнім часом? 

Це дуже важливо зрозуміти, щоб не заплутатися в часах і в порядку слів, але пам’ятайте, що це характерно для розмовної мови, а на письмі варто дотримуватися стандартної граматики.

ALTERNATIVE QUESTIONS

Альтернативні запитання нічим не відрізняються від загальних і спеціальних питань, але несуть в собі альтернативу вибору. Порядок слів залишається при цьому таким самим. Також не забувайте ставити коми між альтернативами:

Are you leaving or staying? – Ти йдеш, чи залишаєшся?

Would you like chocolate, vanilla, or strawberry ice cream? – Вам шоколадне, ванільне, чи полуничне морозиво?

Do they prefer pancakes or fruit for breakfast? – Їм краще млинці чи фрукти на сніданок?

Did you invite Anna, Maria, or both of them? – Ти запросив Анну, Марію, чи їх обох?

Which color do you like best? Yellow or orange? – Який колір тобі подобається більше? Жовтий чи помаранчевий?

INDIRECT QUESTIONS

Непрямі запитання це ті, які містяться в іншому запитанні чи ствердженні. Їх особливість полягає в тому, що у них зберігається розповідний порядок слів. Вони часто починаються з фраз could you tell me / do you know / I wonder / I would like to know тощо. Такі питання є ввічливішими, особливо, коли ви звертається до незнайомців.

Давайте поглянемо на них і на звичайні запитання заразом:

When is the restaurant closing? – Коли зачиняється ресторан?
Could you tell me when the restaurant is closing? – Чи не могли б ви мені сказати, коли зачиняється ресторан?

Have you planned it in advance? – Ти це розпланував заздалегідь?
I would like to know if you have planned it in advance. – Мені б хотілося знати, чи ти це розпланував заздалегідь?

How many times did she say that?  – Скільки разів вона це казала?
I wonder how many times she said that? – Цікаво, скільки разів вона це казала?

Для альтернативної відповіді можна вживати or not, яке ставиться або в кінці, або після whether, але не після if:

I wonder if he signed the agreement or not? – Цікаво, чи він підписав договір, чи ні? 

I wonder whether or not he signed the agreement? – Цікаво, підписав, чи ні, він договір? 

I wonder if or not he signed the agreement? ✕ 

SUBJECT QUESTIONS

Запитання до підмета теж мають важливу особливість: порядок слів у них розповідний. Такі питання формуються, замінивши суб’єкта (того, хто виконав дію), на запитальне слово who, рідше what. Давайте поглянемо на розповідне речення, звичайне запитання і запитання до підмета, щоб краще зрозуміти, що тут відбувається:

Barbara broke the glass. – Барбара розбила скло.
What did Barbara break? – Що Барбара розбила? 
Who broke the glass? – Хто розбив скло?

Зверніть увагу, що навіть якщо у підметі ми маємо множину, у запитанні стоїть однина, бо ми не знаємо, чи однина там чи множина, коли задаємо питання:

The children are playing in the yard. – Діти граються на подвір’ї. 
Where are the children playing? – Де діти граються?
Who is playing in the yard? – Хто грається на подвір’ї?

Who are playing in the yard? 

Також зверніть увагу на такий випадок:

My cousin has been threatening me. – Моя кузина мені погрожує.
Who has been threatening you? – Хто тобі погрожує?
Whom has your cousin been threatening? – Кому погрожує твоя кузина?

Тут whom стосується не підмета, а додатку, і відповідає на питання не “хто”, а “кому”. У розмовній мові буває замість whom кажуть who:

Who has your cousin been threatening? – Кому погрожує твоя кузина? (Розмовна мова) ✓ 

З what треба бути обережнішими, бо ним рідше можна замінити підмет, але це теж можливо:

Something terrible happened at the end of the play. – Щось жахливе сталося в кінці п’єси. 
What happened at the end of the play? – Що сталося в кінці п’єси?
Where did something terrible happened? – Де сталося щось жахливе?

TAG QUESTIONS

Розділові запитання включають в себе частину зі стверджувальним порядком слів, і через кому додається запитальна частина із допоміжним дієсловом.

Зазвичай якщо перша частина стверджувальна, то друга заперечна, і навпаки. Такі питання ще називають розділовими з протилежною полярністю:

I’m right, aren’t I (am I not)? – Я правий, чи не так? (Скорочення: aren’t I, не amn’t I)

You know it better than me, don’t you (do you not)? – Ти ж це краще за мене знаєш, чи не так?

Mary was with you last night, wasn’t she (was she not)? – Мері була з тобою минулої ночі, чи не так?

Tom isn’t your colleague, is he? – Том не твій колега, чи не так?

We haven’t missed the train, have we? – Ми ж не пропустили потяг, чи не так?

You won’t tell my girlfriend about this, will you? – Ти ж не скажеш про це моїй дівчині, чи не так?

Але існує й інший варіант таких запитань, коли обидві частини є або стверджувальними, або заперечними. Їх ще називають питаннями з однаковою полярністю. Вони ставляться, коли ми приходимо до якогось висновку і не маємо щодо нього сумнівів. Часто це говориться в’їдливо:

So, this is your little secret, is it? – То це твоя маленька таємниця, еге ж?

Oh, it really hurts, does it? – О, дійсно боляче, правда ж?

It’s not what you expected, isn’t it? – Це не те, чого ти очікував, хіба ні?

Також часто такі питання ставляться з модальними словами, щоб надати важливості, терміновості. У багатьох випадках, це навіть не прямі питання, а більш емоційне ставлення мовця:

Hurry up, will you? – Давай поквапся!

You can do it, can you? – Ти ж можеш це зробити, правда ж?

Let’s discuss it later, shall we? – Давайте це обговоримо пізніше, добре?

Деколи в українському розумінні англійської граматики tag questions обов’язково мають одну частину розповідну, а іншу заперечну, тому якщо в якомусь стандартному тесті вас просять скласти таке питання, то не варто експериментувати з однаковою полярністю. 

ECHO QUESTIONS

“Ехо-запитання” повторюють якусь частину почутого, коли ми хочемо перепитати чи уточнити інформацію. У них важливо зберігати запитальну, підвищену в кінці інтонацію:

 I’ll tell Diana right now. – Я скажу Діані прямо зараз.

You will tell her now? – Прямо зараз скажеш? (Ехо-запитання) ✓ 

Will you tell her now? – Ти зараз їй скажеш? (Звичайне запитання) ✓ 

Важливо запам’ятати, що з ними ніколи не вживаються запитальні слова, бо ми трохи перефразовуємо чи просто повторюємо почуте, а не ставимо нове запитання:

: I have been to New York this weekend. – Я був у Нью-Йорку цими вихідними.

: You have been to New York? – Ти в Нью-Йорку був? (Ехо-запитання) 

Where have you been? – Де ти був? (Звичайне запитання) 

Where you have been(Ехо-запитання) ✕ 

Однак, можна замінити певну частину недочутого запитальним словом:

: Have you been where? / Have you been to what? – Де ти кажеш був?

Такі питання також допомагають підтримати розмову, проявити інтерес до почутого:

: I went to New York this weekend. – Я їздив у Нью-Йорк цими вихідними.
: Did you? – Справді?

Також таке питання може мати заперечну форму:

: It was a great party! – Це була чудова вечірка!
: Wasn’t it? – Хіба ні?

EXCLAMATORY QUESTIONS

Це не зовсім питання, а скоріш вигуки, але в них зберігається порядок слів загального запитання і ставиться знак оклику. Це щось схоже на питання, яке не потребує відповіді, так як виражає думку мовця, який вважає, що всі і так з ним погоджуються:

Isn’t she gorgeous! – Хіба вона не прекрасна!

Is this a great idea, or what! – Це чудова ідея, чи що!

That’s a perfect house, isn’t it! – Це ідеальний будинок, хіба ж ні!

ВАШЕ ЗАВДАННЯ

Завдання до матеріалу.


0 коментарів

Залишити відповідь

Заповнювач аватара

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *