В англійській практично кожна приголосна літера буває в такому положенні, коли її не треба вимовляти. Зараз ми розберемо такі особливості одразу з трьома буквами, так як з ними таких випадків мало, і все легко запам’ятати. Щоб прослухати приклади, натискайте на програвач .

ЛІТЕРА “K”

Літера ніколи не вимовляється на початку слів, якщо після неї йде n:

knack /næk/  вправність
knee /niː/ коліно
kneel /niːl/ стати на коліна
know / knew / known /nəʊ/ /njuː/ /nəʊn/ знати
knowledge /ˈnɒlɪdʒ/ знання
knickers (British English) /ˈnɪkəz/ жіночі труси 
knife /naɪf/ ніж
knight /naɪt/ лицар; посвятити в лицарі
knit /nɪt/ в’язати
knapsack (також “backpack”)  /ˈnæpsæk/ ранець, рюкзак
knob /nɒb/ ручка / кнопка круглої форми
knock /nɒk/ стук; стукати
knuckle /ˈnʌkl̩/ суглоб пальця
knead /niːd/ місити (хліб, глину тощо)
+ виняток: blackguard /ˈblæɡɑːd/ негідник, мерзотник

knack  вправність, навичка (вроджена чи набута), талант, майстерність:

What sets him apart is his knack for storytelling and his sense of humour. – Що виділяє його з-поміж інших, так це майстерність розповідати історії і його почуття гумору. 

to get the knack of something – опанувати якусь навичку:

Lora got the knack of it in the end. – Зрештою Лорі вдалося це опанувати.


 to knit – в’язати:

Gloria was knitting a sweater for her son. – Глорія в’язала светр своєму сину. 

■ close-knit /ˌkləʊsˈnɪt/ – згуртований, дружній, з тісними зв’язками:

I grew up in a very close-knit family. – Я виріс у дуже дружній сім’ї.


 to knock – стукати, вдарити, вдаритися:

There’s someone knocking on the door. – Хтось стукає у двері. 

Molly knocked her head against the wall as she fell. – Моллі вдарилася головою до стіни, коли падала.

 to knock – скинути, перекинути (ударом чи рухом):

Poll accidentally knocked the vase. – Пол ненароком перекинув вазу. 

 to knock – критикувати, лаяти, поно́сити (розмовна мова):

Stop knocking the town you live in and be proud of what we have. – Перестань поносити місто, в якому живеш, і пишайся тим, що ми маємо. 

 knock  стук, удар, критика (у таких же значеннях, як і дієслово):

He leaned down to kiss her, frowning as a sudden knock sounded on the door. – Він нахилився, щоб поцілувати її, та нахмурився, коли раптом пролунав стук у двері.

Don’t worry, the casing is tough enough to withstand knocks. – Не хвилюйся, корпус достатньо міцний, щоб витримати удари

This is no knock against George, he is a good actor, but the play itself is horrible. – Це не камінь у бік Джорджа, він хороший актор, але сама п’єса жахлива. 

ЛІТЕРА “N”

Літера n не вимовляється у кінці слова, якщо їй передує m:

autumn /ˈɔːtəm/ осінь
column /ˈkɒləm/ колона, колонка
damn /dæm/ проклинати
condemn   /kənˈdem/ засуджувати, прирікати
hymn  /hɪm/ гімн
solemn /ˈsɒləm/ урочистий
+ виняток: government   /ˈɡʌvənmənt/ або /ˈɡʌvəmənt/ уряд

 to damn – проклинати:

Damn him, if this is trivial!  Та хай він буде проклятий, якщо це дрібниця!

 to damn – дуже сильно критикувати, звинувачувати:

They damn the company for its lack of safety precautions. – Вони звинувачують компанію за відсутність запобіжних заходів. 

He was unfairly damned. – Його несправедилво розкритикували.

 to be damned – бути відправленим до пекла:

As a child Diana was taught that she would be damned for her sins. – Коли Діана була дитиною, її повчали, що вона буде відправлена до пекла за її гріхи. 

 to be damned – бути приреченим на невдачу (розмовна мова):

This plan is damned, Jack. There is no sense trying once again. – Цей план приречений на невдачу, Джек. Немає сенсу пробувати ще раз. 


Крім цього, це слово дуже часто вживається як емоційний вигук, який надає виразності сказаному. Перекладатися може по-різному, головне знайти найближчий вираз по суті:

Damn, I’ve spilled coffee down my blouse! – Чорт забирай, я пролила каву на блузку!

You got the last one – damn you, I wanted that! – Ти останній забрав – чорт тебе побери, я його хотів!

He knew damn well how much trouble it would cause. – Він добряче знав, скільки проблем це спричинить.

Damn fool! – Чортів придурок!

Damn! I completely forgot! – Чорт! Я зовсім забув!

 goddamn це ще одна варіація емоційного виразу:

Goddamn it, how much longer will it take? – Скільки ще часу це забере, хай йому грець?

Don’t drive so goddamn fast! – Прокляття, та не їдь же так швидко!


 to condemn – засуджувати, осуджувати:

People often condemn others on mere suspicions. – Люди часто осуджують інших за одними лише підозрами. 

 to condemn – прирікати, винести вирок, особливо смертний:

The rebels had been condemned to death. – Повстанцям було винесено смертний вирок.


 solemn  урочистий, офіційний:

The solemn procession on the occasion of the 55th anniversary of MU-Varna started with a religious ceremony. – Урочиста хода з нагоди 55-ї річниці МУ Варна почалася з релігійної церемонії. (МУ – медичний університет)

 solemn – дуже серйозний, поважний (у значенні “вдумливий, серйозний, піднесений”):

He wasn’t being playful anymore, instead he was totally serious, solemn even. – Він вже не поводився грайливо, натомість став повністю серйозним, навіть поважним

Чому тут перекладається як “поводився”, читайте тут: Конструкція: being + прикметник

ЛІТЕРА “M”

Про цю літеру можна було взагалі не згадувати, так як із вживаних слів є лише одне. Взагалі m не вимовляється, коли стоїть на початку слова, і їй слідує n. Зверніть увагу, що якщо така комбінація літер (mn) зустрічається всередині слова, то обидві літери вимовляються, а якщо в кінці – то не вимовляється n, як ми вже побачили у випадках вище, з німою літерою n.

mnemonic /nɪˈmɒnɪk/ мнемоніка
amnesia /amˈniːzɪə/ амнезія
chimney /ˈtʃɪmni/ димохід

 mnemonic – мнемоніка (спеціальні прийоми чи способи, які полегшують запам’ятовування шляхом утворення штучних асоціацій; також часто можна побачити назву mnemonics, яка переважно вживається для сукупності цих прийомів):

There is an online database of medical mnemonics to help students remember the important details. – Є онлайн база даних медичної мнемоніки, щоб допомогти студентам запам’ятати важливі деталі.

Here is a knuckle mnemonic for the number of days in each month of the Gregorian Calendar. Each knuckle represents a 31-day month. Ось мнемоніка на суглобах пальців для кількості днів у місяцях року за григоріанським календарем. Кожна кісточка відповідає місяцю з 31-м днем. 

 mnemonic  мнемонічний:

Contrary to popular belief, mnemonic techniques are not for initial long-term storage. – Всупереч поширеній думці, мнемонічні методи в першу чергу не слугують для довгострокового зберігання (в памяті).

Категорії: вимова

0 коментарів

Залишити відповідь

Заповнювач аватара

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *