Давайте розглянемо ключову лексику, яка вживається на різних етапах отримання бажаної посади. Не забудьте прослухати приклади та закріпити нові слова на практиці.


ВЛАШТУВАННЯ НА РОБОТУ

In order to apply for this job, you need to send a CV and a cover letter. – Для того, щоб податися на цю вакансію, вам потрібно надіслати резюме і супровідний лист.

Your resume must be written professionally because, if not, your application probably won’t get a second glance from any recruiter. – Ваше резюме повинно бути написане професійно, бо, якщо ні, то ніякий рекрутер не погляне на вашу заявку двічі.

It’s really important to learn how to effectively respond to job postings. – Дуже важливо навчитися ефективно відгукуватися на розміщені вакансії.

Many companies have a list of job openings on their websites. – Багато компаній мають список відкритих вакансій на своїх сайтах. 

Recruiters usually don’t give you prompt feedback on your application status. – Рекрутери, як правило, не дають швидкого відгуку про статус вашої заявки.


СПІВБЕСІДА

I’ve got an interview! – Мене запросили на інтерв’ю!

I was happy to be invited to this interview but, unfortunately, it did not go as I expected. – Я був радий, що мене запросили на це інтерв’ю, але, на жаль, воно пройшло не так, як я очікував.

A first-round interview is usually done over the phone or by video call. You have to pass in order to be truly considered for the job. – Перший раунд співбесіди зазвичай проводиться по телефону або через відеодзвінок. Його потрібно пройти, щоб вашу кандидатуру справді розглядали на цю посаду.

(розмовна ідіома) to nail something – успішно з чимось справитися, досягти чогось;

дієслово to nail означає прибити цвяхами

Clara is pretty sure that she nailed the interview. – Клара досить впевнена, що вона успішно пройшла інтерв’ю.

You will surely fail an interview if you have no idea about the organization you’re interviewing for. – Ти точно провалиш співбесіду, якщо в тебе не буде уявлення про організацію, в якій ти проходиш співбесіду.

I was rejected after my second interview. – Мені відмовили після другої співбесіди.


ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Jack was offered a better job abroad so he will be moving to Paris in March. – Джеку запропонували кращу посаду за кордоном, тож в березні він переїжджає в Париж.

I didn’t get the job at that restaurant. – Я не отримав роботу в тому ресторані.

They decided to hire another candidate because he has more experience. – Вони вирішили найняти іншого кандидата, бо в нього більше досвіду.

(розмовна ідіома) to land a job – отримати роботу;

дієслово to land означає приземлитися, причалити

It may be very hard to start a new career with no experience and land a job in the desired field. Може бути дуже важко почати нову кар’єру без досвіду та отримати роботу у бажаній сфері.

She landed her first job in IT after finishing a three-month course online. Вона отримала свою першу роботу в ІТ після закінчення тримісячного курсу онлайн.


ЗАРОБІТНЯ ПЛАТА

Про заробітню плату англійською можна сказати кількома словами. В першу чергу salary – це зарплата, яка виплачується по контракту, зазвичай щомісяця. Також за кордоном часто так говорять про зарплатню, яку людина отримує за рік:

In return, you will receive continuous training, a competitive salary, and great bonuses. – Взамін ви отримаєте постійне навчання, конкурентну заробітню плату і чудові бонуси.

Martha’s net monthly salary is £ 2500. – Чиста місячна зарплата Марти становить 2500 фунтів стерлінгів.

How do you negotiate salary after receiving a job offer? – Як ви обговорюєте зарплату після того, як вам запропонували роботу?

Слово wage або wages означає оплату, яка виплачується найманим працівникам за виконану роботу, вона вираховується за годину або за день. Зазвичай, йдеться про робочі спеціальності:

People are expecting a substantial minimum wage increase. – Люди очікують значного підвищення мінімальної заробітної плати.

The job pays very low wages. – На цій роботі дуже низька оплата.

Також в американській англійській вживається слово compensation, що перекладається ще як компенсація, і remuneration, що означає оплату за роботу чи  послуги, винагороду. Тож коли ви бачите ці слова у описі вакансії або чуєте на співбесіді, то йдеться саме про заробітню плату на цій позиції:

The compensation for this position is 500 dollars a month. – Зарплата на цій посаді становить 500 доларів на місяць.

Our employees receive fair remuneration. – Наші співробітники отримують справедливу винагороду.

Ще кілька слів, якими можна описати дохід:

Lora found a part-time job so her earnings will increase. – Лора знайшла роботу на неповний робочий день, тож її заробіток збільшиться.

John’s investments generate passive income for him. – Інвестиції Джона приносять йому пасивний дохід.

It’s hard to find a well-paid job. – Важко знайти добре оплачувану роботу.

I earn 8 dollars an hour. – Я заробляю 8 доларів на годину.


ПІДВИЩЕННЯ І ПОНИЖЕННЯ

Employers give salary increases and bonuses as an incentive to valued employees. – Роботодавці надають підвищення заробітної плати та премії як стимул до цінних працівників.

The prices are going up and my salary was reduced by almost 20%. I guess I need to search for another job. – Ціни зростають, а моя зарплата зменшилася майже на 20%. Думаю, мені потрібно шукати іншу роботу.

She asked the boss for a raise. – Вона попросила в начальника підвищення зарплати.

Americans would take a 50% pay cut for a job they really love. – Американці погодилися б на 50% скорочення зарплати в користь роботи, яку вони справді люблять.

I was promoted to a senior manager position. – Мене підвищили до посади старшого менеджера.

How to tell your colleagues that you got a promotion? – Як сказати своїм колегам, що вас підвищили?

I’m afraid I will have to demote her. – Боюся, мені доведеться понизити її на посаді.


ЗВІЛЬНЕННЯ / СКОРОЧЕННЯ

George was fired because he violated the company’s policy. He’s been unemployed since then. – Джорджа звільнили, оскільки він порушив політику компанії. З тих пір він безробітній.

I did not know what to do when I lost my job. – Я не знав, що робити, коли втратив роботу.

I quit my job because they demanded too much from me, I often had to work long hours. – Я звільнилася, тому що вони вимагали від мене занадто багато, часто доводилося працювати понаднормово.

Bob left his job to start his own business. – Боб покинув свою роботу, щоб розпочати власну справу.

Four employees were made redundant when they refused to accept a 13% pay cut. – Чотирьох співробітників скоротили, коли вони відмовилися прийняти 13% зниження зарплати

Corporate downsizing is often the result of poor economic conditions. Typically, the company has to cut jobs in order to lower costs or maintain profitability. – Корпоративне скорочення часто є наслідком поганих економічних умов. Як правило, компанії доводиться скорочувати робочі місця з метою зниження витрат або збереження прибутковості. 

I was downsized two years ago. – Мене скоротили два роки тому.


ІНТЕРАКТИВНА ПРАКТИКА СЛІВ

Категорії: інше

0 коментарів

Залишити відповідь

Заповнювач аватара

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *