На граматичні конструкції варто звертати особливу увагу, адже від порядку слів в англійській часто змінюється значення. Тож розберімо ступені порівняння і способи їх вживання.


Ступені порівняння в англійській мові

 Ступень порівняння →  вищий (the comparative)  найвищий (the superlative)

 Односкладні слова

Якщо одна приголосна в кінці односкладного слова, то вона подвоюється:

 + er:

soft = softer, light = lighter

big = bigger

hot = hotter

 +est:

soft = softest, light = lightest

big = biggest

hot = hottest

Двоскладні слова

Буква -e випадає в словах,

які закінчуються на -e

Винятки,  які не утворюються

двома способами:

+er / more:

clear = clearer або more clear

fine = finer

nice = nicer

real = more real realer

right = more right righter

wrong = more wrong wronger

+est / most:

clear = clearest або most clear

fine = finest

nice = nicest

real = most real realest

right = most right rightest

wrong = most wrong wrongest

Двоскладові слова,

які закінчуються на -y: 

-y перетворюється на -i

 +ier / more: easy = easier

Вживається рідше: more easy

 +iest / most: easy = easiest

Вживається рідше: most easy

Трискладні слова          

(або більше складів)

more:

more terrible, more delicious

most:

most terrible, most delicious

Прикметники,

які закінчуються на:

-ing/ -ed / -ful / -less

more:

caring = more caring

pleased = more pleased 

thoughtful= more thoughtful

shameless = more shameless

most:

caring = most caring

pleased = most pleased 

thoughtful= most thoughtful

shameless = most shameless

 Винятки:

* further вживається як для відстаней, так і для абстрактних понять, а farther тільки для відстаней

good = better

bad = worse

much / many = more

little = less

far = further / farther*

good = best

bad = worst

much / many  = most

little = least

far = furthest / farthest

Завдання

Утворіть ступені порівняння (the comparative або the superlative) згідно з правилами.


Порівняльні конструкції 

Звертайте особливу увагу на випадки вживання і переклад:

► the comparative + than 

Mary is taller than Mike. — Мері вища, ніж Майк. 

Our car is more comfortable than theirs. — Наш автомобіль зручніший, ніж їхній.

This dress is less expensive than that one. — Ця сукня дешевша, ніж та. 

His job is more lucrative than yours. — Його робота більш прибуткова, ніж твоя. 


► the superlative + of / in

Зверніть увагу на прийменники: of про людей / in про місця:

Kate is the smartest of all my colleagues. — Катя найрозумніша серед всіх моїх колег. 

Our daughter is the most beautiful of all. — Наша донька найкрасивіша з усіх.

This market is the cheapest in our town. — Цей ринок найдешевший в нашому місті. 

This is the least harmful chemical in the lab. — Це найменш шкідливий хімікат в лабораторії.


► the + comparative , the + comparative

The more, the better. —  Чим більше, тим краще.

The less I study, the worse marks I get. — Чим менше я вчу, тим гірші оцінки отримую.


► the comparative + and + the comparative 

The weather is getting colder and colder. — Погода все холодніша і холодніша. 

I’m getting more and more tired of work. — Я все більше і більше стомлююсь від роботи. 


► as + … + as

Today is not as hot as it was yesterday. — Сьогодні не так жарко, як вчора. 


► the same …. as

His car is the same color as mine. — Його авто такого ж самого кольору, як і моє. 


► twice / three times / half as + … + as

Their house is tree times as expansive as ours. — Їхній дім в три рази дорожчий ніж наш. 

It’s not half as easy as it looks. — Це й наполовину не так просто, як виглядає. 


Вживання like / as

► As вказує яким хтось або щось дійсно є:

She works as a sales managers. — Вона працює менеджером з продажу. 

► Like використовується тільки у розмовній мові. Вживається, щоб виразити схожість:

He eats like a pig. — Він їсть як свиня. 

No one can dance like her. — Ніхто так не танцює, як вона. 

It was like a nightmare. — Це було як страшний сон. 

Також після: feel, look, smell, sound, taste etc:

These mushrooms taste like meat. — Ці гриби на смак як м’ясо. 

She looks like my elder sister. — Вона виглядає як моя старша сестра.  

Складіть речення з поданих слів згідно з правилами. Звертайте увагу на пунктуацію!

ВАШЕ ЗАВДАННЯ

Категорії: граматикаконструкції

0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *