В англійській мові існує багато граматичних конструкцій, які потребують використання неочікуваних, на перший погляд, часових форм. Сюди зокрема входять випадки, коли йдеться про нереальні ситуації чи бажання, а також різного роду припущення. Тож зараз ми детально розберемо такі важливі конструкції на прикладах і закріпимо цей матеріал на практиці.

wish / if only + Past Simple

В цій конструкції простий минулий час вживається, коли ми хочемо, щоб щось було по-іншому зараз, жалкуючи, що це не так. Зазвичай wish перекладається хотілося б, а if onlyякби ж:

I wish you didn’t live so far away. ‒ Я хотів би, що б ти не жив так далеко. 

If only my friend had better manners! ‒ Якби ж тільки у мого друга були кращі манери!

If only I knew the answer, I would tell you. ‒ Якби ж я знав відповідь, то я б тобі сказав.

wish / if only + Past Perfect

Ця конструкція з доконаним минулим часом виражає жаль щодо того, що вже сталося або не сталося в минулому. Крім вже вказаних варіантів перекладу, можуть траплятися й інші, якщо не можна перекласти щось буквально. Зокрема можливий варіант шкода / жаль, що:

I wish I hadn’t eaten all that ice cream. Now I feel sick. ‒ Мені не треба було їсти все те морозиво. Мені тепер погано. 

If only Martha had listened to her brother’s advice! ‒ Якби ж тільки Марта прислухалася до братової поради! (Але вона не прислухалася)

He wishes he hadn’t argued with his fiancée on her birthday. ‒ Йому шкода, що він посварився зі своєю нареченою на її день народження.

wish / if only + would / could + infinitive

Ця конструкція вживається, щоб виразити бажання змінити ситуацію чи чиюсь поведінку зараз чи в майбутньому. Зазвичай щось, що нас не влаштовує або дратує:

I wish my boyfriend would give up smoking. ‒ Я хотіла б, щоб мій хлопець кинув палити. 

If only someone would buy our old car! ‒ Якби ж хтось купив нашу стару машину!

We wish we could help you somehow. ‒ Нам хотілося б, щоб ми могли вам якось допомогти. 

Ця конструкція дуже схожа з wish / if only + Past Simple, тож часто можна сказати і так, і так:

We wish it would be more interesting. ‒ Нам хотілося б, щоб це було цікавіше. 

We wish it were more interesting. ‒ Нам хотілося б, щоб це було цікавіше. (Не was, а were)

Коли ми говоримо від першої особи, то would в такому значенні практично не вживається, а в усіх інших особах would / could дають різні відтінки значення:

If only I could speak French! ‒ Якби ж я вмів розмовляти французькою!

I wish I would be there. Краще сказати: I wish I were there. ‒ Якби ж я був там.

I wish my wife would spend more time with me. ‒ Я хотів би, щоб моя дружина проводила зі мною більше часу.

I wish my wife could spend more time with me. ‒ Я хотів би, щоб моя дружина могла проводити зі мною більше часу.

suppose / supposing / what if + Present Simple

Ця констуркція вживається, коли ми робимо припущення щодо того, що цілком може статися. Зазвичай what if перекладається а що як, а suppose / supposingприпустімо, а що якби:

We haven’t got any cream for the sauce. Suppose we use milk instead? Would that be all right? ‒ У нас немає вершків для соусу. Що як ми візьмемо молоко натомість? Буде нормально?

Supposing I don’t arrive till after midnight, will the hotel still be open? ‒ Припустімо, що я не прибуду до півночі, готель ще буде відкритий?

What if there are jellyfish in the sea? ‒ А що як у морі є медузи?

suppose / supposing / what if + Past Simple

Коли ми менш впевнені, що це може статися, якщо це малоймовірно, то вживається простий минулий час, а не теперішній:

Suppose you left your job, what would you do?  ‒ Припустімо, що ти покинув свою роботу, щоб ти робив? 

Supposing you lost your passport in Canada, would you have to go to the embassy? ‒ Припустімо, що ти загубив в Канаді паспорт, тобі потрібно було б іти в посольство?

What if Amy apologized? Would you forgive her? ‒ А що як Amy вибачилася б? Ти б її пробачив?

suppose / supposing / what if + Past Perfect

Коли ми говоримо про щось, що не відбулося в минулому, чи про щось гіпотетичне, то вживається минулий доконаний час:

Suppose we hadn’t brought our invitations. Would they let us in? I don’t think so. ‒ Припустімо, що ми не взяли наші запрошення. Вони б нас впустили? Я так не думаю.

Supposing you had missed the flight, would you go home or buy another ticket? ‒ Припустімо, що ти запізнився на рейс, ти б пішов додому чи купив би інший білет?

What if the ice had cracked? You would have disappeared into the icy water. ‒ А що як лід би тріснув? Ти б зник у крижаній воді. 

as if / as though + Past Simple / Past Perfect

Ця конструкція вживається, коли ми говоримо про те, яким щось здається, але не є насправді. Перекладається  as if / as though як ніби, наче, неначе.

Past simple вживається, коли теперішня ситуація не є реальною, або ж ми не знаємо цього напевно, а якщо ж ситуація є реальною, то вживається Present Simple:

Sam talks as if he knew everything about it. ‒ Сем говорить, наче він все про це знає. (Минулий простий час, бо він ні чорта не знає, або ми не знаємо, чи він знає)

Sam talks as if he knows everything about it.  ‒  Сем говорить, наче він все про це знає. (Теперішній простий час, бо він дійсно про це все знає, Сем молодець)

Past Perfect ми використовуємо лише тоді, коли йдеться про таку ситуацію в минулому:

They behaved as though they had been right. ‒ Вони поводились так, наче були праві. (Вжито минулий доконаний час, бо в першій частині речення простий минулий час, тобто ця ситуація відбувалася в минулому) 

They behave as though they were right. ‒ Вони поводяться так, наче вони праві. (Вони скоріш за все не праві, але ми не знаємо цього напевно)

They behave as though they are right. ‒ Вони поводяться так, наче вони праві. (Вони дійсно праві і мають право так поводитися)

Ну і ще один приклад, але тепер з доконаними часовими формами:

It seems as if he hasn’t slept for days. ‒ Здається, що він кілька днів не спав. (Present Perfect ‒ теперішній доконаний час, бо він таки не спав)

It seems as if he hadn’t slept for days.  ‒ Здається, що він кілька днів не спав. (Present Perfect змінюється на свій минулий відповідник ‒ Past Perfect, бо він скоріш за все спав, але ми не знаємо напевно)

It seemed as if he hadn’t slept for days. ‒ Здавалось, що він кілька днів не спав. (Ця ситуація вже відбулася в минулому, нам здавалося, що він не спав. Спав він чи не спав не важливо, якщо ми маємо Past Simple в першій частині, а в другій буде Past Perfect, де був би Present Perfect, якби в першій частині був Present Simple, як це є у першому випадку)


Нотатки:

Зверніть увагу, що у всіх цих прикладах ми використовували нетривалі часові форми, але тривалі часи також є можливими, хоч такі випадки трапляються набагато рідше, наприклад:

If only my husband wasn’t working all day! Then we could come. ‒ Якби ж мій чоловік не працював увесь день! Тоді ми могли б прийти. 

Також важливо запам’ятати, що у нереальних ситуаціях і припущеннях для третьої особи однини (he / she / it) дієслово to be має форму were, а не was. На сьогоднішній день можна також зустріти was, але все ж краще дотримуватися стандартної граматики, особливо це важливо в тестах і діловій мові: Marina wishes she were taller. ‒ Марина хотіла б бути вищою.

ВАШЕ ЗАВДАННЯ

Оберіть правильний варіант згідно з пройденим матеріалом.


0 коментарів

Залишити відповідь

Заповнювач аватара

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *