Зараз ми поговоримо про дієслово try, яке має два різних значення – намагатися та пробувати. Крім цього, воно має дуже важливу особливість вживання, та ще й часто пишеться не так як треба. Тож давайте розбиратися, що до чого.


УСІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА TRY

Infinitive Third-person-singular Past Simple Past Participle Gerund
try tries tried tried trying

ЧАСТІ ПОМИЛКИ

try + ed: правильно → tried  неправильно → tryed ✕
try + es: правильно → tries ✓ неправильно → tryes  ✕

Існує правило, що коли дієслово закінчується на літеру y, і до нього додається закінчення -ed, то y перетворюється на i, тож отримуємо tried, це саме стосується закінчення “-s/-es”, тож y перетворюється на i, додається “-es”, тож виходить “tries”.


Розібравшись з написанням, давайте поглянемо на кілька прикладів вживання:

I try to read at least 10 pages every day. – Я намагаюся читати хоча б 10 сторінок в день.

She always tries to behave as though nothing is wrong. – Вона завжди намагається поводитися так, ніби все нормально.

We tried this before and it didn’t work. – Ми пробували це раніше і це не спрацювало.

Have you tried calling her ever since? – Ти пробував їй дзвонити після того?

Sophie is trying to get your attention. – Софі намагається привернути твою увагу.

They are not trying to help you, they just want you to believe so. – Вони не намагаються тобі допомогти, вони просто хочуть, щоб ти так думав.

I don’t want to try again. – Я не хочу пробувати знов.


TRY З ГЕРУНДІЄМ ТА ІНФІНІТИВОМ

В англійській мові тема герундію та інфінітиву справді досить важка, адже після деяких дієслів можна вживати лише герундій, після інших – лише інфінітив, деколи обидва варіанти без різниці, а деколи в залежності від того, що вжито, змінюється й саме значення сказаного, саме так відбувається і з дієсловом try.

Якщо після нього вжито інфінітив, то try означатиме: намагатися, тобто спробувати зробити щось, що дається нелегко, на що потрібні зусилля.

Try to be more attentive, please. – Намагайся бути уважнішим, будь ласка.

I tried to stop him, but he didn’t listen. – Я намагався зупинити його, але він не послухав.

We will try to win this time. – Ми намагатимемося виграти цього разу. 

А от герундій вживається у значенні: спробувати щось зробити, зазвичай як альтернативу чомусь, щоб побачити яким буде результат.

Try using less makeup, it makes you look older. – Спробуй менше фарбуватися, це тебе старить.

We tried updating the software, but it didn’t help. – Ми спробували оновити програмне забезпечення, але це не допомогло.

You should try getting up earlier, I believe you would feel better. – Тобі варто спробувати вставати раніше, я думаю ти б краще почувався.


Давайте ще поглянено на ці практично однакові речення, але зверніть увагу, як змінюється суть в залежності від того, чи вжито інфінітив, чи герундій:

Try to turn it off. – Спробуй його вимкнути. (Є технічні проблеми з вимиканням.)

Try turning it off. – Спробуй його вимкнути. (Вимкнути можна, це може допомогти вирішити проблему.)

Try to be more strict with him. – Намагайся бути з ним суворішою. (Це необхідно, наприклад, щоб вплинути на його поведінку.)

Try being more strict with him. – Спробуй бути з ним суворішою. (Можна це спробувати, щоб побачити, як це вплине на його поведінку.)


Ну і не забуваємо, що також try вживається як іменник у значенні спроба:

Mitterrand was elected president on his third try. – Міттеран був обраний президентом з його третьої спроби

After so many tries she gave up. – Після стількох спроб, вона опустила руки.

ВАШЕ ЗАВДАННЯ

Давайте закріпимо матеріал.

Категорії: лексика

0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *