Лексика, яку ми зараз розберемо, є дуже важливою і корисною у багатьох ситуаціях. Зверніть увагу, що подані слова перекладаються практично однаково, але вживаються у різних випадках, хоч деколи їх можна використовувати й без глибокої різниці у значенні.

influence /ˈɪnflʊəns/ вплив

Вплив на людей, речі чи хід подій, який зазвичай здійснюється без прямих чи видимих зусиль:

The influence of television violence can have unexpected consequences. – Вплив насильства по телебаченню може мати несподівані наслідки.

She fell under the influence of an older student. – Вона потрапила під вплив старшого студента. 

Вплив, який базується на престижі, багатстві або соціальному статусі:

The country’s great influence in the world is disproportionate to its relatively small size. – Великий вплив країни у світі є непропорційним відносно до її невеликого розміру.

Kate used her family’s influence to get the job. – Кейт скористалася впливом своєї сім’ї, щоб отримати роботу.

Людина, яка власне і здійснює цей вплив (в українській ми кажемо по-іншому):

Helen is a good influence on him. – Хелен добре на нього впливає.

My parents considered my friend to be a bad influence on me. – Мої батьки вважали, мій друг погано на мене впливає.

to influence /ˈɪnflʊəns/ впливати

Дієслово вживається в таких самих випадках, як і іменник:

Feminist ideas have influenced the law-makers. – Феміністські ідеї вплинули на законодавців.

This news report influenced the outcome of the election. – Цей репортаж вплинув на результат виборів.

She had her own style and was not influenced by the vagaries of fashion. – Вона мала свій власний стиль і примхи моди на неї не впливали.

The government’s campaign is aimed at influencing public opinion. – Кампанія уряду спрямована на те, щоб вплинути на громадську думку.

You became the only person who can influence him. – Ти став єдиною людиною, яка може вплинути на нього. 

You can’t influence destiny, Gabe. – Ти не можеш вплинути на долю, Гейб. 

impact /ɪmˈpækt/ вплив

 Навмисний, цілеспрямований вплив, особливо коли йдеться про діяльність влади й різних організацій. Зверніть увагу, що на українську impact може також перекладатися як наслідки:

The anti-smoking campaign had made quite an impact on young people. – Вплив кампанії по боротьбі з курінням на молодь був досить значним.

The new proposals were intended to soften the impact of the reformed tax system. – Нові пропозиції були покликані пом’якшити наслідки реформованої податкової системи.

This decision will have a disastrous impact on foreign policy. – Це рішення буде мати катастрофічні наслідки для зовнішньої політики.

 Окрім суспільної тематики, це може бути й будь-який інший навмисний, свідомий вплив:

He was realizing the impact it had on their relationship.  – Він усвідомлював наслідки, які це мало для їх відносин.

to impact /ɪmˈpækt/ впливати 

Зверніть увагу, що дієслово має інший наголос. Також варто запам’ятати, що це дієслово хоч і є цілком прийнятним, але насправді вживається досить рідко, чомусь, на відміну від іменника, воно в англійській не дуже прижилося. Випадки вживання такі ж, як і в іменника:

Falling export rates have impacted on the country’s economy quite considerably. – Падіння обсягів експорту досить значно вплинуло на економіку країни.

The court ruling will impact the education of minority students. –  Судове рішення вплине на освіту студентів з числа меншин.

effect /ɪˈfekt/ вплив, ефект

Вживається дуже часто у різних випадках, особливо коли йдеться про нелюдський вплив, навколишнє середовище, і таке інше. Це слово також перекладається як ефект і як наслідок:

The radiation leak has had a disastrous effect on the environment. – Витік радіації мав катастрофічний вплив на навколишнє середовище.

The government’s action had little effect on the trade imbalance. – Дія уряду мала незначний вплив на торговельний дисбаланс.

I tried taking tablets for the headache but they didn’t have any effect. – Я спробував таблетки від головного болю, але вони не дали ніякого ефекту.

I’m suffering from the effects of too little sleep. – Я страждаю від наслідків недосипання.

to affect /əˈfekt/ впливати

Це дієслово вживається у таких самих випадках, як і іменник effect. Запам’ятайте, що ці слова належать до різних частин мови, бо їх дуже часто плутають навіть носії:

Researchers are looking at how a mother’s health can affect the baby in the womb. – Дослідники розглядають, як здоров’я матері може впливати на дитину в утробі.

Farmers have been badly affected by the drought. – Фермери сильно постраждали від посухи.

Inflation affects the buying power of the dollar. – Інфляція впливає на купівельну спроможність долара.

The divorce affected every aspect of her life. – Розлучення вплинуло на кожен аспект її життя.

Категорії: лексикалексичний розбір

0 коментарів

Залишити відповідь

Заповнювач аватара

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *