В англійській мові майже кожна буква в певних словах може не вимовлятися, і хоч такі слова треба просто запам’ятати, та все ж існують певні закономірності, які допоможуть зрозуміти ту чи іншу фонетичну особливість і правильно вимовляти навіть незнайомі слова.

Тож давайте розглянемо випадки, коли в словах не вимовляється буква “B”.


Відео:


“В” не вимовляється в кінці слова після “М”


• aplomb /əˈplɒm/ — апломб (самовпевненість)

Diana passed the exam with aplomb
Діана склала екзамен з апломбом.


• bomb /bɒm/ —  бомба • to bomb —  бомбити

London was bombed three nights in a row. 
Лондон бомбили три ночі підряд.


• climb /klaɪm / — підйом  • to climb підніматися, сходити, залазити

We began to climb the hill.
Ми почали сходити на пагорб. 


• thumb /θʌm/ великий палець руки

A rule of thumb is a principle with broad application that is not intended to be strictly accurate.
Емпіричне правило — це широко використовуваний принцип, який не має на меті бути повністю точним.


• comb /kəʊm/ — гребінець • to comb — розчісуватися, причісуватися

She can’t even comb her hair without help.
Вона не може навіть причесатися без допомоги!


• crumb /krʌm/  крихта

I brought some bread crumbs for the birds.
Я приніс трохи хлібних кришок для птахів.


• dumb /dʌm/  німий

He was born deaf, dumb, and blind.
Він народився глухим, німим і сліпим.

• dumb /dʌm/  тупий

It’s not my fault, it was a dumb question!
Це не моя вина, то було тупе запитання!


• numb /ˈnʌm/ — онімілий, отерплий • numbness  /ˈnʌmnəs/ — нечутливість, заціпеніння

• limb /lɪm/ — кінцівка (рука або нога)

Sitting with your legs crossed can cause numbness in your limbs.
Сидіння закинувши ногу на ногу може викликати оніміння в кінцівках.


• to succumb /səˈkʌm/ — піддаватися

Don’t succumb to the circumstances.
Не піддавайся обставинам.


• tomb /tuːm/ — могила, гробниця

The first king of England was initially buried here and his tomb remains in the abbey.
Перший король Англії був спочатку похоронений тут, і його могила залишається в абатстві.


Літера В не вимовляється в кінці слова тільки після букви М, якщо ж їй передує будь-яка інша літера, то “В” вимовляється:

• bulb /bʌlb/ — лампочка

• curb /kɜːb/ —  узбіччя

• proverb /ˈprɒvɜːb/ — прислів’я

• to absorb /əbˈzɔːb/ — поглинати etc.


“В” зазвичай не вимовляється в кінці слова перед “Т”


• doubt /daʊt/ — сумнів • doutful /ˈdaʊtfʊl/ — сумнівний; невпевнений

Some doubts were cast upon the authenticity of his account.
Справжність його рахунку підпала під деякі сумніви.


• debt /det/ — борг • debtor /ˈdetə/ — боржник

I have never really been in debts and I would never buy anything I couldn’t afford.
Я ніколи насправді не був в боргах, і я ніколи не купив би щось, що не міг би собі дозволити.


• subtle /ˈsʌtl̩/ — тонкий, непомітний • subtly /ˈsʌtli/ — тонко • subtleness /ˈsʌtəlnəs/ — тонкість

Частіше вживається в абстрактному значенні, як от “subtle meaning” – прихований зміст. 

The software analyses voice patterns and detects subtle changes which can point to the claimants lying.
Це програмне забезпечення аналізує голосові моделі і виявляє непомітні зміни, які можуть вказувати, коли позивачі брешуть.


Літера “В” не вимовляється перед “Т” тільки в кінці слова, якщо ж це буквосполучення зустрічається на початку, то “В” вимовляється:

• subtitle /ˈsʌbtaɪtl̩/ – підзаголовок, субтитр

• embroided /ɪmˈbroɪdəd/ – вишитий

• embassy /ˈembəsi/ – посольство

• to embarrass /ɪmˈbærəs/ – бентежити etc.

Категорії: вимова

0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *