Опанувати англійську вимову нелегко, адже майже кожна літера має кілька варіацій вимови в залежності від положення. Але все це можна і треба опанувати, щоб полегшити собі навчання. Зараз ми розберемося з особливостями вимови літери “x”. Вмикайте програвачі , щоб прослухати кожну частину окремо.

X ВИМОВЛЯЄТЬСЯ ЯК /KS/

Частий випадок такої вимови, це коли післях” стоїть приголосна і йде наголошений склад:

Часто такі слова починаються з exc:
except  /ɪkˈsept/  окрім
excuse   /ɪkˈskjuːz/ вибачати 
 excite  /ɪkˈsaɪt/  збуджувати, хвилювати
 exceed  /ɪkˈsiːd/  перевищувати
exclude  /ɪkˈskluːd/  виключати
excel /ɪkˈsel/ бути досконалим в чомусь
exclaim /ɪkˈskleɪm/  вигукнути, скрикнути
   Часто такі слова починаються з exp:
experience /ɪkˈspɪərɪəns/  досвід
  expense /ɪkˈspens/  витрата
explain  /ɪkˈspleɪn/  пояснювати
expect  /ɪkˈspekt/  очікувати
explore  /ɪkˈsplɔː/ досліджувати, відкривати
express  /ɪkˈspres/  виражати
exploit  /ɪkˈsplɔɪt/ експлуатувати
explode  /ɪkˈspləʊd/  вибухати
expose  /ɪkˈspəʊz/  виставляти, піддавати
expand  /ɪkˈspænd/ розширювати, розширятися
  Часто такі слова починаються з ext:
extend  /ɪkˈstend/  продовжити, протягнути
extent  /ɪkˈstent/  міра, ступінь
extreme  /ɪkˈstriːm/ крайність; екстремальний

Важливі нотатки:

 Якщо слово починається з “e” і цей перший склад не є наголошеним, то “e” вимовляється або як /ɪ/ або як /ɛ/. Обидва варіанти є правильними і вживаються однаково часто:

exhale /ɪksˈheɪl/ або /ɛksˈheɪl/ видихати

В англійській є багато слів, в яких наголос змінюється в залежності від частини мови:

extract   /ˈɛkstrakt/ – екстракт  /ɪkˈstrakt/ або /ɛkˈstrakt/ – витягувати
export  /ˈɛkspɔːt/ – експорт  /ɪkˈspɔːt/ або /ɛkˈspɔːt/ –  експортувати

Різні варіанти вимови слова excess: /ɪkˈses/ або /ɛkˈsɛs/ або ж /ˈɛksɛs/


Втім, якщо наголос падає не на склад після “x”, або ж взагалі склад в слові один, але після “x” йде приголосна, то “x” також вимовляється як /ks/:

mixture /ˈmɪkstʃə/ суміш
excerpt  /ˈeksɜːpt/ уривок
expert /ˈekspɜːt/  експерт
extra /ˈekstrə/ додатковий
text /tekst/ текст
next /nekst/  наступний
Це стосується й похідних слів:
expert → expertise /ˌekspɜːˈtiːz/ експертні знання
text → context /ˈkɒntekst/  контекст

Наступний випадок: якщо після “x” йде голосна, але склад після букви “x” ненаголошений:

taxi /ˈtæksi/  таксі
axis /ˈæksɪs/  вісь
galaxy /ˈɡæləksi/  галактика
oxygen /ˈɒksɪdʒən/  кисень
Mexico /ˈmeksɪkəʊ/  Мексика; Мехіко (столиця)
maximum /ˈmæksɪməm/  максимум
toxic /ˈtɒksɪk/  токсичний
exercise /ˈeksəsaɪz/  вправа
execute /ˈeksɪkjuːt/ виконати; стратити

І останній випадок – літера “x” вимовляється як /ks/ в кінці слів:

six /sɪks/ шість
fix /fɪks/ фіксувати
mix /mɪks/ змішувати
matrix /ˈmeɪtrɪks/ матриця
box /bɒks/ коробка
fox  /fɒks/ лисиця
ox /ɒks/ віл
tax /tæks/ податок
relax /rɪˈlæks/ розслабитися
complex /ˈkɒmpleks/ комплекс*
index /ˈɪndeks/ індекс
sex /seks/ секс; стать
ex /ˈeks/ колишній (-ня)*
lux /lʌks/ люкс*

Важливі нотатки:

lux /lʌks/ – люкс luxury /lʌɡˈʒəri/ – розкіш luxurious /lʌɡˈʒʊərɪəs/ – розкішний

 Люкс – це одиниця вимірювання освітленості. В укр. мові це слово також позначає щось розкішне, але в англійській це тільки одиниця вимірювання. Наприклад, номер люкс – це deluxe room, а не lux room. Слово deluxe (або de luxe) /dɪˈlʌks/ або /dɪˈlʊks/ також означає розкішний.

sex /seks/ – секс; стать sexual /ˈsekʃʊəl/ – статевий; сексуальний (про людей sexy)
complex /ˈkɒmpleks/ – комплекс /ˈkɒmpleks/ або /kəmˈpleks/  складний

 Ex /ˈeks/ – людина з якою раніше були стосунки. Можна казати просто “ex” або ж:

ex-boyfriend
колишній хлопець
ex-girlfriend
колишня дівчина
ex-husband
колишній чоловік
ex-wife
колишня дружина

X ВИМОВЛЯЄТЬСЯ ЯК /GZ/

Літера “x” вимовляється як /gz/, якщо після неї стоїть голосна і йде наголошений склад:

example /ɪɡˈzɑːmpl̩/ приклад
exam /ɪɡˈzæm/ екзамен
anxiety /æŋˈzaɪəti/ тривога
exotic /ɪɡˈzɒtɪk/ екзотичний
auxiliary /ɔːɡˈzɪliəri/ допоміжний
executive /ɪɡˈzekjʊtɪv/ виконавчий
exact /ɪɡˈzækt/ точний
exist /ɪɡˈzɪst/ існувати
exhibit /ɪɡˈzɪbɪt/ виставляти, експонувати
exhaust /ɪɡˈzɔːst/ виснажувати
exult /ɪɡˈzʌlt/ страчувати
exert /ɪɡˈzɜːt/ впливати
Винятки, які мають два варіанти вимови, так як наголошений перший склад:
exit /ˈɛksɪt/ або /ˈɛɡzɪt/ вихід
exile /ˈɛksʌɪl/ або /ˈɛɡzʌɪl/ виганяти, засилати
Це стосується й похідних слів:
exact → exactly /ɛɡˈzæktli/ точно
exhaust → exhaustion /ɛɡˈzɔːstʃən/ виснаження
exam → examine ɡˈzæmɪn/ обстежувати, екзаменувати
exist → existential  /ˌɛɡzɪˈstɛnʃəl/ екзистенційний
Але:  exhibit → exhibition /ɛksɪˈbɪʃən/ виставка
Але: anxiety anxious  /ˈæŋkʃəs/ занепокоєний, тривожний

X ВИМОВЛЯЄТЬСЯ ЯК /Z/

На початку слів “x” вимовляється як /z/. Таких слів дуже мало і вживаються вони не часто, але безперечно про таку особливість знати варто:

xenophobia  /ˌzenəˈfəʊbɪə/  ксенофобія
xerox  /ˈzɪərɒks/  ксерокс; ксерити
xylophone  /ˈzaɪləfəʊn/  ксилофон
Xerxes  /ˈzɜːksiz/  Ксеркс
   Важливі винятки:
x-ray /ˈɛksreɪ/ рентгенівське випромінювання
Xmas від Christmas /ˈeksməs/ від /ˈkrɪsməs/  Різдво

Ми з вами розібрали найвживаніші слова з літерою “x”, а щоб не виникало проблем з іншими – варто запам’яти основні особливості вимови цієї літери. Звичайно, ви не будете кожного разу згадувати правила, перш ніж щось сказати, але вони подані не для того, щоб сліпо зубрити їх на пам’ять, а радше щоб розібратися із закономірностями вимови. Якщо певні слова вам не відомі і ви хочете їх вивчити, то складіть власні приклади з ними, це найефективніший спосіб!

Категорії: вимова

0 коментарів

Залишити відповідь

Заповнювач аватара

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *