В англійській дійсно дуже багато слів, які вимовляються однаково, але мають різне значення і написання. Зараз ми розглянемо один з таких випадків: bear і bare вимовляються однаково, але мають різні значення, а bore – це і форма минулого часу bear і окреме дієслово.


Infinitive:

bear /bɛː/

Past Simple:

bore /bɔː/

 Past Participle:

borne або born /bɔːn/

Gerund:

bearing /ˈbeərɪŋ/

• ведмідь:

Polar bears live in the Arctic. – Білі ведмеді живуть в Арктиці.

Emily hugged her teddy bear tightly to her chest. – Емілі міцно притиснула свого плюшевого ведмедика до грудей.

• ведмежий:

“Emma!” he exclaimed, giving her a bear hug. – “Емма!” вигукнув він, схопивши її у ведмежі обійми

Зверніть увагу, що вираз “ведмежі обійми окрім, власне, тісних обіймів, це пропозиція компанії придбати контрольний пакет акцій іншої компанії з метою її поглинання.


Дуже багато різних значень має саме дієслово bear:

• нести (в прямому і переносному значенні, як і в українській мові):

He was bearing a tray of brimming glasses. – Він ніс піднос з переповненими келихами.

The sound of the ice cream van was borne into the office on the wind. – Вітер заніс в офіс звук фургончика з морозивом.

• нести відповідальність, тощо:

No one likes to bear the responsibility for such decisions. – Ніхто не любить нести відповідальність за такі рішення. 

The taxpayers bear the burden of government’s mistakes. – Платники податків несуть тягар помилок уряду. 


• перевозити (про транспорт, який перевозить пасажирів або вантаж):

Steamboats bear the travellers inland. – Пароплави ввозять мандрівників вглиб країни. 

These merchant ships are bearing cargoes abroad. – Ці торгові судна везуть вантажі за кордон. 


• носити ім’я або якийсь знак (не завжди перекладається буквально):

He bore his mother’s surname. – Він носив прізвище матері. 

Many of the papers bore his signature. – На багатьох паперах був його підпис.


втримувати, нести на собі вагу чогось:

Walls cannot bear such a big dome. – Стіни не можуть втримати такий великий купол. 

The chair, too fragile to bear her weight, collapsed. – Стілець, занадто трухлявий, щоб втримати її вагу, обрушився. 


• вести себе певним чином, триматися:

She bore herself with dignity. – Вона трималася з гідністю.


• витримувати:

She bore the pain stoically. – Вона стоїчно витримала біль. 

He could not bear to see her grief. – Він не міг дивитися як вона горює.

• терпіти (часто в негативному значенні):

I can’t bear caviar. – Я терпіти не можу ікру. 

She could not bear his sarcasm. – Вона терпіти не могла його сарказм. 


• народжувати (про людей):

She had borne six children by the time she was 30. – Вона народила шістьох дітей до тридцяти років. 

Пам’ятайте, що коли йдеться про народження когось, то Past Participle – це born, якщо ж значення інше, навіть якщо говориться що хтось народив, то borne. Вимова однакова.

He was born in August. – Він народився у серпні. 

• давати плоди (про рослини):

The pear tree they planted has never borne fruit. – Груша, яку вони посадили, ніколи не приносила плодів.


Infinitive:

bare /bɛː/

Past Simple:

bared / beəd/

 Past Participle:

bared / beəd/

Gerund:

baring /ˈbeərɪŋ/

• оголений, голий (про людей, речі і т. д.):

He was bare from the waist up. – Він був з оголеним торсом. 

We took off our shoes and walked barefoot along the beach. – Ми зняли взуття і пішли босоніж по пляжу.

There’s no carpet in the room, just bare floorboards. – В кімнаті немає килиму, просто голі дошки. 

The silhouette of the bare tree was clear against the winter sky. –  Силует голого дерева ясно виділявся на тлі зимового неба.


• основний, базовий, лише необхідний:

There isn’t much time, so I’ll just tell you the bare facts. – Часу обмаль, тож я просто розповім вам основні факти.

She eats only the bare minimum to stay alive. – Вона їсть лише необхідний мінімум, щоб підтримувати життєдіяльність. 

• прислівник barely – майже не, ледь:

Wait outside, I’m barely dressed.  – Зачекай на вулиці, я ледь вдягнена.


• оголювати:

He bared his chest to show his scar. – Він оголив груди, щоб показати свій шрам.

He became nervous when the dog growled and bared its teeth. – Він став нервувати, коли собака загарчав і оскалився (показав зуби).


• дуже, сильно, значна кількість (британський розмовний варіант!):

You can’t promote your party all over Twitter and then get mad when bare people show up. – Не можна розрекламовувати свою вечірку по всьому “Твіттері”, а потім злитися, коли приходить багато люду

That girl is bare lazy. – Та дівчина капець яка лінива


Infinitive:

bore /bɔː/

Past Simple:

bored / bɔːd/

 Past Participle:

bored /bɔːd/

Gerund:

boring /ˈbɔːrɪŋ/

Пам’ятайте, що bore це форма Past Simple дієслова bear, але це також і окреме дієслово!

• свердлити дірку або отвір:

• This device can bore through rock. – Цей прилад може просвердлити каміння. 

• отвір в якійсь ємкості (трубоподібної форми, в тому числі й пістолета):

The bore was mirror smooth from one end to the other. – Отвір був дзеркально гладельним від одного кінця до іншого. 

• калібр зброї (діаметр стволу і куль):

He shot a guard in the leg with a twelve-bore. – Він стрельнув охоронцю в ногу з дванадцятого калібра


•  зануда

He is such a crashing bore, that tells the same old jokes over and over.  – Він така страшна зануда, що розповідає старі жарти знову і знову. 

crashing – як прикметник означає “повний”, “цілковитий”; вживається для емоційного забарвлення, перекладатися може по-різному, в залежності від самого виразу

• нудне заняття:

It’s such a bore cooking when one is alone. – Готувати – це таке нудне заняття, коли ти сам. 

• надокучати, набридати, знудити когось, наводити нудьгу:

He bores everyone to death with tales about his wonderful daughter. – Він усім до смерті набридає розповідями про свою чудову дочку.

Похідні слова: boredom – нудьга; boring – нудний; bored – знуджений


Отже, запам’ятайте, що коли йдеться про ведмедів або про те, що хтось щось несе або переносить в прямому чи переносному сенсі, то вживається bear. Якщо мова про оголення або необхідний мінімум, то bare. І якщо говориться про нудьгу чи свердління дірок, то bore, але bore є також минулою формою дієслова bear.

Категорії: лексикасхожі слова

0 коментарів

Залишити відповідь

Заповнювач аватара

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *