Давайте розглянемо лексику, яка допоможе правильно висловлюватися про всілякого роду затримки і надати правильного відтінку словам. Щоб прослухати приклади, натискайте .

DELAY

delay – затримка; затримуватися, відкладати (незаплановано, неочікувано):

Trains may be subject to delay on the northern line – we apologize for any inconvenience caused. – Потяги можуть затримуватися на північній лінії – приносимо вибачення за будь-які спричинені незручності. (be subject to – піддаватися чомусь)

My plane was delayed by an hour. – Мій літак затримався на годину. 

I think we should delay deciding about this until next year. – Я думаю нам варто відкласти прийняття рішення щодо цього до наступного року.

This situation needs to be tackled without delay. – Цю ситуацію потрібно вирішити невідкладно.

POSTPONE

• postpone – відклалати (зазвичай обдумано):

The negotiations have been postponed indefinitely. – Переговори було відкладено на невизначений термін.

There’s no point postponing the event just because the weather forecast is bad. – Немає сенсу відкладати подію лише через те, що прогноз погоди поганий.

We’ve had to postpone going to France because the children are ill. – Ми були змушені відкласти поїздку до Франції, бо діти хворі.

postponement – відкладання:

We were disappointed by yet another postponement of our trip. – Ми були розчаровані ще одним відкладанням нашої подорожі. 

These factors can easily lead to delays or postponements that simply don’t happen with other clients. – Ці фактори можуть легко привести до затримок чи відкладань, які просто не стаються з іншими клієнтами. 

Взагалі delay несе в собі негативне значення, що щось було відкладено неочікувано через зовнішні обставини, а postpone є більш нейтральним, коли щось відкладається обдумано, попередивши когось наперед, навіть якщо затримка спричинена зовнішніми факторами.

DEFER

• defer – відстрочити, відкласти (часто надавши меншого пріорітету):

My bank has agreed to defer the repayment on my loan. – Мій банк погодився відстрочити погашення позики.

The ceremony was deferred until further notice. – Церемонія була відстрочена до подальшого повідомлення.

Can we defer making a decision until next week? – Ми можемо відкласти прийняття рішення до наступного тижня?

I share your opinion of the marriage laws but not your conclusion that you must defer your wedding until Utopia arrives.  – Я поділяю твою думку щодо законів про шлюб, але не твій висновок, що ти маєш відкладати своє весілля поки не настане утопія. 

deferment / deferral – відстрочка (обидва слова приматанні офіційно-діловому стилю):

Once these questions have been adequately answered, the deferral can be granted. – Коли на ці питання будуть надані адекватні відповіді, можна буде надати відстрочку

For nationalists and republicans, the further deferment of progress and reform is not an option. – Для націоналістів і республіканців, наступне відстрочення прогресу і реформи це не варіант. 

ФРАЗОВІ ДІЄСЛОВА

put off – відкладати (нейтральне, одне з найвживаніших)

Never put off until tomorrow what you can do today. – Ніколи не відкладайте на завтра те, що можете зробити сьогодні.

hold off – відкладати щось, переносити, не робити щось негайно:

They’ve decided to hold off on buying a car until they’re both working. – Вони вирішили відкласти купівлю авто, допоки вони обоє не стануть працювати.

hold somebody / something over – відкласти, перешкоджати, затримувати:

The storm held John over for another day. – Через шторм Джон затримався ще на день.

• push back – відкласти щось на майбутнє; інше значення: відпихнути, посунути назад:

The target date for construction has been pushed back. – Намічений термін будівництва було відкладено.

• carry something over – відкласти на певний час, зробити пізніше, ніж було заплановано:

The performance was carried over till next week because the repairs to the theatre aren’t finished yet.​ – Виставу було перенесено на наступний тиждень, так як ремонтні роботи в театрі ще не закінчено.

• stave something off  відкладати, уникати, відвертати (тільки про щось погане):

Death is natural and inevitable – we can’t stave it off forever. – Смерть є природною і неминучою – ми не можемо відвернути її назавжди.

SUSPEND

• suspend – підвішати:

It was very uncomfortable lying on the hospital bed with my legs suspended in the air. – Було дуже незручно лежати на лікарняному ліжку, з ногами, підвішаними в повітрі. 

 притримати, відкласти або взагалі відмінити (це слово несе в собі певну невизначеність):

I’m suspending judgment on the book I’m reading until I’ve finished it. – Я не формую своє судження про книжку, допоки не дочитаю її. (Тобто я його притримую)

 тимчасово відсторонити, усунути когось від чогось, не допускати:

He was suspended for four games after arguing with the referee. – Його відсторонили на чотири гри після того, як він посварився з суддею.

PROCRASTINATE

• procrastinate – прокрастинувати (відкладати складні чи неприємні завдання):

I know I’ve got to deal with the problem at some point – I’m just procrastinating. – Я знаю, що мені доведеться взятися за цю проблему в певний момент – я просто прокрастиную.

• procrastination – прокрастинація (схильність людини відкладати неприємні завдання):

This is no time for procrastination – we need decisive action. – Це не час для прокрастинації – нам потрібні рішучі дії.

ІДІОМИ

 write-off – період, протягом якого нічого не робиться; що пропадає марно, випадає з життя:

Yesterday was a complete write-off as far as work is concerned. – Вчора повністю випало з життя в плані роботи.

to be on ice – бути замороженим (припинити розвиток):

Both projects are on ice until the question of funding is resolved. – Обидва проекти заморожені, поки не вирішиться питання з фінансування. 

to sit on something – відкладати дії чи заходи щодо чогось (буквально сидіти на чомусь):

The company has been sitting on my letter for weeks without dealing with my complaint. – Компанія ігнорувала мій лист два тижні, не розглядаючи моєї скарги.

to play for time – вигравати час (відкладати, поки не будете готові):

We can’t sign the agreement yet – we’ll have to play for time. – Ми ще не можемо підписати договір, нам треба буде виграти час

to buy time – виграти час (зробити щось, щоб було більше часу; буквально купити час):

He tried to buy time by saying he hadn’t been well. – Він спробував виграти трохи часу, сказавши, що йому було недобре. 

hang fire – почекати (відкласти щось, особливо очікуючи, щоб щось спочатку сталося):

Ideally we would settle the matter now, but I think we should hang fire until the general situation becomes clearer. – В ідеалі, ми б владнали це питання зараз, але я думаю, що нам варто почекати, поки загальна ситуація стане яснішою.

on the back burner – посунути на задній план (back burner – задня конфорка):

We’ve all had to put our plans on the back burner for a while. – Нам всім довелося забути про свої плани на деякий час.

She decided to attend Harvard, where she would study political theory and put her acting career on the back burner. – Вона вирішила податися в Гарвард, де вона вивчала б політичну філософію і відклала свою акторську кар’єру на задній план.


0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *