Present Simple: Простий теперішній час

Для утворення Present Simple береться інфінітив. Закінчення -s (-es) до основного дієслова додається тільки у третій особі однини (he / she / it). Для утворення заперечних і питальних речень треба вживати допоміжне дієслово do, яке у третій особі однини забирає на себе закінчення -es і стає does, тому тоді основне дієслово йде без закінчення -s (-es). Ця часова форма Читати далі…

Запитання в англійській мові

To be, or not to be: that is the question… Можливо, це і є те саме питання, але воно далеко не єдине, тому треба вміти в них розбиратися, та й не тільки зі смислової точки зору, а й з граматичної. І саме цим ми зараз і займемося, розглянувши всі типи Читати далі…

Збірні іменники в англійській

Зараз ми з вами розберемося з вживанням збірних іменників, особливості яких можуть збити з пантелику не тільки початківців. Збірний іменники (collective nouns) називають сукупність предметів, які сприймаються як одне ціле. Ось найпоширеніші приклади в англійській: people люди government уряд team команда family сім’я herd стадо public публіка jury  присяжні staff персонал Читати далі…

Різниця між: fairly / quite / rather / pretty / enough

Слова fairly / quite / rather / pretty / enough є прислівниками ступеню, як от absolutely (абсолютно), very (дуже), a bit (трішки) тощо, але їх об’єднує одна цікава особливість – всі вони означають і перекладаються як “досить”. Але, звичайно, між ними є різниця у значенні, хоч і тонка, та й Читати далі…

Часові форми у нереальних ситуаціях і припущеннях

В англійській мові існує багато граматичних конструкцій, які потребують використання неочікуваних, на перший погляд, часових форм. Сюди зокрема входять випадки, коли йдеться про нереальні ситуації чи бажання, а також різного роду припущення. Тож зараз ми детально розберемо такі важливі конструкції на прикладах і закріпимо цей матеріал на практиці. wish / if only Читати далі…

Коли в англійській вживається not, а коли no?

В англійській мові є два схожих слова для вираження заперечення: частка not і неозначений займенник no. Кожне зі слів має свої випадки і особливості вживання, але їх досить легко сплутати, якщо не знати цих правил. Тож прямо зараз ми їх детально розберемо на прикладах. Вживання not ● Частка not вживається, щоб Читати далі…

Допоміжні дієслова в англійській мові

Допоміжні дієслова (auxiliary /ɔːɡˈzɪliəri/ verbs) в англійській граматиці відіграють важливу роль і часто вони можуть збити з пантелику, адже мають багато особливостей вживання. Таблиця допоміжних дієслів в англійській мові: Be Do Have am is are was were being been does do did has have had having Модальні допоміжні дієслова (не змінюють свою форму) Читати далі…

5 випадків, коли минулий час виражає теперішній

Зазвичай, часові форми не виходять за рамки часу, в якому вони вживаються, але в англійській мові і тут трапляється багато винятків. Тож давайте розглянемо ті випадки і граматичні конструкції, в яких минулий час вживається для вираження теперішнього. НЕРЕАЛЬНІ БАЖАННЯ І СИТУАЦІЇ Коли ми говоримо про нереальні або малоймовірні бажання чи ситуації, то Читати далі…

Як правильно вживати: used to / be used to / get used to

Ці три конструкції дуже схожі між собою, але мають зовсім різне значення, і до того ж, є цілий ряд особливостей їх вживання. Тож давайте точно розберемося що до чого. Used to + infinitive Вживається, коли йдеться про якийсь минулий стан чи звичку, що вже не є актуальним чи правдивим на Читати далі…

Різні значення дієслів перед герундієм й інфінітивом

В англійській мові є такі дієслова, після яких можна ставити тільки герундій, і є такі, після яких вживається лише інфінітив, і навіть такі, після яких може вживатися і те, і інше без різниці у значенні. Але є ще одна цікава група, яку ми зараз розберемо – це дієслова, значення яких змінюється Читати далі…

Усі випадки вживання being і been

Ці два слова вживаються зовсім по-різному, але все ж, утворюючи граматичні форми, їх можна сплутати. Тож давайте розберемось з усіма випадками їх вживання. Participle — це слово утворене від дієслова, яке має властивості прикметника, тож відповідає на питання який? яка? яке? В реченні participle може виступати прикметником або іменником, а на українську Читати далі…

Як граматично акцентувати на чомусь увагу

Це дуже цікава граматична тема, яка в традиційних підручниках чомусь рідко розглядається. Ми розберемо 5 способів смислового виділення за допомогою граматичних конструкцій. ► do / does / did + інфінітив без частки to  Цей спосіб вживається дуже часто. Зверніть увагу, що дієслово do в таких випадках виступає допоміжним, і як Читати далі…

Як правильно вживати have got

Вживання “have got” замість “have” має ряд особливостей, які ми зараз розглянемо. HAVE GOT УТВОРЕННЯ Стверджувальна форма:  Have Have got I have I’ve got you have you’ve got she / he/ it has she’s / he’s/ it’s got we / they have we’ve / they’ve got Заперечна форма: Не можна Читати далі…

Конструкція: have something done

Конструкція have something done вживається, коли хтось інший робить щось для вас. Відповідника цієї конструкції в українській мові нема, тому переклад буває різний, але значення одне: дію робите не ви, а хтось інший для вас. Усе це досить просто, зверніть увагу на цей приклад: • I cut my hair. — Я підстригся. (Ви Читати далі…

Пасивний стан в англійській мові

Пасивний стан вживається, коли увага зосереджена на певному предметі чи дії, а не на тому, хто її виконує. В англійській пасивний стан вживається набагато частіше, ніж в українській, тож треба вміти правильного його розуміти і використовувати самим. УТВОРЕННЯ Пасивний стан утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be + Past Participle (3 Читати далі…

Participles: особливості вживання закінчень

Participle — це слово утворене від дієслова, яке має властивості прикметника, тож відповідає на питання який? яка? яке? Це не зовсім точний відповідник українського дієприкметника, адже в реченні participle може виступати прикметником або іменником, а на українську мову перекладатися дієприкметником, прикметником, або ж іменником. Ось якими вони бувають: Вид Утворення Приклади Present Participle описує яким Читати далі…

Утворення прислівників в англійській мові

Вивчаючи мову, належну увагу варто приділяти утворенню слів, адже знаючи правила додавання всіляких суфіксів і префіксів можна уникнути значної кількості помилок у правописі, та й взагалі це значно полегшує вивчення слів. Тож, давайте розберемось з утворенням прислівників: уважно прочитайте правила і обов’язково закріпіть їх тестами. Зазвичай прислівники утворюються додаванням суфіксів до прикметників: Читати далі…

Конструкції: to be likely to / it is likely that

Ці сталі конструкції виражають ймовірність чогось, що станеться в майбутньому. Точного відповідника в українській мові вони не мають, але завжди виражають якусь ймовірність. Заперечна форма обох констрікцій: unlikely або + частка not = not likely to be likely to + інфінітив — є ймовірність, що хтось чи щось щось зробить, або Читати далі…

Особливості вживання дієслів стану

Дієслова стану (State verbs) — це ті дієслова, які описують якийсь стан, почуття чи сприйняття. Ця група дієслів має кілька своїх особливостей вживання, які ми зараз і розглянемо. Випадки: Дієслова стану: Вподобання або антипатія:  to like — подобатися to love — любити to dislike — не подобатися to hate — ненавидіти to enjoy — насолоджуватися to Читати далі…

Порівняльні конструкції в англійській мові

На граматичні конструкції варто звертати особливу увагу, адже від порядку слів в англійській часто змінюється значення. Тож розберімо ступені порівняння і способи їх вживання. Ступені порівняння в англійській мові  Ступень порівняння →  вищий (the comparative)  найвищий (the superlative)  Односкладні слова Якщо одна приголосна в кінці односкладного слова, то вона подвоюється:  + er: Читати далі…

Яка особова форма вживається, коли стать невідома?

They (вони) — це займенник третьої особи множини, який вживається, коли ми говоримо про якусь групу людей чи речей. Але він може використовуватися й в особі однини, коли ми не знаємо стать людини, про яку говоримо. Таке незвичайне на перший погляд правило спричинене тим, що в англійській мові немає гендерно-нейтрального займенника, який Читати далі…

Модальна конструкція: Had better do something

Розберімо одну дуже важливу граматичну конструкцію і типові помилки з нею. Форма: Had better + інфінітив без частки to = краще б Конструкція had better використовуєтся, щоб дати комусь пораду або ж сказати, що краще зробити, або що мало б бути зроблено в певній ситуації. Зверніть увагу, що хоч had Читати далі…

Коли вживається інфінітив без частки to?

Інфінітив без частки to вживається набагато рідше, ніж з часткою, але є певні слова і вирази, після яких інфінітив обов’язково вживати без частки. Ось усі випадки: ПІСЛЯ ДОПОМІЖНИХ І МОДАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ ● do ● Допоміжне дієслово do у стверджувальній формі вживається для того, щоб наголосити на правдивості фрази і посилити її Читати далі…

It’s time / It’s time to do / It’s time for

Вивчаючи мову, граматичні конструкції розбирати треба обов’язково, адже від порядку слів часто змінюється саме значення, та й часові форми можуть вживатися для вираження зовсім іншого часу. Тож, давайте розберемо дуже поширені конструкції з it’s time. Минулий час умовного способу (Past Subjunctive) Перш ніж братися за самі конструкції, давайте коротко розберемо Читати далі…

Усі випадки вживання though

Though /ðəʊ/ може вживатися як сполучник і як прислівник, надаючи різних відтінків значенню. Також у якості сполучника використовується as though, але в таких випадках це слово має зовсім інше значення. Тож давайте розберемося з цією багатогранністю.   Though як підрядний сполучник Зазвичай though виступає підрядним сполучником, який вводить суперечливе судження: I succeeded, Читати далі…