Втома – це така річ, що завжди актуальна, тож треба вміло про неї говорити, а не тільки хронічно відчувати. Тож нумо збільшувати словниковий запас втомливою лексикою. 

tiredness

Найвживаніше і найбільш нейтральне слово та похідні від нього слова, які передають втому.

 tired – стомлений; також зустрічається варіант tired out, особливо якщо стомило щось певне:

Peter rubbed his tired eyes. – Пітер потер свої стомлені очі. 

Summertime is great for walking outdoors, but sometimes your feet can get really tired out and rough. – Літо —чудова пора гуляти на вулиці, однак деколи ноги можуть дуже стомитися і загрубіти. (Тобто якщо гуляєте босоніж)

A large man in a white apron stood polishing a glass, a bored, tired look on his face. – Огрядний чоловік зі знудженим, втомленим поглядом на обличчі, стояв у білому фартусі, витираючи склянку.

The doctor seemed tired, impatient and brusque. – Лікар здався втомленим, нетерплячим і грубим.

Також є сталі вирази dead tired та dead on one’s feet – ледь на ногах триматися (від втоми):

I was dead tired after working my third 12-hour shift in a row. – Я ледь на ногах тримався після того, як пропрацював свою третю 12-годинну зміну підряд.

• to tire – втомлювати:

The long walk tired him. – Довга прогулянка його втомила

Your stories tire me. – Твої історії мене втомлюють

• tiresome або tiring – втомливий:

Paying took about half an hour which was a tedious, tiresome end to what was otherwise a fun evening. – Оплата зайняла близько пів години, що було нудним, стомливим кінцем того, що інакше можна було б назвати веселим вечором. 

 tiredness – втома:

As I’ve already said, side effects I have experienced include headaches and constant tiredness. – Як я вже сказав, побічні ефекти, які я переніс, включають головні болі та постійну втому.

exhaustion

 exhaustion – виснаження, вичерпання в прямому та переносному сенсі; сильнюча втома:

He was unable to speak from exhaustion, physical pain, and mental anguish. – Він не міг розмовляти від виснаження, фізичного та душевного болю. 

• to exhaust – виснажувати:

Today’s presentation has completely exhausted me. – Сьогоднішня презентація повністю мене виснажила

• exhausted – виснажений:

Physically exhausted, emotionally drained and severely dehydrated, Andrew started to hallucinate. – Фізично й емоційно виснажений, та дуже зневоднений, Ендрю почав марити. 

exhausting – виснажливий:

It was a long and exhausting journey. – Це була довга і виснажлива подорож.

fatigue

Частіше це слово можна почути, коли йдеться про стан здоров’я, трішки рідше у розмовній мові, але тим не менш воно вживане і передає відтінок “вибитися із сил”.

• fatigue – втома:

Two major causes of premature fatigue during exercise are dehydration and carbohydrate depletion. – Дві основні причини передчасної втоми під час тренування — це зневоднення і вичерпаний запас вуглеводів.

to fatigue – виснажувати:

There are other categories, but it fatigues me to list them. – Є й інші категорії, але мене втомлює їх перечислювати.

• fatigued – стомлений; вибився / вибилась / вибилось із сил:

I was fatigued and all I wanted to do was get out of here. – Я вибилась із сил, і все, що хотіла, це піти звідси.

idioms

Крім цього, звичайно, є й сталі вирази та інші синоніми, які передаю втому та виснаження, в англійській більшість з них пов’язано з діями “вичерптувати, вигорати, зношуватися”.

 to wear (somebody) out – виснажувати, втомлювати:

The night flight, combined with the two-hour time difference, wore us out. – Нічний рейс, у поєднанні з двох часовою різницею, нас виснажив

Any idiot can face a crisis – it’s day-to-day living that wears you out. – Будь-який ідіот може справитися з кризою, це якраз повсякденне життя, що вижимає всі соки

• weary / worn-out –  стомлений:

He gave a long, weary sigh. – Він довго, стомлено позіхнув.

I was feeling slightly weary after the drive and the general lack of sleep, but was quite pumped up. – Я почувався трохи стомленим після поїздки і загальної нестачі сну, але був досить бадьорим. 


• drained / spent – дуже стомлений, вичавлений, вижатий (в плані енергії):

You look completely drained, why don’t you go to bed? – Ти виглядаєш зовсім вичавленим, чому б тобі не піти в ліжко?

We arrived home spent after our long journey. – Ми прибули додому вижаті після нашої довгої подорожі.


• whacked – який / яка / яке валиться із ніг (але з цим словом треба обережно, бо крім цього, воно означає і “під кайфом”, і “п’яний”, і ще багато всякого)

I’m not staying long, I’m whacked. – Я надовго не затримаюся, я валюся з ніг.

• burnout – емоційне вигорання (наростаюче емоційне виснаження від роботи):

The cynicism, depression, and lethargy of burnout can occur when you’re not in control of how you carry out your job and when you lack social support. – Цинізм, депресія і млявість емоційного виснаження можуть наступити, коли ви не контролюєте, як ви виконуєте свою роботу, і коли вам не вистачає соціальної підтримки.

• to burn out – емоційно вигорати (від роботи):

They asked her to slow down because they don’t want her to burn out. – Вони попросили її збавити темп, бо вони не хотіли, щоб вона вигоріла

• to be running on empty / to be running on fumes – ледь нести ноги; вибитися із сил (продовжувати щось без енергії):

I get the impression he‘s been running on empty for months now. A holiday will do him good. – У мене таке враження, наче він вже кілька місяців як вибився із сил. Відпустка піде йому на користь.

We were running on fumes by the time our team made it to the championship round. – До того часу, як наша команда потрапила до чемпіонат, ми вже ледь несли ноги. 

fed up

• fed up (with) – дістало, ситий по горло, набридло:

She was fed up with their complaints. – Вона сита по горло їхніми скаргами.

We quit because we were fed up. – Ми звільнились, бо нас дістало.

I’m fed up with ​cleaning up after you. – Мені набридло прибирати за тобою.

 to feed up – відгодувати (не означає “дістати когось”!); to feed – годувати:

The thieves fed the guard dog to keep it quiet. – Злодії нагодували сторожову собаку, щоб та мовчала.

You’ve ​lost a lot of ​weight, you need ​feeding up a ​bit. – Ти втратив чимало ваги, тебе треба трохи відгодувати


Джерела прикладів: en.oxforddictionaries.com, dictionary.com, dictionary.cambridge.org

Категорії: лексикалексичний розбір

0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *