Як правильно вживати дієслово “try”

Зараз ми поговоримо про дієслово try, яке має два різних значення – намагатися та пробувати. Крім цього, воно має дуже важливу особливість вживання, та ще й часто пишеться не так як треба. Тож давайте розбиратися, що до чого. УСІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА TRY Infinitive Third-person-singular Past Simple Past Participle Gerund try tries Читати далі…

Як говорити про втому англійською

Втома – це така річ, що завжди актуальна, тож треба вміло про неї говорити, а не тільки хронічно відчувати. Тож нумо збільшувати словниковий запас втомливою лексикою.  tiredness Найвживаніше і найбільш нейтральне слово та похідні від нього слова, які передають втому. • tired – стомлений; також зустрічається варіант tired out, особливо якщо стомило Читати далі…

Як правильно відкласти щось англійською

Давайте розглянемо лексику, яка допоможе правильно висловлюватися про всілякого роду затримки і надати правильного відтінку словам. Щоб прослухати приклади, натискайте ►. DELAY • delay – затримка; затримуватися, відкладати (незаплановано, неочікувано): Trains may be subject to delay on the northern line – we apologize for any inconvenience caused. – Потяги можуть затримуватися на Читати далі…

5 пар слів, в яких легко сплутати “а” і “о”

Не секрет, що в англійській дуже багато схожих слів, я вже мовчу про їх багатозначність. Тому пропоную розібрати значення 5 поширених пар слів, в яких легко переплутати “а” та “о”. Раджу уважно почитати, навіть якщо ви нічого не плутаєте, адже тут дуже багато корисної лексики. wonder /ˈwɒndə/ wander /ˈwʌndə/ ✦ wonder – диво, Читати далі…

Корисні ідіоми з “nuts”

Англійська мова просто кишить усілякими ідіомами, які треба детально розбирати, щоб нічого не наплутати. Тому давайте розглянемо сталі розмовні вирази зі словом nuts, яке в англійській виступає прикметником. А от поза межами цих висловів nut /nʌt/ – це горіх, nuts – горіхи. it’s nuts / this is nuts / that’s nuts – Читати далі…

Фразові дієслова з “put”

Фразові дієслова розбирати дуже цікаво, адже в залежності від прийменника, значення дієслова різко змінюється. Давайте зараз розглянемо основні фразові дієслова з put, основне значення якого “класти, покласти”. Дієслово неправильне, його форми: put–put–put; putting. TO PUT ON ● надягти, натягти, надіти (одяг, прикраси, окуляри тощо), взути, нанести косметику: Bob put on her boots and Читати далі…

Різниця між: fairly / quite / rather / pretty / enough

Слова fairly / quite / rather / pretty / enough є прислівниками ступеню, як от absolutely (абсолютно), very (дуже), a bit (трішки) тощо, але їх об’єднує одна цікава особливість – всі вони означають і перекладаються як “досить”. Але, звичайно, між ними є різниця у значенні, хоч і тонка, та й Читати далі…

Що означає і як перекладається слово “capture”

Давайте на гарних прикладах розберемо слово capture /ˈkaptʃə/, яке може мати кілька різних значень в англійській і досить багато варіантів перекладу на українську мову. to capture ‒ захопити, схопити, зловити ● Як дієслово to capture в першу чергу означає оволодіти чимось проти волі, взяти силою: The French controlled the island until British Читати далі…

Такі різні значення слова “custom”

Слово custom /ˈkʌstəm/ або customs в англійській мові має кілька зовсім різних значень, тож давайте їх розглянемо, щоб раптом щось не наплутати і завжди все розуміти правильно. custom / мн. customs (іменнник) — звичай Dining together on big holidays is our family custom. ‒ Обідати разом на великі свята — це наш сімейний звичай. The film-makers aim Читати далі…

Фразові дієслова з “fall”

Підбірка поширених фразових дієслів з to fall (fall-fell-fallen), основне значення якого “падати”. to fall for • to fall for somebody ‒ закохатися в когось: Why of all people did she have to fall for the cousin of the one who loves her? ‒ Чому з усіх людей вона мала закохатися в кузина того, хто її любить?  Читати далі…

Коли в англійській вживається not, а коли no?

В англійській мові є два схожих слова для вираження заперечення: частка not і неозначений займенник no. Кожне зі слів має свої випадки і особливості вживання, але їх досить легко сплутати, якщо не знати цих правил. Тож прямо зараз ми їх детально розберемо на прикладах. Вживання not ● Частка not вживається, щоб Читати далі…

Неочікувані значення дієслова “to meet”

Дієслово “to meet” означає зустрічати, зустрічатися, але цим воно не обмежується, тож пропоную повністю розібратися з його вживанням. Це дієслово неправильне: meet-met-met. Основні значення to meet: • зустрічатися (заплановано); також є вираз “to arrange to meet” (домовитися зустрітися): They‘re meeting with their advisers to draw up a new plan. – Вони зустрінуться зі своїми Читати далі…

Кольорові ідіоми з “blue”

Ідіоми – це закарбовані у словах емоції, і їх розуміння стирає кордони між знавцями мови і її носіями. Тож пропоную зараз розібрати поширені яскраві ідіоми з синім кольором. out of the blue – зовсім несподівано Також у певних випадках ця ідіома може перекладатися такими фразеологізмами: як грім з ясного неба, як сніг на голову, ні Читати далі…

Різниця між: worth, worthy, worthwhile

Давайте на прикладах розберемо лексичне значення і граматичне вживання трьох досить схожих між собою слів, які легко сплутати: worth, worthy, worthwhile. ● worth /wɜːθ/ – вартість, цінність; вартісний, вартий: Twelve kilograms of heroin worth about $5 million were seized. – Було вилучено 12 кг героїну вартістю приблизно в 5 млн доларів. I don’t think these cakes are worth the money. – Читати далі…

Як вказувати сторони світу англійською

Вказуючи сторони світу, можна легко заплутатися, адже деколи вони пишуться з маленької, а деколи з великої літери, також вони можуть виступати різними частинами мови, та й вживання прийменників має свої нюанси, тож давайте зазраз розберемося з усім на живих прикладах. Сторони світу: north /nɔːθ/ – північ south /saʊθ/ – південь west /west/ – Читати далі…

Словотворчі суфікси -ful & -less

Особливості словотвору дуже полегшують вивчення мови, адже знаючи значення різних суфіксів і префіксів, можна зрозуміти, що означає певне слово і до якої частини мови воно належить, якщо вам відома його основа. Зараз пропоную розібратися з двома поширеними суфіксами -ful і -less, які утворюють прикметники від іменників або дієслів.  -ful значення: з чимось, Читати далі…

Як говорити про сміх англійською?

Сміх є дуже багатогранним емоційним станом, тож давайте розглянемо потрібну лексику, щоб розуміти і вміти виразити всі тонкі відтінки сміху англійською мовою. ● laugh UK /lɑːf/ US /læf/ – сміятися It’s very rare that a book is so good you actually laugh out loud. – Дуже рідко трапляється настільки хороша книжка, що ти дійсно смієшся вголос.  Читати далі…

Як не заплутатись у вживанні слова “measure”

Вивчаючи мову, зазвичай на окремих словах зациклюватися не варто, але є такі слова, які містять у собі так багато значень, що їх дійсно треба розбирати окремо, щоб уникнути недорозумінь. Тож давайте розберемо значення багатогранного слова measure /ˈmɛʒə/.  • measure – іменник захід (заходи) Дуже часто це слово вживається у словосполученні to take measures – “вжити Читати далі…

Коли вживати whole, а коли all?

Насправді ці слова між собою не дуже схожі, і зазвичай вживаються по-різному, але все ж, є певні випадки, коли можуть виникати сумніви, тож давайте швиденько розберемось що до чого. ● whole /həʊl/ – цілісний, цілий, все, всі, весь, вся Вживається лише зі злічувальними іменниками, коли йдеться про визначені речі / ситуації: Читати далі…

Різниця між: bear / bare / bore

В англійській дійсно дуже багато слів, які вимовляються однаково, але мають різне значення і написання. Зараз ми розглянемо один з таких випадків: bear і bare вимовляються однаково, але мають різні значення, а bore – це і форма минулого часу bear і окреме дієслово. Infinitive: bear /bɛː/ Past Simple: bore /bɔː/  Past Participle: borne або born Читати далі…

Фразові дієслова з “turn”

На фразові дієслова варто звертати особливу увагу, адже їх значення дуже часто взагалі не має ніякого відношення до первинного значення дієслова. Тож давайте розберемо поширені фразові дієслова з to turn, основне значення якого повертати, повертатися. TO TURN ON  ● увімкнути якийсь електронний пристрій або світло: When I get to work, the first Читати далі…

Як говорити про вплив англійською?

Лексика, яку ми зараз розберемо, є дуже важливою і корисною у багатьох ситуаціях. Зверніть увагу, що подані слова перекладаються практично однаково, але вживаються у різних випадках, хоч деколи їх можна використовувати й без глибокої різниці у значенні. influence /ˈɪnflʊəns/ – вплив ● Вплив на людей, речі чи хід подій, який зазвичай здійснюється без Читати далі…

Значення дієслова to save, про які ви не знали

Дієслово to save /seɪv/ окрім основного значення “зберігати”, має й ряд інших важливих значень, які ми зараз і розберемо. Окрім цього, ми розглянемо й сталі вирази (collocations) з дієсловом to save. Collocations – це такі сталі словосполучення, в яких певні слова можуть набувати нового, або просто трішки іншого значення. Тож уважно Читати далі…

Усі випадки вживання being і been

Ці два слова вживаються зовсім по-різному, але все ж, утворюючи граматичні форми, їх можна сплутати. Тож давайте розберемось з усіма випадками їх вживання. Participle — це слово утворене від дієслова, яке має властивості прикметника, тож відповідає на питання який? яка? яке? В реченні participle може виступати прикметником або іменником, а на українську Читати далі…

Різниця між: lie і lay

В англійській мові дуже багато слів, які дуже схожі за написанням або вимовою, і при тому мають цілком різне значення, але таких помилок можна уникнути, якщо уважно з усім розібратися. Тож давайте розглянемо черговий такий випадок. Форми дієслів: Infinitive Past Tense Past Participle Continuous form / Gerund Переклад lie /laɪ/ lied /lʌɪd/ lied Читати далі…