Modal verbs: Модальні дієслова

Модальні дієслова опанувати дуже важливо, адже за допомогою них виражають ставлення до дії. Модальні дієслова є допоміжними. Як ви вже знаєте, є й інші допоміжні дієслова – be / do / have, але вони не є модальними. Модальними є наступні: can / could / may/ might / must / shall Читати далі…

Дієслова стану в англійській мові

В англійській є дієслова дії, стану і змішані. Дієслова стану зазвичай не вживаються у тривалих часових формах, але є також змішані дієслова, які мають різні значення і можуть виступати і дієсловами дії, і дієсловами стану. Давайте розберемо цю тему детальніше. Тут приводяться основні значення дієслів, але пам’ятайте, що кожне дієслово Читати далі…

Запитання в англійській мові

To be, or not to be: that is the question… Можливо, це і є те саме питання, але воно далеко не єдине, тому треба вміти в них розбиратися, та й не тільки зі смислової точки зору, а й з граматичної. І саме цим ми зараз і займемося, розглянувши всі типи Читати далі…

Збірні іменники в англійській

Зараз ми з вами розберемося з вживанням збірних іменників, особливості яких можуть збити з пантелику не тільки початківців. Збірний іменники (collective nouns) називають сукупність предметів, які сприймаються як одне ціле. Ось найпоширеніші приклади в англійській: people люди government уряд team команда family сім’я herd стадо public публіка jury  присяжні staff персонал Читати далі…

Різниця між: fairly / quite / rather / pretty / enough

Слова fairly / quite / rather / pretty / enough є прислівниками ступеню, як от absolutely (абсолютно), very (дуже), a bit (трішки) тощо, але їх об’єднує одна цікава особливість – всі вони означають і перекладаються як “досить”. Але, звичайно, між ними є різниця у значенні, хоч і тонка, та й Читати далі…

Часові форми у нереальних ситуаціях і припущеннях

В англійській мові існує багато граматичних конструкцій, які потребують використання неочікуваних, на перший погляд, часових форм. Сюди зокрема входять випадки, коли йдеться про нереальні ситуації чи бажання, а також різного роду припущення. Тож зараз ми детально розберемо такі важливі конструкції на прикладах і закріпимо цей матеріал на практиці. wish / if only Читати далі…

Коли в англійській вживається not, а коли no?

В англійській мові є два схожих слова для вираження заперечення: частка not і неозначений займенник no. Кожне зі слів має свої випадки і особливості вживання, але їх досить легко сплутати, якщо не знати цих правил. Тож прямо зараз ми їх детально розберемо на прикладах. Вживання not ● Частка not вживається, щоб Читати далі…

Допоміжні дієслова в англійській мові

Допоміжні дієслова (auxiliary /ɔːɡˈzɪliəri/ verbs) в англійській граматиці відіграють важливу роль і часто вони можуть збити з пантелику, адже мають багато особливостей вживання. Таблиця допоміжних дієслів в англійській мові: Be Do Have am is are was were being been does do did has have had having Модальні допоміжні дієслова (не змінюють свою форму) Читати далі…

Різні значення дієслів перед герундієм й інфінітивом

В англійській мові є такі дієслова, після яких можна ставити тільки герундій, і є такі, після яких вживається лише інфінітив, і навіть такі, після яких може вживатися і те, і інше без різниці у значенні. Але є ще одна цікава група, яку ми зараз розберемо – це дієслова, значення яких змінюється Читати далі…

Усі випадки вживання being і been

Ці два слова вживаються зовсім по-різному, але все ж, утворюючи граматичні форми, їх можна сплутати. Тож давайте розберемось з усіма випадками їх вживання. Participle — це слово утворене від дієслова, яке має властивості прикметника, тож відповідає на питання який? яка? яке? В реченні participle може виступати прикметником або іменником, а на українську Читати далі…

Як граматично акцентувати на чомусь увагу

Це дуже цікава граматична тема, яка в традиційних підручниках чомусь рідко розглядається. Ми розберемо 5 способів смислового виділення за допомогою граматичних конструкцій. ► do / does / did + інфінітив без частки to  Цей спосіб вживається дуже часто. Зверніть увагу, що дієслово do в таких випадках виступає допоміжним, і як Читати далі…

Пасивний стан в англійській мові

Пасивний стан вживається, коли увага зосереджена на певному предметі чи дії, а не на тому, хто її виконує. В англійській пасивний стан вживається набагато частіше, ніж в українській, тож треба вміти правильного його розуміти і використовувати самим. УТВОРЕННЯ Пасивний стан утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be + Past Participle (3 Читати далі…

Participles: особливості вживання закінчень

Participle — це слово утворене від дієслова, яке має властивості прикметника, тож відповідає на питання який? яка? яке? Це не зовсім точний відповідник українського дієприкметника, адже в реченні participle може виступати прикметником або іменником, а на українську мову перекладатися дієприкметником, прикметником, або ж іменником. Ось якими вони бувають: Вид Утворення Приклади Present Participle описує яким Читати далі…

Особливості вживання дієслів стану

Дієслова стану (State verbs) — це ті дієслова, які описують якийсь стан, почуття чи сприйняття. Ця група дієслів має кілька своїх особливостей вживання, які ми зараз і розглянемо. Випадки: Дієслова стану: Вподобання або антипатія:  to like — подобатися to love — любити to dislike — не подобатися to hate — ненавидіти to enjoy — насолоджуватися to Читати далі…

Яка особова форма вживається, коли стать невідома?

They (вони) — це займенник третьої особи множини, який вживається, коли ми говоримо про якусь групу людей чи речей. Але він може використовуватися й в особі однини, коли ми не знаємо стать людини, про яку говоримо. Таке незвичайне на перший погляд правило спричинене тим, що в англійській мові немає гендерно-нейтрального займенника, який Читати далі…

Коли вживається інфінітив без частки to?

Інфінітив без частки to вживається набагато рідше, ніж з часткою, але є певні слова і вирази, після яких інфінітив обов’язково вживати без частки. Ось усі випадки: ПІСЛЯ ДОПОМІЖНИХ І МОДАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ ● do ● Допоміжне дієслово do у стверджувальній формі вживається для того, щоб наголосити на правдивості фрази і посилити її Читати далі…