Слово custom /ˈkʌstəm/ або customs в англійській мові має кілька зовсім різних значень, тож давайте їх розглянемо, щоб раптом щось не наплутати і завжди все розуміти правильно.

custom / мн. customs (іменнник) — звичай

Dining together on big holidays is our family custom. ‒ Обідати разом на великі свята — це наш сімейний звичай.

The film-makers aim to show that despite growing up in England, young Asians still respect the customs of their parents’ homeland. ‒ Творці фільму мають на меті показати, що незважаючи на те, що вони виросли в Англії, молоді азіати все ще поважають звичаї батьківщини їхніх батьків.

Many ethnic groups had carried into Islam their own social customs, military traditions and administrative rules. ‒ Багато етнічних груп принесли в іслам свої власні соціальні звичаї, військові традиції і адміністративні правила.

Their traditions and customs have not been widely spread nor preserved. ‒ Їхні традиції і звичаї не були ні широко поширені, ні збережені. 

What customs do you have for New Year in your country? ‒ Які новорічні звичаї є у вашій країні?

custom (іменнник лише в однині) звичка

Це слово може також означати звичний спосіб поведінки, звичку чи звичай однієї людини, або малого кола осіб. Запам’ятайте, що у таких випадках вживається тільки однина:

I have a custom to take my shoes off before going into a house. ‒ Я маю звичку знімати взуття перед тим, як зайти в дім.

I am not by custom a coffee drinker. ‒ Я зазвичай не п’ю кави.

He knew that if he visited friends, they would feed him as was the custom. ‒ Він знав, що якщо навідає друзів, то вони його накормлять, як було заведено.  

В англійській мові у значенні “звичка” як певний спосіб життя, манера поведінки або схильність до чогось, частіше вживається слово habit /ˈhabɪt/:

He has an annoying habit of interrupting me. ‒ У нього є дратівлива звичка мене перебивати.

It forces you to abandon any eating habits. ‒ Це змушує відмовитися від будь-якої звичної їжі. (Тобто відмовитися від звичок у харчуванні)

We stayed together out of habit. ‒ Ми залишались разом за звичкою

Деколи ці слова можна вжити без значної різниці, але зазвичай “custom” означає щось, що більше нагадує звичай, певний ритуал, а от “habit”  це більш повсякденна, рутинна звичка.

custom (незлічувальний іменнник) — клієнтура

Це слово також позначає регулярні відносини між бізнесом і клієнтами, які приносять виторг. Прямого відповідника в українській нема, тому зазвичай це слово перекладається як клієнтура, клієнти, або виторг, який вони приносять, чи покупки, які вони роблять:

The company could also aim its marketing effort at attracting custom from groups beyond its current age income groups.  ‒ Компанія також могла б націлити свої маркетингові зусилля на приваблення клієнтури з груп за межами її теперішніх вікових груп, які приносять прибуток.

He said one of the main aims would be to make better use of facilities such as the car park which, he said, was not attracting enough custom.  ‒ Він сказав, що однією з основних цілей буде краще використання об’єктів, таких як автостоянка, яка, за його словами, не приваблює достатньо клієнтів

Interest aroused during such visits often leads to regular custom. ‒ Інтерес, викликаний протягом таких візитів, часто веде до регулярних покупок

Most of our custom comes from tourists nowadays. ‒ На сьогоднішній день більшість нашого виторгу дають туристи.  

If we don’t give good service, people will take their custom elsewhere. ‒ Якщо в нас не буде хороше обслуговування, люди підуть кудись-інде. (Тобто понесуть свої гроші конкурентам)

custom (прикметник) зроблений на замовлення

That business tycoon wears only custom-made suits.  ‒ Той бізнес-магнат носить тільки костюми, зроблені на замовлення.

This company uses only custom-built software.  ‒ Ця компанія використовує тільки спеціально розроблене програмне забезпечення. 

The custom order feature allows buyers to contact you with details about their order. ‒ Функція індивідуального замовлення дозволяє покупцям зв’язатися з вами щодо деталей їхнього замовлення. 

Це слово також може перекладатися як “власний”, тобто який не доступний у стандартному наборі чи налаштуваннях:

You can use custom fonts for more control of your site’s design. ‒ Ми можете використовувати власні шрифти для більшого контролю над дизайном вашого сайту.

The material is available in 20 different colors and is fade and weather resistant. You can also choose a custom color by special order. ‒ Матеріал доступний у 20 різних кольорах та стійкий до втрати кольору і погодних умов. Ви також можете обрати власний колір за спеціальним замовленням.

to customize / to personalize ‒ налаштовувати на своє вподобання (коли йдеться про дизайн)

Nowadays you can customize practically everything on your blog. ‒ На сьогоднішній день ви можете налаштувати на свій смак практично все на своєму блозі.

customs (іменник лише в однині) —  митниця; мито

Customs is an authority responsible for controlling the flow of goods in and out of a country. ‒ Митниця — це орган, який відповідає за потік товарів в і з країни.

He managed to go through customs with all the food. ‒ Йому вдалося пройти митний контроль з усією їжею.

Customs is taxes imposed on imported and exported goods. ‒ Мито — це податок, накладений на імпортні і експортні товари.


0 коментарів

Залишити відповідь

Заповнювач аватара

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *