Давайте розберемо усі важливі значення кількох слів, які дуже схожі за вимовою і написанням.


fair /feə/

• прикметник справедливий, чесний (той, що відповідає правилам або стандартам):

A compromise that is fair to both factions. — Компроміс, який є справедливим для обох фракцій.

She wanted her fair share of the proceeds. — Вона хотіла свою законну долю доходів.

• прикметник значний (про розмір чи кількість), достатній:

I took a fair amount of pictures, some of which have been published. — Я зробив значну кількість фотографій, деякі з яких було опубліковано.

He did a fair bit of coaching. — Він достатньо займався інструктуванням. (Але не багато)

Інші значення:

• fair weather — ясна погода:

The weather was fair and sunny. — Погода була ясна і сонячна. 

• fair wind — попутній вітер:

With a fair wind behind us we may get a slightly bigger budget next time. — З попутнім вітром за спиною, ми  зможемо отримати трохи більше коштів наступного разу.

• fair hair — русе волосся:

She had a fair hair and rosy lips. — В неї було русяве волосся і рожеві вуста. 

• fair або funfair — ярмарка:

Visitors wandered among the stalls and fairs on the streets of London. — Відвідувачі бродили серед кіосків і ярмарків на вулицях Лондона.


fairly /ˈfeəli/

• прислівник справедливо, чесно:

United Nations observers made sure that the election was conducted fairly. — Спостерігачі Організації Об’єднаних Націй переконалися, що вибори пройшли чесно.

They treated him fairly. — Вони повелися з ним справедливо

• прислівник достатньо (але не повністю, не дуже сильно):

I was fairly certain she had nothing to do with the affair. — Я був практично впевнений, що вона не мала ніякого відношення до справи.

He’s fairly tall. — Він досить високий. 

Зверніть увагу, що “fair” може вживатись і перекладатись як прислівник у значенні “fairly”:

“It’s not fair“, she whispered. —  “Це не справедливо“, прошепотіла вона. 

Fair enough”, answered Fred. — “Досить справедливо“, сказав Фред. 

Але ці два слова не завжди є  взаємозаміннними і мають різну позицію в реченні ( “fairly” зазвичай ставиться в кінці), тому, щоб уникнути помилок, краще дотримуватися загальних правил, вживаючи “fair”  як прикметник, і “fairly” як прислівник.

fairy /ˈfeəri/

прикметник казковий, чарівний:

A breathtaking ballet is set in the magical world of a fairy kingdom. —  Захоплюючий балет проводиться у чарівному світі казкового королівства. 

The first collection of his fairy tales won him a world-wide reputation. —  Перша збірка його казок завоювала йому світову репутацію. 

іменник фея:

I love magical creatures like fairies and goblins. —  Я люблю казкових істот, таких як феї і гобліни. 

Слово fairy” не має ніякого відношення до попередніх, але його можна сплутати з “fairly”, тож щоб цього не сталося, запам’ятайте, що “-ly” —  це суфікс прислівників, тож fair + ly  (справедливий → справедливо).

Завдання

Прочитайте речення і оберіть правильний варіант. Для перекладу натисніть підказку (hint).


Лексика:

Практика: Choose a study mode / Перегляд: Options / Проблеми з аудіо: View this study set

Категорії: лексикасхожі слова

0 коментарів

Залишити відповідь

Заповнювач аватара

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *