Вивчаючи мову, належну увагу варто приділяти утворенню слів, адже знаючи правила додавання всіляких суфіксів і префіксів можна уникнути значної кількості помилок у правописі, та й взагалі це значно полегшує вивчення слів. Тож, давайте розберемось з утворенням прислівників: уважно прочитайте правила і обов’язково закріпіть їх тестами.


Зазвичай прислівники утворюються додаванням суфіксів до прикметників:

прикметник +ly serious → seriously (серйозно)

slow → slowly (повільно)

quiet → quietly (тихо)

прикметники, які закінчуються на -l:

додається -ly

awful → awfully (жахливо)

hopeful → hopefully (з надією)

beautiful → beautifully (красиво)

прикметники, які закінчуються на -e:

додається -ly

nice → nicely (гарно)

polite → politely (ввічливо)

виняток: true → truly (правдиво)

прикметники, які закінчуються на -le:

випадає -e, додається -y

gentle → gently (лагідно)

feasible → feasibly (здійсни́мо)

possible → possibly (можливо)

прикметники, які закінчуються на -y

випадає -y, додається -ily

happy → happily (щасливо)

easy → easily (легко)

angry → angrily (злісно)

прикметники, які закінчуються на -ic:

зазвичай додається -ally

economic ➝ economically (економічно)

dramatic ➝ dramatically (різко)

classic ➝ classically (класично)

виняток: public ➝ publicly (публічно)

прислівники, які мають

однакову форму з прикметником

hard (важкий / важко)

fast (швидкий / швидко)

free (вільний / вільно)

high (високий / високо)

low (низький / низько)

deep (глибокий / глибоко)

early (ранній / рано)

late (пізній / пізно)

near (близький / близько)

long (довгий / довго)

straight (прямий / прямо)

right (правильний / правильно)

wrong (неправильний / неправильно)

hourly (щогодинний / щогодинно)

daily (щоденний / щоденно)

weekly (щотижневий / щотижнево)

etc.

прислівники, які можуть мати 

однакову форму з прикметником

тільки в розмовній мові

loud / loudly (голосно)

cheap / cheaply (дешево)

quick / quickly (швидко)

tight / tightly (туго)

fair / fairly (справедливо)

slow / slowly (повільно)

ЗАВДАННЯ

Утворіть прислівники від прикметників за поданими правилами.

AAZZAAZZ


Пам’ятайте, що є багато прислівників, які мають однакову форму з прикметниками, але є й такі прислівники, які в різних формах мають зовсім інше значення. Ось основні з них:

► deep глибоко / deeply дуже; глибоко в переносному сенсі

This gold was found deep underground. — Це золото було знайдено глибоко під землею. 

I was deeply in sorrow. — Я був глибоко засмучений. 


► high високо / highly дуже

I saw a plane high in the sky. — Я бачив літак високо в небі. 

We need a highly qualified employee. — Нам потрібен висококваліфікований працівник.


late пізно / lately останнім часом

It’s late for breakfast. – Вже пізно снідати.

She has been acting weird lately. — Вона дивно поводиться останнім часом


► most найбільше / mostly головним чином; в основному; здебільшого

I like this restaurant most of all. — Я люблю цей ресторан найбільше з усіх. 

I work mostly on foreign projects. — В основному я працюю над іноземними проектами. 


► near близько / nearly майже

She sat near me and kept talking all evening. — Вона сіла коло мене і теревенила весь вечір. 

Kate nearly told him the truth. — Катя майже сказала йому правду. 


► hard важко / hardly майже не; ледь 

It’s hard to find a lucrative job nowadays. — В наш час важко знайти прибуткову роботу. 

I’m so cold, I can hardly feel my fingers. — Мені так холодно, що я майже не відчуваю своїх пальців. 

ЗАВДАННЯ

Оберіть один правильний варіант в залежності від змісту.

Категорії: лексикасловотвір

1 коментар

Danylo Tsepko · 20.10.2022 о 1:24 PM

цікаво але важкувато

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *