Future Continuous утворюється з допоміжним дієсловом will для всіх осіб, а також допоміжним be для всіх осіб, воно не змінюється на am / is / are! Основне дієслово береться у формі Present Participle, тобто до основи додаємо закінчення -ing.

УТВОРЕННЯ

Стверджувальне речення

підмет + допоміжне will + допоміжне be + основне дієслово (V1 + -ing)

скорочення: will = ‘ll

In a month I will be playing poker like a pro. – Через місяць я гратиму в покер як профі.

At 7 pm, you will still be driving to your hometown. – О сьомій вечора ти ще будеш в дорозі до рідного міста.

We will be waiting for you when you plane lends off. – Ми чекатимемо на тебе, коли сяде твій літак.

This time next month they will be sun-bathing in the Maldives. – Наступного місяця в цей час вони засмагатимуть на Мальдівах. 

Diana will be seeing Chris later. – Діана пізніше бачитиметься з Крісом.

Don’t disturb Julian now, he will be training. – Не турбуй Джуліана зараз, він має бути на тренуванні.

It will be getting sourer and sourer with time. – З часом воно ставатиме все кислішим і кислішим.

Заперечне речення

підмет + допоміжне will + not + допоміжне be + основне дієслово (V1 + -ing)

cкорочення: will not = won’t

I will not be sleeping at 11 pm. – Об одинадцятій я не буду спати

You will not be feeling hungry after eating beans. – Ти не почуватимешся голодним, поївши бобів.

We won’t be staying in his parents’ house. – Ми не зупинемося у домі його батьків. 

They will not be missing their home once there are in the USA. – Вони не сумуватимуть за домом, коли будуть в США.

In a week Kate won’t be suffering about her break-up, believe me. – Повір мені, через тиждень Кейт не буде страждати через свій розрив.  

Your son won’t be wearing this size in a year. – Твій син не буде носити цей розмір через рік.

This flower won’t be growing faster if you put it in a warm place, it needs sunlight. – Ця квітка не буде рости швидше, якщо ти поставиш її в тепле місце, їй потрібне сонячне світло. 

Питальне речення

допоміжне will + підмет допоміжне be + основне дієслово (V1 + -ing)

запитання, які починаються з:

will somebody not (won’t somebody) перекладаються на українську з хіба

Will I be getting smarter if I do these exercises every day? – Я ставатиму розумнішим, якщо робитиму ці вправи кожного дня?

(Will you not) Won’t you be working on the weekends? – Ти хіба не працюватимеш на вихідні?

In which room will we be sleeping tonight? – В якій кімнаті ми сьогодні спатимемо?

Whom will they be listening to all this time? – Кого вони весь цей час слухатимуть?

(Won’tWill the Queen not be dining with us?  – Хіба королева з нами не обідатиме?

Why won’t he be taking calls then? – Чому він тоді не прийматиме дзвінки?

Will natural resources be rapidly decreasing in the next 10 years? – Чи будуть запаси природніх ресурсів різко зменшуватися в найближчі 10 років?

Тривалий майбутній час вживається, коли йдеться про дії, які відбуватимуться певний час в майбутньому, вже заплановані, регулярні дії, які точно стануться, а також, коли ми вказуємо на тривалу майбутню дію, яка буде перервана іншою дією в майбутньому. Крім цього, ця часова форма застосовується у ввічливих запитаннях чи відмові, а також різних припущеннях.

ВИПАДКИ ВЖИВАННЯ

Дії, які відбуватимуться у певний час в майбутньому:

I will be studying in England next year. – Наступного року я навчатимуся в Англії.

No one will notice. Everybody will be watching the movie. – Ніхто не помітить. Усі дивитимуться кіно.

At midnight tonight, we will be celebrating his birthday. – Сьогодні опівночі ми святкуватимемо його день народження.

Як і в Present Continuous, ми вказуємо час, коли це відбуватиметься, але не вказуємо початок і кінець дії.

Заплановані, рутинні дії, які стануться в майбутньому:

In a few hours I will be seeing my lawyer. – Через кілька годин в мене буде зустріч з моїм юристом.

Will our mum be doing her chores later? – Пізніше мама займатиметься хатніми справами? 

They will not be performing here every night this summer. – Цього літа вони не виступатимуть тут кожного вечора. 

Тривала дія в майбутньому, яка буде перервана іншою нетривалою дією:

Як ви вже знаєте, в підрядній частині після обставини часу ми вживаємо Present Simple.

I will be doing my home-work when nanny arrives. – Я робитиму домашнє завдання, коли прийде няня. 

Elsa will be cleaning the house as soon as they leave. – Ельза прибиратиме будинок як тільки вони підуть.

They will be playing football when dinner is ready. – Вони гратумуть у футбол, коли обід буде готовий.

У ввічливих запитаннях або ж відмові:

Так як ця часова форма дає нам відчуття, що щось вже точно заплановано, то ми можемо ввічливо запитати про плани, чи ж відмовити, посилаючись на певні плани.

Will you be using your computer? – Тобі треба буде твій комп’ютер? (Ти плануєш ним користуватися зараз чи найближчим часом)

I can’t visit her on Thursday, I‘ll be working late that day. – Я не можу навідати її в четвер, я допізна працюватиму в той день. (Це вже було вирішено, а не я зараз так вирішив)

I can’t sleep with the lights on. Will you be reading long?  – Я не можу спати з увімкненим світлом. Ти ще довго читатимеш? (Ти ще довго плануєш читати)

Для припущень щодо тощо, що відбувається зараз:

Don’t try to reach Tina now, she will be sleeping. – Не пробуй зв’язатися з Тіною зараз, вона, мабуть, спить. 

It’s useless to call him now, he will be working. – Нема сенсу телефонувати йому зараз, він, мабуть, працює. 

У такому ж значенні може вживатися Future Simple, якщо дієслово не може вживатись в часі тривалому:

 : Some guy said he wanted to talk to you. – Якийсь хлопчина сказав, що хоче поговорити з тобою.

: That will be John. – То має бути Джон.  (Тут як основне дієслово не може бути being)

Для загальних припущень:

Як ви пам’ятаєте, для загальних припущень також використовується майбутній простий час. У більшості випадків значної різниці нема, однак, звичайно, тривалий час не може вживатися з дієсловами стану, і ми вживаємо тривалий час, коли хочемо наголосити на тривалості:

It is expected that the average temperature will rise in the next twenty years. – Очікується, що за наступні двадцять років середня температура підвищеться. (Future Simple)

In 20 years, we will be consuming even more natural resources. – Через двадцять років ми використовуватимемо навіть більше природніх ресурсів. (Future Continuous)

Іще тонка різниця між припущеннями:

Our kids will be leaving for university eventually. – З часом наші діти підуть в університет. (Ми гадаємо, що так станеться, як і в більшості сімей)

Our kids will leave for university eventually. – З часом наші діти підуть в університет. (Це ми вже запланували, і практично впевнені, що так і буде)

Не забуваймо, що заміть will може використовуватися й shall, особливо для першої особи (I / we). Це стосується всіх майбутніх часів, але зустрічається рідко, і характерно для офіційної мови і більше для британської англійської:

We shall be sleeping when you return. – Ми будемо спати, коли ти повернешся.

КОНСТРУКЦІЯ BE GOING TO

Тривалий майбутній час, так само як і простий, може утворюватися й за допомогою be going to. Однак є важлива різниця: форма be going to у тривалому майбутньому часі може вживатися замість will без різниці у значенні, тобто має однакові випадки вживання. Хоча й у тривалій формі лише be going to несе в собі значення “збиратися щось зробити”. Взагалі, в тривалому часі be going to зустрічається рідше, ніж will, бо ця форма є більш об’ємною, а в мові завжди є тенденція все спрощувати.

Стверджувальне речення

підмет + допоміжне be + going to + основне дієслово (V1 + -ing)

I am going to be staying at my parents. – Я збираюся зупинитися у моїх батьків.

The birds are going to be leaving soon. – Птахи скоро відлетять.

Everybody is going to be celebrating. –  Усі будуть святкувати

Заперечне речення

підмет + допоміжне be + not + going to + основне дієслово (V1 + -ing)

I am not going to be working past 8 o’clock. – Я не збираюся працювати після восьмої.

Calm down, we aren’t going to be playing all night. – Заспокойся, ми не будемо грати всю ніч.

She’s not going to be dancing at the party. – Вона не буде танцювати на вечірці. 

Питальне речення

допоміжне be + підмет + going to + основне дієслово (V1 + -ing)

Am I not going to be praying for them? – Хіба я не буду молитися за них?

Are you going to be waiting for her? – Ти чекатимеш на неї?

Who is going to be performing at the concert? – Хто буде виступати на концерті?

 У розмовній мові замість am I not, яке є дуже формальним, вживається aren’t I е amn’t I):

Aren’t I going to be sleeping like a child? – Хіба я не буду спати як дитина?

Як ми вже розібрали, після часових виразів зазвичай не вживається майбутній час. Зверніть увагу, що якщо дії відбуватимуться одночасно, то використовуються тривалі форми, одна майбутня, інша теперішня:

While Ellen is reading, Tim will be watching television. – Поки Поліна читатиме, Тім дивитиметься телевізор.

I will be training a lot before these pans fit me. – Я буду довго тренуватися, перш ніж ці штани на мене налізуть.

ОБСТАВИНИ ЧАСУ

Звертайте особливу увагу на обставини часу, адже дуже часто саме вони є вирішальними при виборі часової форми. Також уважно дивіться на порядок слів.

• this time next day / week / month etc. (в цей час наступного дня / тижня / місяця)

• at _ o’clock, at midnight etc. (о _ годині, о півночі)

 in a few hours / days / month / years etc. (через кілька годин / днів / місяців / років)

• next day / week / month etc. (наступного дня / тижня / місяця)

• later (пізніше)

This time next month I will be swimming in the Carribian sea. – Наступного місяця в цей час я буду плавати у Карибському морі.

At 7 o’clock the king is going to be having dinner. – О сьомій король вечерятиме. 

In a few hours we will be lying in our bed. – Через кілька годин ми будемо лежати у нашому ліжку. 

Next week our son will be sitting in his own office! – Наступного тижня наш син сидітиме у власному кабінеті!

Ask Tom, he is going to be seeing Teresa later. – Попроси Тома, він пізніше бачитиметься з Терезою. 

ВАШЕ ЗАВДАННЯ

Уважно прочитайте речення та за потреби переклад і вставте правильну форму дієслів у простому теперішньому часі.

Приклад розповідного речення:

study  will be studying (якщо в реченні 3 особа однини)

Приклад заперечного речення:

study (not)  won’t study або will not be studying (треба ввести лише один правильний варіант, не пишіть “або”)

Приклад запитання:

study (she)  will she be studying

Запитання із заперечною часткою:

study (she / not)  won’t she be studying або will she not be studying


Хоч ми вже не вперше торкаємося теми тривалих і нетривалих дій, але повторити зайвий раз не завадить, тож давайте поглянемо на випадки вживання, коли можна сплутати простий та тривалий майбутні часи.

Future Simple

Future Continuous

Дія, яка відбудеться у майбутньому:

will wait for you if you want. – Я почекаю тебе, якщо хочеш. 

Дії, яка відбуватимуться у майбутньому:

I will be waiting for you outside. – Я чекатиму тебе навулиці.

Рішення і наміри, які було прийнято прямо зараз (лише з will, не be going to):

I will talk to him. – Я з ним поговорю.

Заплановані, рутинні дії, які точно стануться в майбутньому:

I will be talking to him in the afternoon. – Я говоритиму з ним після обіду.

У обіцянках, проханнях, сподіваннях, попередженнях і погрозах:

Will you join us after dinner? – Ви приєднаєтеся до нас після обіду?

I will join you after dinner. – Я приєднаюся до вас після обіду.

У ввічливих запитаннях або ж відмові:

I will not be joining you after dinner. – Я не приєднаюся до вас після обіду. 

I will not join you after dinner. – Я не приєднаюся до вас після обіду. 

(Теж правильний варіант, тільки менш ввічливий)

За допомогою be going to та тривалого майбутнього часу можна вирази плани та наміри, які хтось вже вирішив чи  збирається скоро зробити.

I‘m going to save money for a trip. – Я збираюся відкладати гроші на мандрівку. ✓

I will be saving money for a trip. – Я відкладатиму гроші на мандрівку. 

Як бачите, різниця у таких випадках не дуже велика. Тривалий майбутній час наголошує, власне, на тривалості майбутніх планів чи їх рутинному характері, а be going to більше виражає готовність щось робити загалом. Але, звичайно, якщо це разова дія, то тривалий час не вживаємо:

We‘re going to sell our house. – Ми збираємося продати наш будинок. 

We will be selling our house. 


Також Future Simple та Future Continuous можуть використовуватися для припущень, ці випадки і різницю між ними ми вже розглянули вище, в останньому випадку вживання тривалого майбутнього часу. І ще не забувайте:

Future Simple / Be going toрізні випадки вживання

Future Continuous / Be going to – однакові випадки вживання, але лише be going to означає “збиратися щось зробити”

ВАШЕ ЗАВДАННЯ

Уважно прочитайте речення та за потреби переклад і оберіть правильну форму дієслів у простому майбутньому часі чи тривалому майбутньому часі. Можлива тільки одна правильна відповідь.


0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *