З узгодженням часів в англійській розібратися досить легко. Тут всюди присутня логіка: майбутня чи теперішня дія не може статися перед минулою, тому це треба узгодити. В українській мові немає суворого узгодження часів, тому звертайте увагу на переклад. Узгодження часів відбувається у підрядних реченнях, де присудок підрядної частини (subordinate clause) має узгоджуватися з головною (main clause).

PRESENT OR FUTURE IN THE MAIN CLAUSE

Якщо у головній частині речення стоїть теперішній або майбутній час, то у підрядній вживається будь-який час, який там треба за змістом, без обмежень і узгоджень. Це стосується всіх типів речень: розповідних, заперечних і питальних. На цьому етапі я надіюся у вас немає проблем з їх утворенням, тож ось кілька прикладів:

I haven’t heard what I wanted to hear. – Я не почув, що хотів почути. 

People believe that they have elected the right candidate. – Люди вірять, що обрали правильного кандидата.

They are sleeping, you will wake them up! – Вони сплять, ти їх розбудиш!

Melissa will ask him why he didn’t come home yesterday. – Меліса його запитає, чому він не прийшов вчора додому.

Do you know why she isn’t talking to me? – Ти знаєш чого вона зі мною не розмовляє?

Однак, пам’ятаємо, що майбутній час не вживається у підрядній частині після обставин часу:

I will be so happy if they fix my car today. – Я буду дуже радий, якщо вони сьогодні полагодять моє авто.

You will surely pass this exam if you studied hard. – Ти точно складеш екзамен, якщо сумлінно навчався.

Most students will have taken sixty credits by the time they graduate. – Більшість студентів набере шістдесят кредитів, до того часу, як випуститься.

PAST TENSE IN THE MAIN CLAUSE

Коли ми маємо минулий час у головній частині речення, то тут і починається жара узгодження. Давайте по черзі. Якщо дія у підрядній частині сталася раніше, ніж дія у головній, то вживаємо Past Perfect або Past Perfect Continuous:

I didn’t know she had moved to another country. – Я не знав, що вона переїхала в іншу країну.

We thought you had finished your work-out an hour ago. – Ми думали ти закінчив тренування годину тому.

She said that she had been waiting for me for a long time. – Вона сказала, що довго на мене чекала.

Якщо ж точно вказано час попередньої дії чи стану, то вживаємо Past Simple в обох частинах:

She was certain you were born in 1995. – Вона була певна, що ти народився у 1995.

They thought you came back from your trip yesterday. – Вони думали, що ти повернувся зі своєї подорожі вчора.

Якщо ж дія у підрядній частині відбувається в той самий час, що й в головній, то вживаємо простий минулий або тривалий минулий час, це залежить чи це дія тривала, чи ні:

I thought you were ready. – Я думав, що ти готовий.

I knew that she was waiting for me by the entrance. – Я знав, що вона чекає мене коло входу.

ВИНЯТКИ (PAST TENSE IN THE MAIN CLAUSE)

UNIVERSAL TRUTH

Якщо ж ми говоримо про якісь загальновідомі факти й істини, то вживаємо теперішній час у підрядній частині, навіть якщо у головній частині стоїть минулий час:

He didn’t answer your questions because he doesn’t speak French. – Він не відповів на ваше питання, бо не розмовляє французькою.

Even the early doctors knew that the washing of hands prevents infection. – Навіть перші лікарі знали, що миття рук запобігає інфекції.

Slave owners understood that literacy among slaves is a dangerous thing. – Рабовласники розуміли, що грамотність серед рабів – це небезпечна річ.

ПОРІВНЯННЯ З THEN / AS WELL AS

Коли підрядна частина вводиться порівняльними сполучниками than (ніж) / as well as (так само як), то у підрядній частині може бути будь-який час, який потрібно за змістом:

He loved me more than he loves his own children. – Він любив мене більше, ніж любить своїх власних дітей.

He loved me more than he loved his own children. – Він любив мене більше, ніж любив своїх власних дітей.

He loved me more than he will love his own children. – Він любив мене більше, ніж любитиме своїх власних дітей.

ПІДРЯДНА ЧАСТИНА ПРИЧИНИ ЧИ МІСЦЯ

Якщо маємо речення з підрядним причини чи місця, то правило узгодження часів також не діє:

He didn’t get the job because he doesn’t have enough experience. – Він не отримав роботу, бо не має достатньо досвіду.

A fishing village once existed where now lies the city of Mumbai. – Там, де зараз знаходиться місто Мумбаї, коли існувало рибацьке селище. 

FUTURE IN THE PAST

Майбутній час у минулому вживається, коли в минулому говорилося про якусь майбутню дію, нічого складного тут нема. Не важливо, чи це потім станеться в майбутньому, чи ні, головне що на момент мовлення у минулому ця дія мала б відбутися в майбутньому.

Simple Future

 Future in the Past

will (not)

I think I won’t look for another job. – Я думаю, що не шукатиму іншої роботи.

Don’t worry, they will visit us every day. – Не хвилюйся, вони навідуватимуться до нас кожного дня.

would (not)

I thought I wouldn’t look for another job. – Я думав, що не шукатиму іншої роботи.

They promised they would visit us every day. – Вони обіцяли, що навідуватимуться до нас кожного дня.

am / is / are (not) going to

I’m going to sell my car, I don’t need it that much. – Я збираюся продати своє авто, воно мені не так вже й треба.

Dan isn’t going to come anyway. – Ден все одно не прийде.

was / were (not) going to

I was so broke, that I was going to sell my car. – Я був настільки на мілині, що збирався продати своє авто.

I knew that Dan wasn’t going to come anyway. – Я знав, що Ден все одно не прийде.

will (not) have + Past Participle

I think you will have finished by 4 o’clock, so I’ll pick you up around that time. – Думаю ти закінчиш до четвертої години, тож я заберу тебе десь тоді.

would (not) have + Past Participle

I had so much work that I wouldn’t have finished by 4 o’clock. – У мене було стільки роботи, що я не закінчив би до 4 години.

am / is / are (not) to + infinitive

The President is to visit Italy next week. – Наступного тижня, президент відвідає Італію.

You are not to touch anything without permission. – Ти не маєш тут нічого чіпати без дозволу.

was / were (not) to + infinitive

The President was to visit Italy, but the flight was cancelled. – Президент мав відвідати Італію, але рейс було скасовано.

What did you do? You were not to touch anything without permission. – Що ти зробив? Ти не мав тут нічого чіпати без дозволу.

am / is / are (not) about to

am / is / are (not) on the point / verge / edge of

George is just about to leave. – Джордж збирається йти.

They aren’t on the edge of a divorce. – Вони не на межі розлучення.

was / were (not) about to

was / were (not) on the point / verge / edge of

George was just about to leave when I came. – Джордж якраз збирався йти, коли я прийшов.

They weren’t on the edge of a divorce after that quarrel. – Вони не були на межі розлучення після тієї сварки.

Present Continuous for future actions

am / is / are + Present Participle (-ing)

I‘m having dinner with my sister tonight. – Сьогодні ввечері я вечеряю зі своєю сестрою.

Present Continuous for future actions

was / were + Present Participle (-ing)

I couldn’t accept his invitation, because I was having dinner with my sister in the evening. – Я не міг прийняти його запрошення, бо мав того вечора вечеряти зі своєю сестрою.

Зверніть увагу, що у таких випадках ми завжди додаємо обставину часу, роз’яснюючи, коли саме це буде, бо якщо ми скажемо просто:

I couldn’t accept his invitation, because I was having dinner with my sister. – Я не міг прийняти його запрошення, бо вечеряв зі своєю сестрою.

Це означатиме, що він не міг прийняти запрошення, бо в той момент він вечеряв зі своєю сестрою, а не мав плани з нею повечеряти.

Present Simple for future actions

Present Simple

The film starts at seven, we can make it. – Фільм починається о сьомій, ми можемо встигнути.

It is meant to be a secret. – Це має бути таємницею.

Present Simple for future actions

Past Simple

Tom said the film started at seven. – Том сказав, що фільм починається о сьомій. 

Before she told everyone, it was meant to be a secret. – До того, як вона всі розпатякала, це мало бути таємницею.

Взагалі, якщо мабутня дія в минулому, є й досі у майбутньому, то можна вживати обидві форми:

I heard this morning that there is to be a meeting tomorrow. – Сьогодні зранку я чув, що завтра мають бути збори. 

I heard this morning that there was to be a meeting tomorrow. – Сьогодні зранку я чув, що завтра мають бути збори. 

Взагалі, деколи ми можемо не знати, чи сталася та майбутня дія чи ні:

Poll said he was going to bring his girlfriend with him. – Пол сказав, що візьме з собою свою дівчину. (Ми не знаємо, чи він її взяв, чи ні)

Але деколи нам треба сказати напевно, чи відбулася та дія чи ні, і для цього є теж спосіб:

Якщо дія відбулася:

was / were to + infinitive

Якщо дія не відбулася:

was / were to have + Past Participle (V3/-ed)

be supposed to + infinitive (менш формально)

Mr Daniels was to speak at the conference. – Містер Деніелз мав виступати на конференції. (Це було заплановано, і це відбулося)

Mr Daniels was to have spoken at the conference, but he couldn’t come because of his illness. – Містер Деніелз мав виступати на конференції, але не зміг прийти через свою хвооробу. (Це було заплановано, але це не відбулося)

У розмовній мові для дій, що не відбулися, вживається be supposed to:

He was supposed to came, but he was asked to stay with the children. – Він мав прийти, але його попросили залишитися з дітьми.


Знову ж таки, пам’ятаємо, що майбутні часові форми не вживаються з обставинами часу, це стосується і майбутнього часу в минулому:

I promised Lora that when she arrived, we would spend more time together. – Я пообіцяв Лорі, що коли вона прибуде, ми будемо більше часу проводити разом.

I promised Lora that when she would arrive, we would spend more time together. 

ВАШЕ ЗАВДАННЯ

Уважно прочитайте речення та в цьому завданні обов’язково їх переклад і вставте правильну форму дієслів згідно з правилами узгодження часів.


0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *