Future Perfect Continuous утворюється з допоміжними дієсловами will, have, а також been для всіх осіб, ніяке з них не змінюється в залежності від особи. Основне дієслово береться у формі Present Participle, тобто до основи (V1) додаємо закінчення -ing. Це одна з найменш вживаних часових форм.

УТВОРЕННЯ

Стверджувальне речення

підмет + допоміжні для всіх осіб will have been + основне дієслово V1-ing

I will have been waiting for three hours by six o’clock. – О сьомій буде вже 3 години, як я чекатиму.

We will have been driving for over six hours when we get to Lisbon. – Ми будемо в дорозі більше 6 годин, коли прибудемо до Лісабону. 

Dad will be tired tonight, because he will have been working all day. – Ввечері тато буде стомлений, бо він весь день працюватиме

Заперечне речення

підмет + допоміжні will + частка not have been основне дієслово V1-ing

In a month I will not have been living with my parents for 5 years. – Через місяць не буде вже 5 років, відколи я живу зі своїми батьками.

By October, you won’t have been studying Spanish for that long. – До жовтня ти вивчатимеш іспанську не так вже й довго. 

By the end of the month they will not have been building this house for a year. – У кінці цього місяця не буде рік, відколи вони будують цей будинок. 

Питальне речення

допоміжне will підмет + допоміжні have been основне дієслово V1-ing

запитання, які починаються з:

will somebody not (won’t somebody) перекладаються з хіба

Will you have been working here for 10 years when the company closes? – Ти пропрацюєш тут вже 10 років, коли компанія закриється?

Will they have been discussing it for long by the time I arrive? – Вони вже довго це обговорюватимуть, до того часу, коли я прибуду?

Won’t this song have been playing since we hit the road when he finally asks you to turn it off, as it has always been, Peter? – Хіба ця пісня не гратиме, відколи ми вирушимо в дорогу, коли він нарешті попросить тебе її вимкнути, як це завжди й було, Пітере?

Минулий тривалий доконаний час вживається, коли ми хочемо наголосити на тривалості дії, яка станеться в майбутньому до якогось певного моменту чи іншої дії.

ВИПАДКИ ВЖИВАННЯ

Для наголошення на тривалості дії, яка закінчиться до певного часу в майбутньому:

I will have been dieting and exercising for over a year when I finally meet him. I will look gorgeous! – Я сидітиму на дієті і займатимуся спортом вже понад рік, коли нарешті з ним зустрінуся. Я чудово виглядатиму!

By the time we get home, he will have been playing computer games for 5 hours. – До того часу, як ми прийдемо додому, він гратиме у комп’ютерні ігри вже 5 годин. 

On June 23, Rita and Frank will have been living together for 2 years. – Двадцять третього червня буде вже два роки, відколи Рита та Френк живуть разом. 

Також в рамках цього випадку вживання, ми використовуємо Future Perfect Continuous, щоб вказати причину і майбутній результат:

You will be completely prepared for the test since you will have been studying so much! – Ти будеш готовим до тесту, бо ти там багато навчатимешся!

(Тобто, коли настане час складати тест, він буде готовий, бо буде багато навчатися в майбутньому)

Як і у випадку з Future Perfect, для вираження майбутнього часу ми можемо вживати be going to. Цей спосіб зустрічається дуже рідко, але він прийнятний:

I‘m going to have been writing this book for almost two years, if I don’t finish it by this spring. – Я писатиму цю книжку майже два роки, якщо не закінчу її до цієї весни. 

Shall може вживатися замість will, але це теж зустрічається рідко:

By the end of this year, we shall have been cooperating with this company for nearly a decade. – На кінець цього року, ми співпрацюватимемо з цією компанією вже близько десяти років.

ОБСТАВИНИ ЧАСУ

Звертайте особливу увагу на обставини часу, адже дуже часто саме вони є вирішальними при виборі часової форми. Також уважно дивіться на порядок слів.

• by / by the time / by then… for (до якогось часу … скількись часу)

 for… when (скількись часу … коли)

• all day / night / week etc … when (весь десь / всю ніч / весь тиждень … коли)

By summer I will have been dating Sam for three month. – Цього літа буде вже три місяці як я зустрічаюся з Семом. 

They will have been living separately for more that a year when they finally decide to divorce. – Вони вже житимуть окремо понад рік, коли нарешті вирішать розлучитися.

She will have been dancing all night when I go to pick her up. – Вона вже танцюватиме всю ніч, коли я за нею приїду.

ВАШЕ ЗАВДАННЯ

Уважно прочитайте речення та за потреби переклад і вставте правильну форму дієслів у доконаному тривалому майбутньому часі.

Приклад розповідного речення:

study  will have been studying (якщо в реченні 3 особа однини)

Приклад заперечного речення:

study (not)  won’t have been studying або will not have been studying (треба ввести лише один правильний варіант, не пишіть “або”)

Приклад запитання:

study (she)  will she have been studying

Запитання із заперечною часткою:

study (she / not)  won’t she have been studying або will she not have been studying

РІЗНИЦЯ МІЖ МАЙБУТНІМИ ЧАСОВИМИ ФОРМАМИ

Давайте швиденько поглянемо на кілька випадків, де можна сплутати різні майбутні часові форми:

Future Simple

Future Perfect

Взагалі різниця між цими формами досить чітка: простий майбутній виражає дію, яка станеться в майбутньому, а доконаний майбутній – дію, яка закінчиться до певного моменту в минулому.

Доконаний майбутній час часто вживається з такими дієсловами як finished / completed / done.

Але одна важлива, і не така вже й відразу помітна різниця є, особливо коли вживаються однакові часові вирази. Погляньте:

I will do my homework by 6 p. m. and then we can go to see a movie. – Я зроблю домашню роботу до 6 вечора, а потім ми можемо піти в кіно.

(Прийняте рішення зробити домашню до шостої, важливо не те, чи вона буде виконаною)

I will have done my homework by 6 p. m. so we can go to see a movie tonight. – До 6 вечора я вже зроблю домашню роботу, тож ми можемо ввечері піти в кіно.

(Тут акцент навпаки на тому, що домашня робота буде вже зроблена до 6, що дозволить піти в кіно)

Future Perfect

Future Perfect Continuous

У деяких випадках допустимі обидві форми, однак, тривалий майбутній доконаний час наголошує, як і завжди, на тривалості чогось:

By that time, she will have stood for over an hour in a queue. – До того часу вона простоїть в черзі понад годину.

By that time, she will have been standing for over an hour in a queue. – До того часу вона стоятиме в черзі понад годину.

Взагалі, коли в реченні є обставини часу by / for, то практично завжди вживається Future Perfect Continuous, але, як бачите, Future Perfect також можливий, і дає трохи інший відтінок значення.


Пам’ятаємо про те, що у тривалих часах не вживаються дієслова стану, тому навіть якщо ми хочемо наголосити на тривалості, з такими дієсловами вживається Future Perfect:

Next month we‘ll have been married for 10 years. – Наступного місяця буде 10 років, як ми одружені

Next month we‘ll have been being married for 10 years. 

Такі дієслова як live / stay / study тощо хоч і не є дієсловами стану, але несуть в собі значення певної тривалості, тому Future Perfect і Future Perfect Continuous не надає їм різного значення:

By the end of this week, they will have stayed with us for almost a month. – На кінець цього тижня, вони будуть у нас вже майже місяць. 

By the end of this week, they will have been staying with us for almost a month. – На кінець цього тижня, вони будуть у нас вже майже місяць. 

 Future Continuous

 Future Perfect Continuous

Тут, як і у випадку з простим та доконаним часами, доконана форма позначає якусь дію, яка закінчиться до певного моменту в майбутньому, і несе в собі значення “вже”:
He will be meditating all day tomorrow. – Завтра він весь день медитуватиме He will have been meditating for three days tomorrow. – Завтра буде вже три дні, як він медитує.
I will not read aloud when she works on her article. – Я не читатиму вголос, коли вона працюватиме над своєю статтею.

(Дія під час іншої дії)

I will have read aloud a whole passage when she starts to work on her article. – Я прочитаю вже цілий абзац вголос, коли вона почне працювати над своєю статтею.

(Завершена дія до іншої дії)

ВАШЕ ЗАВДАННЯ

Уважно прочитайте речення та за потреби переклад і оберіть правильну форму дієслів в одній з форм мабутнього часу.

Можлива тільки одна правильна відповідь. 


0 коментарів

Залишити відповідь

Заповнювач аватара

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *