Future Perfect утворюється з допоміжним дієсловом will для всіх осіб, а також допоміжним have для всіх осіб, воно не змінюється на has для третьої особи однини! Основне дієслово береться у формі Past Participle, тобто неправильні дієслова беремо з третьої колонки (V3), а до правильних додаємо -ed.

УТВОРЕННЯ

Стверджувальне речення

підмет + допоміжне will + допоміжне have + основне дієслово (V1-ed / V3)

скорочення: will = ‘ll

In 3 years time I’ll have opened my own store. – Через три роки я вже відкрию свій власний магазин.

You will surely have finished this painting by next month. – Ти точно вже закінчиш цю картину до наступного місяця.

We will have completed this test when the bell rings. – Ми вже завершимо цей тест, коли продзвенить дзвінок. 

By the time my mum turns 40, she will have worked in this company for 20 years. – Коли моїй мамі виповниться 40, вона працюватиме в цій компанії вже 20 років.

The bad weather will have lasted for a week on Monday. – В понеділок буде тиждень, відколи тримається погана погода. 

Заперечне речення

підмет + допоміжне will + not + допоміжне be + основне дієслово (V1 + -ing)

скорочення: will not = won’t

When I finish this level, I won’t have finished the game. – Пройшовши цей рівень, я не закінчу гру.

You won’t have heard everything you need before you leave. – Ти не почуєш, все що потрібно, перш ніж піти. 

Astronauts will not have landed on Mars by the year 2020. – Астронавти не приземляться на Марс до 2020.

Tim won’t have done this task till 7 o’clock. – Тім не закінчить це завдання до сьомої.

It will not have changed in three days, dear. – Дорогенька, за три дні це не зміниться.

Питальне речення

допоміжне will + підмет + допоміжне be + основне дієслово (V1 + -ing)

запитання, які починаються з:

will somebody not (won’t somebody) перекладаються на українську з хіба

Will I have had this disease for 2 years by then? – До того часу в мене буде ця хвороба вже два роки?

Will you have eaten when I pick you up? – Ти вже поїси, коли я тебе заберу?

Will we have bought our own car in 5 years time? – Ми вже купимо власне авто за 5 років?

Won’t she have reached her destination by 3 pm? – Хіба вона не прибуде на місце призначення до третьої?

How will it have stopped by that time? – Яким чином це зупиниться до того часу?

Тривалий майбутній час вживається, коли йдеться про дії, які відбуватимуться певний час в майбутньому, вже заплановані, регулярні дії, які точно стануться, а також, коли ми вказуємо на тривалу майбутню дію, яка буде перервана іншою дією в майбутньому. Крім цього, ця часова форма застосовується у ввічливих запитаннях чи відмові, а також різних припущеннях.

ВИПАДКИ ВЖИВАННЯ

Дії, що закінчаться до певного часу в майбутньому:

October 1st I will have been here for two years. – Першого жовтня буде два роки, як я вже тут.

Sara will have sold all her assets by this time next month. – Наступного місяця до цього часу Сара вже продасть усе своє майно.

They will have finished their studies before the internship begins. – Вони закінчать навчання до того, як почнеться стажування.

Щоб висловити теперішнє припущення щодо того, що вже сталося чи могло б статися в минулому:

You will have seen that big poster on the wall. – Ти мав би бачити той великий постер на стіні. (Мовець знає, що він там проходив і мав би бачити)

Your girlfriend will have left the doctor by this time. – Твоя дівчина вже, мабуть, вийшла від лікаря до цього часу.

Everyone in the office will have heard the rumors by now. – До цього часу, всі в офісі вже, мабуть, чули ці чутки.

Доконаний майбутній час можна також виразити, вживаючи конструкцію be going to. Цей спосіб вживається дуже рідко і робить речення ще більш громіздким, тому його краще просто уникати, але знати, що це теж, по суті, правильно:

She is going to have earned her first million dollars by the time she is 25. – Вона заробить свій перший мільйон до того часу, як їй виповниться 25. 

Але be going to можна вживати лише коли йдеться про дії, які закінчаться в минулому, у припущеннях така форма неприпустима:

They will have warned everyone by now. – До цього часу вони, мабуть, вже всіх попередили. ✓ 

They are going to have warned everyone by now.

Shall замість will може вживатися в обох випадках, але, як вже було вказано, це теж зустрічається рідко:

You shall have heard the unflattering remarks made about my character. – Ви, мабуть, вже чули неприємні зауваження про мою особу. 

ОБСТАВИНИ ЧАСУ

Звертайте особливу увагу на обставини часу, адже дуже часто саме вони є вирішальними при виборі часової форми. Також уважно дивіться на порядок слів.

• before (перед тим, до того як)

• by / by the time / by then (до / до того часу / до того)

• until / till (до) лише в заперечних реченнях

They will have sold their house before the prices go down. – Вони продадуть будинок до того, як ціни впадуть.  

By 10 o’clock I will have finished my work-out. – До десятої години я закінчу своє тренування. 

You will surely have arrived by then. – До того часу ти точно прибудеш.

Tina will not have done all the chores until 5 o’clock. – Тіна не закінчить всі домашні справи до 5. 

ВАШЕ ЗАВДАННЯ

Уважно прочитайте речення та за потреби переклад і вставте правильну форму дієслів у майбутньому доконаному часі.

Приклад розповідного речення:

study  will have studied (якщо в реченні 3 особа однини)

Приклад заперечного речення:

study (not)  won’t have studied або will not have studied (треба ввести лише один правильний варіант, не пишіть “або”)

Приклад запитання:

study (she)  will she have studied

Запитання із заперечною часткою:

study (she / not)  won’t she have studied або will she not have studied


0 коментарів

Залишити відповідь

Заповнювач аватара

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *