Future Simple утворюється з допоміжним дієсловом will для всіх осіб. Основне дієслово береться у своїй основі (V1) також для всіх осіб, ми не додаємо нікуди ніяких закінчень в залежності від особи, і це чудово, адже все трохи простіше, ніж з іншими часами.

УТВОРЕННЯ

Стверджувальне речення

підмет + допоміжне дієслово will + основне дієслово (V1)

скорочення: will = ‘ll

I will be busy tomorrow morning. – Завтра рано я буду зайнятий. 

You will like my present for sure. – Тобі точно сподобається мій подарунок. 

We will ask him first and then decide.  – Ми спочатку його спитаємо, а потім вирішимо.

They will help us, don’t worry. – Вони нам допоможуть, не хвилюйся. 

He will be ready next time. – Наступного разу він буде готовий. 

Victoria will call you in an hour. – Вікторія зателефонує тобі за годину.  

 The prices will be higher in August. – У серпні ціни будуть вищими. 

Заперечне речення

підмет + допоміжне дієслово will + not + основне дієслово (V1)

cкорочення: will not = won’t

won’t let you down. – Я тебе не підведу

Calm down, you won’t be alone. – Заспокойся, ти будеш не сама. 

We will not see him again for many years. – Ми не побачимо його знов багато років. 

My clients will not agree to pay more.  – Мої клієнти не погодяться платити більше. 

Berta won’t eat you Lasagna, there is meat in it. –  Берта не їстиме твою лазанью, в ній є м’ясо.

I know that James won’t tell anyone about us. – Я знаю, що Джеймс про нас нікому не розкаже

It won’t get easier with time, Joe. – З часом не стане легше, Джо. 

Питальне речення

допоміжне дієслово will + підмет + основне дієслово (V1)

запитання, які починаються з:

will somebody not (won’t somebody) перекладаються на українську з хіба

(Will I not) Won’t I perform better that him? – Хіба я не покажу кращі результати за нього?

Will you marry me? – Ти вийдеш за мене?

Where will we meet next time?  – Де ми зустрінемося наступного разу?

How much will your neighbours owe you? – Скільки твої сусіди будуть тобі винні?

Will Lucy be able to finish my portrait by April? – Люсі зможе закінчити мій портрет до квітня?

Will Serena play with us or not? – Серена гратиме з нами чи ні?

Will my money be safe in your pocket? – Мої гроші будуть в безпеці у твоїй кишені?

У майбутньому часі замість допоміжного will може вживатися shall. Особливо це стосується першої особи однини і множини (I / we). На даний час shall є застарілим варіантом для більшості випадків, однак, часто вживається в офіційній мові і виражає глибоку ввічливість.

Набагато частіше shall можна почути в британській англійській, ніж американській. Shall може зокрема виражати майбутню дію чи обіцянку:

I shall be there at 6 o’clock. – Я буду там о шостій.

We shall never forget you. – Ми ніколи тебе не забудемо. 

Однак, shall не є просто менш вживаним відповідником will, а має й свої функції і відтінки значення:

Shall we have dinner? – Пообідаємо?

Саме тому ми детально розберемо всі випадки його вживання в уроці про модальні дієслова. А щоб не ускладнювати собі життя, для утворення майбутнього часу загалом використовуйте will.


Простий майбутній час вживається, коли ми говоримо про прогнози на майбутнє, рішення, які було прийнято зараз, та всілякі дії та події, які стануться в майбутньому і можуть залежати або не залежати від нас. Крім цього, ця часова форма застосовується  в обіцянках, проханнях, сподіваннях, попередженнях і погрозах.

ВИПАДКИ ВЖИВАННЯ

Прогнози на майбутнє:

зазвичай з дієсловами think / expect / believe / to be sure / to be afraid

Do you think he will still be single in two years? – Гадаєш, через два роки він все ще буде самотній?

I’m afraid my father won’t keep his promise. – Боюся, що батько не дотримає своєї обіцянки. 

It is expected that the average temperature will rise in the next twenty years. – Очікується, що за наступні двадцять років середня температура підвищеться

Рішення і наміри, які було прийнято прямо зараз:

I will start running on Monday. – З понеділка я почну бігати. 

Will we take this couch? – Беремо цей диван?

They won’t take another route. – Вони не ноїдуть іншим маршрутом. 

Всілякі дії чи події, які стануться або не стануться в майбутньому, зокрема те, що не залежить від нас:

Will Emily move to France in spring? – Емілі переїде у Францію навесні?

With every wash your wool sweater will shrink. – З кожним пранням твій вовняний светр ставатиме меншим

Some of the world’s resources will never run out. – Деякі світові ресурси ніколи вичерпаються

У обіцянках, проханнях, сподіваннях, попередженнях і погрозах:

I promise I will look after you turtle.  – Обіцяю, я нагляну за твоєю черепахою.

Will you give me a hand? – Допоможеш мені?

I hope my wife will get that job. – Надіюся, що моя дружина отримає ту роботу. 

Give him his toy or I will tell you mother. – Віддай йому його іграшку, а то я скажу твоїй мамі.

Stop, or I will call the police!  –  Перестаньте, або я викличу поліцію. 

ВАШЕ ЗАВДАННЯ 1

Уважно прочитайте речення та за потреби переклад і вставте правильну форму дієслів у простому майбутньому часі.

Приклад розповідного речення:

study  will study (якщо в реченні 3 особа однини)

Приклад заперечного речення:

study (not)  won’t study або will not study (треба ввести лише один правильний варіант, не пишіть “або”)

Приклад запитання:

study (she)  will she study

Запитання із заперечною часткою:

study (she / not)  won’t she study або will she not study

УТВОРЕННЯ BE GOING TO

Стверджувальне речення

підмет + допоміжне be (am / is /are) + going to основне дієслово (V1)

Today I am going to tell him that I’m pregnant. – Сьогодні я збираюсь сказати йому, що вагітна. 

You are going to do anyway, I know you. – Ти все одно це зробиш, я тебе знаю. 

Frank and I are going to move abroad. – Ми з Френком збираємось переїхати за кордон. 

The Johnsons are going to spend their vacation in Greece. – Джонсони збираються провести відпустку в Греції. 

Sam is going to sell his mother’s house. – Сем збирається продати будинок матері.

Maria is going to accept his proposal. – Марія збирається прийняти його пропозицію.

I think it’s going to explode! – Я думаю, що воно зараз взірветься!

Заперечне речення

підмет + допоміжне be (am / is /are) + not + going to основне дієслово (V1)

I am not going to decide now. – Я не збираюся вирішувати зараз. 

You aren’t going to give it to him. – Ти ж не збираєшся йому це давати.

We are not going to fire the chief manager. – Ми не збираємось звільняти головного менеджера.

They aren’t going to invite us this time. – Цього разу вони не збираються нас запрошувати.

George isn’t going to keep that wallet! – Джордж не збирається залишити собі той гаманець!

She is not going to sue her ex-husband. – Вона не збирається подавати в суд на свого колишнього чоловіка.

It‘s not going to be easy. – Це не буде легко.

Питальне речення

допоміжне be (am / is /are) підмет + going to основне дієслово (V1)

Am I really going to do this? – Я дійсно збираюся це зробити?

Where are you going to wait all day? – Де ти збираєшся чекати весь день?

Are we going to eat that again? – Ми що це знову їстимемо?

(Are they not) Aren’t they going to complain about that? – Вони хіба не будуть на це скаржитися?

Is that guy seriously going to jump? – Той хлопець серйозно збирається стрибнути?

When is Sophie going to quit her job? – Коли Софі збирається кинути свою роботу?

Is it going to last for long? – Це довго триватиме?

Зверніть увагу на такі особливості, щоб раптом не поплутатися:

going to + дієслово (збиратися щось зробити):

I‘m going to buy a new car. –  Я збираюсь купити нове авто.

• going to + місце (іти кудись):

I‘m going to the mall. – Я йду до торгового центру.

Дуже не бажано використовувати конструкцію be going to з дієсловами руху, особливо go / come, в таких випадках для вираження майбутнього часу можна вжити Present Continuous, адже, як ви пам’ятаєте, один зі способів вживання теперішнього тривалого часу – це вираження майбутніх, чітко запланованих дій, наприклад:

I‘m going on a date later. – Пізніше я піду на побачення. (Теперішній тривалий час) 

I‘m going to go on a date later.  (Граматично правильно, але так не кажуть)

Ключову роль тут грає слово later, яке дає нам зрозуміти, що йдеться про майбутню заплановану дію. Це можуть бути будь-які інші слова, які вкажуть на заплановане майбутнє: in a few hours / days / month; next week / month тощо.

ВИПАДКИ ВЖИВАННЯ

Про дії, які хтось вже вирішив зробити чи збирається зробити у найближчому майбутньому:

I‘m not going to let you go. – Я не збираюся тебе відпустити

Tonight Robert is going to close the store earlier. – Сьогодні Роберт збирається закрити крамницю раніше. 

Are they not going to watch this film? – Вони не збираються дивитися цей фільм?

Про плани і наміри щодо майбутнього загалом, які вже були прийняті, а зараз про них просто повідомляють:

I am going to visit all the countries in the world! – Я збираюся відвідати всі країни світу!

Zoe is not going to work as a teacher. – Зоя не збирається працювати вчителем.

We are going to start our own business. – Ми збираємось почати наш власний бізнес.

Про щось, що станеться в найближчому майбутньому, судячи з вигляду:

Зазвичай, ви бачимо який доказ цього і кажемо, що щось зараз станеться. Можна перекладати ці словами зараз / скоро.

That icicle is going to fall down. – Та бурулька зараз упаде. (Ми бачимо ознаки цього)

It‘s going to rain tonight. – Вночі буде дощ. (Небо затягнуто хмарами)

Your shoes are going to be wet. – В тебе намокне взуття. (Ви збираєтесь зробити щось таке, від чого намокне взуття, тож ми можемо зробити такий висновок)

ОБСТАВИНИ ЧАСУ (FUTURE SIMPLE + BE GOING TO)

Звертайте особливу увагу на обставини часу, адже дуже часто саме вони є вирішальними при виборі часової форми. Також уважно дивіться на порядок слів.

• tomorrow (завтра)

• the day after tomorrow (післязавтра)

• one day (одного дня)

• tonight (сьогодні ввечері / вночі)

• soon (скоро)

• next day / week / month / year etc. (наступного дня / тижня / місяця / року тощо)

• in a day / week / month / year etc. (через день / тиждень / місяць /рік тощо)

• in two .. days / months / weeks / years etc. (через .. днів / тижнів /місяців / років тощо)

I will get up earlier tomorrow. – Завтра я встану раніше. 

Daniel will come the day after tomorrow. – Даніель прийде післязавтра.

One day I’m going to clean this mess! – Одного дня я збираюся прибрати цей безлад!

Tonight I’m going to ask Sabrina out. – Сьогодні ввечері я збираюся запросити Сабріну на побачення. 

Mike is going to buy her own house soon. – Майк скоро збирається купити власний будинок. 

My colleague will go on vacation next week. – Мій співробітник наступного тижня йде у відпустку. 

In a month we are going to apply for the test. – Через місяць ми запишемося на тест. 

In two days they will be far away from here. – Через два дні вони будуть далеко звідси. 

ВАШЕ ЗАВДАННЯ 2

Уважно прочитайте речення та за потреби переклад і вставте правильну форму дієслів з be going to.

Приклад розповідного речення:

study  is going to study (якщо в реченні 3 особа однини)

Приклад заперечного речення:

study (not)  isn’t going to study або is not going to study (треба ввести лише один правильний варіант, не пишіть “або”)

Приклад запитання:

study (she)  is she going to study

Запитання із заперечною часткою:

study (she / not)  isn’t she going to study або she is not going to study

Time Clauses (підрядні речення з обставиною часу)

👉 Це дуже, дуже важливо запам’ятати: у підрядній частині речення з обставиною часу не вживається майбутній час. Натомість майбутнього, вживаються форми теперішнього часу, але на українську ми перекладаємо майбутнім часом.

Обставини часу (тут не всі, а часто вживані):

when (коли) once (коли щось станеться, як тільки) while (протягом) before (до)
after (після) by the time (до того часу) as soon as (як тільки) until (допоки)

I will call you when I finish my chores. – Я зателефоную тобі, коли справлюся з домашніми справами. (Не will finish)

We must stay here until the bell rings. – Ми маємо залишатись тут поки не продзонить дзвінок. 

Your brother won’t be busy after he has had dinner. – Твій брат не буде зайнятий після вечері. (Тут вжито Present Perfect, ми вже про це говорили, коли йшлося про різницю між Present Perfect і Past Simple)


Це правило також стосується підрядних речень з обставиною умови, якщо йдеться про реальні ситуації.

Обставини умови: if (якщо) unless (якщо не)

We won’t be allowed to play outside if it’s snowing. – Нам не дозволять гратися на вулиці, якщо йдиме сніг.

I will come earlier unless my boss gives me some additional tasks. – Я прийду раніше, якщо мій начальник не дасть мені якихось додаткових завдань. 

Підрядні речення умови ми ще розглядатимемо детальніше, бо там безліч своїх особливостей, зокрема з реальними і нереальними ситуаціями, але відразу запам’ятайте про таку особливість підрядних часу і умови в реальних ситуаціях.


Однак, деколи може вживатися майбутній час у підрядних з обставиною умови, якщо йдеться про пропозицію чи обіцянку:

Tina will be very happy if you will come tomorrow. – Тіна дуже зрадіє, якщо ви прийдете завтра. 

Tina will be very happy if you come tomorrow.  – Тіна дуже зрадіє, якщо ви прийдете завтра. 

Це речення можна сказати і так, і так, без різниці у значені. Вживанішим є варіант без will, але знову ж таки, варто знати, що можливе вживання will у пропозиціях і обіцянках.

ВАШЕ ЗАВДАННЯ 3

Уважно прочитайте речення та за потреби переклад і оберіть правильну форму дієслів у простому майбутньому часі чи з be going to. Крім цього, у деяких реченнях треба вказати правильну часову форму у підрядній частині речення з обставиною часу.

Можлива тільки одна правильна відповідь! 


0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *