Розберімо одну дуже важливу граматичну конструкцію і типові помилки з нею.


Форма: Had better + інфінітив без частки to = краще б

Конструкція had better використовуєтся, щоб дати комусь пораду або ж сказати, що краще зробити, або що мало б бути зроблено в певній ситуації. Зверніть увагу, що хоч had — це минула форма дієслова have, але вираз стосується теперішнього чи майбутнього часу. Форма have ніколи не замінює had в цій конструкції. Зазвичай had better скорочується до ’d better у неформальних ситуаціях:

• The government had better concentrate on the immediate issues of the economy and security. — Краще б уряд зосередився на нагальних питаннях економіки і безпеки. (формально)

• You’d better go now or you’ll be late. — Тобі краще піти зараз, бо запізнишся. (неформально)


Вживання

Цю конструкцію використовують, коли думають, що якщо щось не зробиться, то будуть погані наслідки:

• She’d better hurry or she’ll miss the opening ceremony. — Їй краще поквапитися, інакше вона пропустить церемонію відкриття.

Had better є більш виразним ніж should / ought to, але менш виразним ніж must:

• You must get a job. — Ти повинен знайти роботу.

• You had better get a job. — Тобі краще було б знайти роботу.

• You should get a job. — Тобі варто було б знайти роботу.

Had better використовується для певних, а не загальних ситуацій. Якщо ви говорите про чиюсь поведінку загалом, то треба вживати should:

• I shouldn’t listen to cynical people. — Мені не варто слухати цинічних людей.

• You should dress more appropriately for work. — Ти маєш одягатися більш доречно на роботу.

Для певних ситуацій також можна використовувати should, різниця полягає в значенні:

• I should get back to work. — Мені варто повертатися до роботи. (Це треба зробити, але якщо я це не зроблю, то нічого поганого не станеться)

• I’d better get back to work or my boss will be angry with me. — Мені краще повертатися до роботи, інакше мій начальник розізлиться на мене. (Якщо я цього не зроблю, то будуть погані наслідки)


Негативна форма: had better not

• I’d better not come. — Мені краще не приходити.

• We’d better not miss the start of his presentation. — Нам краще не пропускати початок його презентації.


Розмовна мова

Деколи кажуть had best замість had better, але це притаманно тільки розмовній мові:

• You’d best leave it till Monday, there’s no one in the office today anyway. — Тобі краще залишити це до понеділка, cьогодні в офісі все одно нікого нема.


Типові помилки

► Had better не використовується, коли говориться про вимоги і обов’язки. В таких випадках вживаються інші модальні слова: have to, have got to, must.

• В тебе мають бути дійсні водійські права, щоб найняти машину:

You must have a valid driving licence to hire a car.

You had better have a valid driving licence to hire a car.

► Had better не використовується для надання простих рекомендацій, як от: куди б поїхати, що б смачне поїсти, що б цікаве подивитися.

• Я б порадив тобі здійснити подорож на човні через затоку, щоб подивитись на острови:

I would recommend you to take a boat trip across the bay to see the islands.

You’d better take a boat trip across the bay to see the islands.

► Had better не використовується для того, щоб сказати чому хтось надає перевагу. Для цього використовується would rather або would prefer.

• I had better get a taxi. The buses are so slow. — Мені краще взяти таксі, автобуси такі повільні. (Це хороша ідея, в цьому випадку практичніше взяти таксі)

• I would rather get a taxi. I don’t like buses. — Я краще візьму таксі, я не люблю їздити в автобусах. (Я завжди надаю перевагу таксі)

ВАШЕ ЗАВДАННЯ

Категорії: граматикаконструкції

1 коментар

Марія · 06.01.2019 о 12:53 AM

I am so lucky that discovered your site. I really struggle with grammar and finally found the proper explanation when to use had better to. Thank you a lot

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *