Вживання “have got” замість “have” має ряд особливостей, які ми зараз розглянемо.

HAVE GOT

УТВОРЕННЯ

Стверджувальна форма: 
Have Have got
I have I’ve got
you have you’ve got
she / he/ it has she’s / he’s/ it’s got
we / they have we’ve / they’ve got
Заперечна форма:

Не можна сказати: I don’t have got / He doesn’t have got / We don’t have got 

Have Have got
I don’t have I haven’t got
you don’t have you haven’t got
she / he / it doesn’t have she / he / it hasn’t got
we / they don’t have we / they haven’t got
Питальна форма:

Не можна сказати: Do you have got? Does he have got?

Have Have got
Do I / you / we /they have? Have I / you / we / they got?
Does she / he / it have? Has she / he / it got?

Запам’ятайте, що “have got” утворюється і вживається лише у теперішньому простому часі!

Я був застужений минулого тижня:  I had a cold last week.  I had got a cold last week.

ВЖИВАННЯ

Взагалі, “have got” і have” мають однакове значення, тільки “have got” частіше вживається в розмовній мові. Але хоч “have got” і має точно таке ж значення як і “have”, вони можуть взаємо замінятися тільки в конкретних випадках:

Коли йдеться про те, що хтось має або що кому належить:

I don’t have time for this. / I haven’t got time for this. — В мене нема на це часу. 

Tom has an idea! / Tom’s got an idea! — У Тома є ідея!

Sara doesn’t have any money. / Sara hasn’t got any money. — У Сари нема ніяких грошей.

Do you have a laptop? / Have you got a laptop? — В тебе є ноутбук? 


Коли йдеться про людські відносини:

I have many friends. / I‘ve got many friends. — У мене є багато друзів. 

Clara has a new boyfriend. / Clara’s got a new boyfriend. — У Клари новий хлопець. 

They don’t have any children. / They haven’t got any children. — У них нема дітей. 

How many sisters do you have? / How many sisters have you got? — Скільки в тебе сестер?


Коли йдеться про людські характеристики:

She has a delightful voice. / She’s got a delightful voice. —  У неї чарівний голос. 

Both of them have freckles. / Both of them have got freckles. — У них обох є веснянки. 

Lina doesn’t have long nails. / Lina hasn’t got long nails. —  У Ліни не довгі нігті.

Do you have a lot of moles?/ Have you got a lot of moles? —  У тебе багато родимок? 


Коли йдеться про хвороби або погане самопочуття:

Tom has a pain in the back. /  Tom’s got a pain in the back. — У Тома болить спина. 

Helen doesn’t have a headache. / Helen hasn’t got a headache. — У Хелен не болить голова. 

Does he have the measles? / Has he got the measles? —  У нього кір?

Do you have a fever? / Have you got a fever? — У тебе гарячка? 

РОЗМОВНА МОВА

Вживання “have got” більш характерне для розмовної мови, але ця форма зустрічається й на письмі. Однак, є кілька особливостей, які у письмовій формі не допускаються:

деколи у розмові have може опускатися, і залишається тільки got

: Have you got the keys? / Got the keys? — Маєш ключі?
: I’ve got the keys. / I got the keys. — Я маю ключі. 

: Have you got a minute? / Got a minute? — Маєш хвилинку?
: I’ve got a minute. / I got a minute. —  Я маю хвилинку. 

 gotta — це скорочена форма “got a” або “got to”. В розмовах вживається часто, але на письмі це неприпустимо (так само як: wanna = want to або wanna a; gonna = going to).

HAVE TO / HAVE GOT TO

Зверніть увагу, що “have to” і “have got to” також є взаємо замінними, але коли додається частка “to”, то вони означають не “мати”, а “змушений щось зробити”.

УТВОРЕННЯ

Утворюються ці форми так само, тільки тут додається частка to:

You have to press hard on the doorbell. / You’ve got to press hard on the doorbell. — Треба сильно натиснути на дверний дзвінок. 

We don’t have to pay for it. / We haven’t got to pay for it.— Ми не повинні платити за це.

Do we have to take our shoes off? Have we got to take our shoes off? — Нам треба роззуватися?

Зверніть увагу, що хоч це і не є помилкою, але зазвичай питальна і заперечна форми в американській англійській не вживаються, тому краще казати через: don’t / doesn’t have to.


Пам’ятайте, що “have got” і “have got to” вживаєються тільки у формі простого теперішнього часу, в той час як “have” і “have to” може вживатися в різних часових формах:

I’ve got to prepare for the exam. — Мені треба готуватися до екзамену.
I had got to prepare for the exam.
I will have got to prepare for the exam.

I have to study for the exam.  — Мені треба готуватися до екзамену.
I had to study for the exam. — Мені треба було готуватися до екзамену.
I’ll have to study for the exam. — Мені треба буде готуватися до екзамену.


Але можна говорити про заплановані майбутні дії, вживаючи “have got to” у теперішньому часі. Така форма насправді вживається частіше ніж “will / won’t have to” чи “be going to”:

He has got to improve his grades. — Йому треба покращити свої оцінки. 

We have got to go shopping. — Нам треба сходити за покупками.

Також можна сказати про майбутні дії зwill/won’t have to” або “be going to”:

We’ll have to sell our car. — Нам треба буде продати нашу машину. 

She’s going to have to take the bus every day. — Їй доведеться їздити на автобусі кожен день. 

ВЖИВАННЯ

Коли треба щось зробити (щось, що спричинено зовнішніми факторами, для обов’язків спричинених внутрішніми факторами, як от совість, вживається must):

I’ve got to pay extra rent now because my friend has left the apartment. — Тепер мені доводиться платити додаткову орендну плату, бо мій друг з’їхав.

Також може вживатися, коли йдеться про висновок зі сказаного:

You have so much work and you’re not feeling well. This has got to be tough for you. — В тебе стільки роботи, і ти погано почуваєшся. Тобі має бути важко. (Тобі, мабуть, важко)  

Але в таких випадках частіше вживається must:

There must be a reason why Alan left his job in the bank. — Має бути якась причина, чому Алан покинув свою роботу в банку. 

Коли йдеться про висновок зі сказаного, щоб додати емоційності фразі:

You have got to be kidding me! — Ти точно кепкуєш з мене! / Та ти з мене знущаєшся!

One has got to be crazy to want that! — Треба бути божевільним, щоб хотіти такого.

ВАШЕ ЗАВДАННЯ

Перетворіть речення з “have” на речення з “have got”.

Категорії: граматикаконструкції

0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *