Лексика:

Практика: Choose a study mode / Перегляд: Options / Проблеми з аудіо: View this study set

Для практики подано часто вживані слова, які розглядаються внизу. Не забувайте, що якщо ви хочете попрактикувати тільки певну кількість слів з підбірки, то це можна зробити натиснувши на зірку у верхньому куті на усіх флеш-картках, які ви хочете вивчити.


В англійській мові є досить багато латинських і грецьких множин, але варто пам’ятати, що мова постійно змінюється і спрощується, тому чим складніше слово, тим швидше воно зникає і замінюється на якесь простіше. Тому в наукових, медичних і юридичних текстах латинські множини зберігаються, а от в розмовній часто відбуваються зміни.

Ось кілька основних правих утворення латинських множин і особливості їх вживання:

Закінчення -um стає -a:

Однина / Множина Переклад
datum / data  дані, інформація

На сьогоднішній день в однині datum практично не використовується, а множина data вживається як в однині, так і в множині:

Processing this data only takes a few minutes. — Обробка цієї інформації займе кілька хвилин.

These data do not support your conclusions. — Ці дані не підтверджують твої висновки.

 Однина / Множина  Переклад
 medium / media  засіб / засоби

Media зараз вживається переважно в множині, але може вживатись і в однині. В першу чергу це означає засоби масової інформації (mass media) .

Medium має кілька різних значень:

► засіб досягнення чогось, посередник між чимось

► матеріали, які використовує художник

► людина, яка може спілкуватися з духами

Однина / Множина  Переклад
 stratum / strata верства населення, прошарок, шар ґрунту

Strata деколи може вживатися в однині, але це вважається помилкою:

✔ a stratum of society — верства населення

✖ a strata of society — верства населення

✔ strata of society — верстви населення

Ось ще кілька таких поширених множин, також деколи може просто додаватися -s :

Однина / Множина  Переклад
 millennium / millennia  тисячоліття (в укр. мові – незлічувальне)
 spectrum / spectra  спектр / спектри
 сurriculum / curricula або curriculums  навчальний план / плани
 forum – fora або forums  форум / форуми
 criterion / criteria  критерій /критерії
 phenomenon / phenomena  феномен / феномени

Ці слова як в однині, так і в множині вживаються досить часто. Деколи їх множини можуть вживати в однині, але це помилка!


Закінчення -a стає -ae, або просто додається -s:

Однина / Множина  Переклад
 formula / formulae або formulas  формула / формули
 alumna /alumnae  випускниця / випускниці
 alumnus / alumni
 випускник / випускники

Більшість університетів використовує тільки чоловічу форму для всіх студентів.


Закінчення –us може змінюватись на –i, -era, -ora, або ж просто -es:

Однина / Множина  Переклад
 stimulus / stimuli  стимул / стимули
 genus / genera  рід, вид / роди, види (в біології)
 syllabus / syllabi  або syllabuses  навчальний план / плани
 virus / viruses  вірус / віруси

Закінчення -is стає -es:

Однина / Множина Переклад
 axis / axes  вісь / вісі
 genesis /  geneses  генезис / генезиси
 basis / bases  основа / основи
 thesis / theses  теза / тези
 hypothesis / hypotheses  гіпотеза / гіпотези
 crisis / crises  криза / кризи
 paralysis / paralyses  параліч / паралічі

Закінчення –ex –ix стає -ices, або ж просто додається –es:

Однина / Множина Переклад
 index / indices або indexes  каталог, показник, індекс
 appendix /appendices або appendixes  додаток / додатки

Як і в багатьох інших випадках, латинська форма зберігається в наукових текстах.


Закінчення -ies залишається незмінним для однини і множини:

Однина / Множина Переклад
 series / series  серія / серії
 species / species  вид / види

Закінчення замінюється на -ata, але частіше просто додається -s:

Однина / Множина Переклад
 schema / schemata або schemas  схема / схеми
 stigma / stigmata або stigmas  стигма / стигми
 dogma / dogmata або dogmas  догма / догми

Стигма —  це сукупність ознак хвороби, а в переносному значенні клеймо, п’ятно, погана репутація чи негативне сприйняття суспільством (social stigma стигматизація) :

The politician was never able to overcome the stigma of having embezzled state funds. Політику так і не вдалося позбутися клейма за привласнення державних коштів.

Догма —  це основне положення якось вчення, яке спримається як щось беззаперечно істинне:

Much education consists in the instilling of unfounded dogmas in place of a spirit of inquiry. Велика доля освіти полягає у закарбовуванні недоведених догм, замість духу допитливості.

(с) Бернард Рассел


Завдання

Вставте одне з нижче поданих слів в речення. Кожне слово може вживатися тільки раз.

Три слова в списку лишні. Для перекладу речення перегляньте підказку (hint):

  1. strata 2. alumna 3. phenomenon 4. criteria 5. basis 6. species 7. medium 8. index 9. media 10. syllabus 11. alumni 12. data. 13. phenomena 14. stigma 15. stimulus


0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *