Сміх є дуже багатогранним емоційним станом, тож давайте розглянемо потрібну лексику, щоб розуміти і вміти виразити всі тонкі відтінки сміху англійською мовою.


● laugh UK /lɑːf/ US /læf/ – сміятися

It’s very rare that a book is so good you actually laugh out loud. – Дуже рідко трапляється настільки хороша книжка, що ти дійсно смієшся вголос

The audience laughed so hard, that I couldn’t hear the actors. – Глядачі так сильно сміялися, що я не міг почути акторів. 


● laugh at – сміятися або насміхатися з чогось ● to make fun of – глузувати з когось чи чогось:

He couldn’t help laughing at his own jokes. – Він не міг не сміятися з своїх власних жартів. 

When she first moved north, some people made fun of her southern accent. – Коли вона тільки переїхала на північ, деякі люди глузували з її південного акценту. 


● laugh – сміх ● to have a laugh – посміятися:

I was embarrassed at the time, but I had a good laugh about it later. – В той час мені було ніяково, але пізніше я з цього добре посміявся

It was a real laugh, unlike the fit of hysterics he’d had earlier. – Це був справжній сміх, навідміну від істеричного припадку, який в нього був раніше. 


● laugh (розмовна мова) – людина з почуттям гумору, яка багато жартує:

I like Peter, he’s a good laugh. – Я люблю Пітера, в нього чудове почуття гумору. 


● laugh (розмовна мова) – якась смішна ситуація або захід, де весело і смішно:

Come along, it’ll be a laugh!  – Ходімо, буде весело


● laugher UK /ˈlɑːftə/ US /ˈlæftɚ/  – сміх (синонім laugh)

That burst of laughter was absolutely inappropriate at a funeral. – Той вибух сміху був абсолютно недоречним на похороні. 

We nearly split our sides with laughter watching Paul trying to get the dog into the bicycle basket. – Ми мало не полопали від сміху, дивлячись як Пол намагається посадити собаку у велосипедний кошик.  


● burst out laughing / crying ідіома – розсміятися / розплакатися (раптово): 

I walked in and everyone burst out laughing. – Я зайшов, і всі раптом розсміялися

● burst into laughter / tears ідіома – зайтися сміхом / сльозами (раптово):

Much to my surprise, Kate suddenly burst into tears. – На мій великий подив, Кейт зайшлася сльозами. 


● smile /smaɪl/ – усмішка; посміхатися 

His smile was warm, a striking contrast from the usual smirk he wore in these hallways of our institution. – Його усмішка була теплою, разючий контраст з звичною зверхньою посмішкою, яка була в нього на губах в коридорах нашої установи. 

I love the way you smile at me. – Я люблю те, як ти мені всміхаєшся

At last he nodded and said, ” Thanks, ” and she smiled warmly in return. – В кінці кінців він кивнув і сказав “Дякую”, а вона у відповідь тепло всміхнулася


● grin /ɡrɪn/ – широка посмішка; широко посміхатися 

I just wanted to punch him, making that stupid grin vanish from his face forever. – Я просто хотів врізати йому, щоб та дурновата, широка посмішка назавжди зникла з його лиця. 

He grinned in response to her skeptical expression. – Він широко посміхнувся у відповідь на її скептичний вислів. 


● giggle /ˈɡɪɡl̩/ – хихотання; хихотіти

Сміх не до самого себе, а в компанії, особливо дівочій, але не обов’язково:

When she suddenly started to sing, we all looked at each other and started to giggle. – Коли вона раптом почала співати, ми всі переглянулися і почали хихикати

It had been a long time since she last let out a giggle let alone a laugh. – Пройшло багато часу, відколи від неї чули хихотання, не говорячи вже про сміх. 


● chuckle /ˈtʃʌkl̩/ – тихий сміх; посміюватися

Придушений, м’який сміх, часто до самого себе:

She suppressed a chuckle and nearly choked on her drink when he caught her looking. – Вона придушила сміх і мало не вдавилася напоєм, коли він спіймав її погляд. 

I can almost picture Johnson chuckling to himself when he read this critique of his book. – Я майже можу уявити, як Джонсон посміювався до себе, коли читав цю критику своєї книжки.  


● smirk /smɜːk/ – самовдоволена посмішка; самовдоволено посміхатися

Самовдоволена, зверхня, але не презирлива посмішка, яка часто дратує:

“I told you it would end in disaster,” said Polly with a self-satisfied smirk on her face. – “Я ж казала тобі, що все це жахливо закінчиться,” сказала Поллі з самовдоволеною посмішкою на обличчі.

I don’t like the way he winks and smirks at me whenever he sees me. – Мені не подобається як він підморгує і самовдоволено посміхається мені кожного разу, коли мене бачить. 


● mock /mɒk/ – посміховисько; насміхатися

He has become the mock of all his contemporaries. – Він став посміховиськом для всіх своїх ровесників.

● mock – вдаваний (часто відверто вдаваний, який не намагається це приховати):

The boys looked at Will in mock horror and disgust. – Хлопці дивилися на Вілла з вдаваним жахом і відразою. 

● to mock насміхатися, висміювати, глузувати з когось:

На відміну від to make fun of яке є більш нейтральним, to mock несе в собі відтінок презирства.

They were mocking him because he kept falling off his bike. – Вони насміхалися з нього, бо він продовжував падати з велосипеда. 


● sneer /snɪə/ – насмішка; насміхатися 

Зневажлива, зарозуміла, презирлива посмішка:

She’ll probably sneer at my new shoes because they’re not expensive. – Скоріш за все вона насміхатиметься з мого нового взуття, бо воно не дороге. 

“How much did you say you earned last year?” she said with a sneer. – “Скільки ти кажеш заробив у минулому році?” сказала вона з насмішкою


● hilarious /hɪˈleərɪəs/ – дуже смішний, вкрай забавний

The website also contains hilarious photos and humorous comics. – На сайті є також дуже смішні картинки і гумористичні комікси. 

● hilariously  – дуже смішно, вкрай забавно:

Prudence always finds herself in hilariously awkward situations. – Пруденс завжди опиняється у вкрай забавних, незручних ситуаціях. 


● guffaw / ɡəˈfɔː/ – регіт; реготати 

The Sheriff guffawed loudly at his own joke, though no one else joined in. – Шериф голосно зареготав з свого власного жарту, але до нього ніхто не приєднався. 

A loud and hearty guffaw. –  Гучний регіт від душі.


Поширені акроніми в інтернеті:

LOL (laughing out loud або lots of laughs) – (дуже смішно, “ги-ги-ги”) 

ROFL (rolling on the floor laughing) – (валяюся на підлозі від сміху) 

Категорії: лексикалексичний розбір

0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *