В англійській мові дуже багато слів, які дуже схожі за написанням або вимовою, і при тому мають цілком різне значення, але таких помилок можна уникнути, якщо уважно з усім розібратися. Тож давайте розглянемо черговий такий випадок.


Форми дієслів:

Infinitive Past Tense Past Participle Continuous form / Gerund Переклад
lie /laɪ/ lied /lʌɪd/ lied /lʌɪd/ lying /ˈlaɪɪŋ/ брехати
lie /laɪ/ lay /leɪ/ lain /leɪn/ lying /ˈlaɪɪŋ/ лежати
lay /leɪ/ laid /leɪd/ laid /leɪd/ laying /ˈleɪɪŋ/ положити

► lie ― брехати 

•  to lie ― брехати, говорити неправду (минулі форми утворюються з закінченням -ed):

Children can lie better than adults. ― Діти можуть брехати краще, ніж дорослі. 

She never lies to me. ― Вона ніколи мені не бреше

Why had Diana lied about her visit to Rome? ― Чому Діана збрехала про свій візит до Риму? 

синонім: to deceive /dɪˈsiːv/ ― обманювати, вводити в оману:

I didn’t intend to deceive people into thinking it was French champagne /ʃæmˈpeɪn/. ― Я не мав наміру обманювати людей, що це французьке шампанське.

• lie ― брехня:

That’s an outright lie!  ― Це відверта брехня!

• to live a lie ― жити, прикидаючись кимось іншим, приховуючи щось; жити в брехні:

For all of his adult life, he lived a lie and didn’t confess even to his family that he was a spy. ― Усе своє доросле життя він прикидався і не зізнався навіть своїй родині, що він був шпигуном. 

• white lie ― безневинна брехня (незначна брехня, сказана заради чийогось блага):

She asked if liked her dress, and of course I told a white lie. ― Вона запитала, чи мені подобалась її сукня, і я, звичайно, безневинно збрехав

• liar /ˈlaɪə/ ― брехун (часто помилково пишуть lier):

That man was a notorious /nəʊˈtɔːrɪəs/ liar. ― Той чоловік був сумнозвісним брехуном


► lie ― лежати

• to lie  лежати; to lie down  лягати:

Зверніть увагу, що це дієслово, на відміну від “брехати”, є неправильним, і минула форма дієслова утворюється по-іншому (lie-lay-lain).

Lie down and have some rest. ― Ляж і трохи відпочинь. 

Marta was lying on the beach and reading a magazine. ― Марта лежала на пляжі і читала журнал. 

The man lay face downward on the grass. ― Чоловік лежав на траві обличчям вниз. 

• to lie  розташовуватися (про міста, споруди) вживається так само, як і в українській мові:

The abbey lies in ruins today. ― Сьогодні абатство лежить в руїнах. 

The small town of Swampscott lies about ten miles north of Boston. ― Маленьке містечко Свампскот лежить десь у десятьох милях на північ від Бостона. 

• to lie in ― полягати в чомусь:

The problem may not lie in the marketing campaign, but in the product itself. ― Можливо, проблема полягає не в маркетинговій кампанії, а в самому продукті. 


► lay ― положити

• to lay ― положити, розстелити (означає покласти щось обережно, спокійно, синонімом є дієслово “to put поставити, покласти”, але ці слова не завжди можна вжити однаково). Зверніть увагу, що lay є також минулою формою дієслова to lie у значенні “лежати”:

I was told to lay the book down. ― Мені сказали положити книжку. 

She laid the baby in his crib. ― Вона положила дитину в його ліжечко. 

Your friend is laying a towel on the grass. ― Твій друг стелить рушник на траві.  

• to lay a foundation ― закласти основу:

They laid the foundation for a new health care law. ― Вони заклали основу для нового закону про охорону здоров’я.

• to lay out a case ― виносити справу на розгляд:

Navy planners lay out case for the replacement of submarines.― Планувальники флоту винесли справу на розгляд щодо заміни підводних човнів. 

• to lay eggs ― відкладати яйця (to hatch /hætʃ/― висиджувати яйця):

Flamingos lay only one egg and hatch it nearly one month. ― Фламінго відкладають тільки одне яйце і висиджують його близько місяця.

ВАШЕ ЗАВДАННЯ

Вставте правильну форму дієслова. Для перекладу речення натисніть hint.

 ▼

Категорії: лексикасхожі слова

0 коментарів

Залишити відповідь

Заповнювач аватара

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *