Вивчаючи мову, зазвичай на окремих словах зациклюватися не варто, але є такі слова, які містять у собі так багато значень, що їх дійсно треба розбирати окремо, щоб уникнути недорозумінь. Тож давайте розберемо значення багатогранного слова measure /ˈmɛʒə/


• measure – іменник захід (заходи)

Дуже часто це слово вживається у словосполученні to take measures  “вжити заходів” (“прийняти міри” – це калька). Взагалі в англійській вільно вживається і однина, і множина, а в українській переважає саме варіант в множині:

Children were evacuated as a precautionary measure. – Діти були евакуйовані в якості запобіжного заходу.

What further measures can we take to avoid terrorism? – Які подальші заходи ми можемо вжити, щоб уникнути тероризму?

Emergency measures to help the refugees are badly needed. – Вкрай необхідні термінові заходи для надання допомоги біженцям.

New measures have been introduced to decrease traffic congestion in the city. – Щоб зменшити затори в місті, були введені нові заходи.

The new tax would force companies to adopt energy-saving measures. – Новий податок змусить компанії вжити заходів для енергозбереження.


• measure – іменник міра, мірило, система мір 

Це певна величина, що є одиницею виміру в конкретних умовах або сама система виміру:

A furlong is an obsolete measure of length. – Фарлонг є застарілою мірою довжини.

Most confusing are the measures of inches and feet. – Найбільш заплутаними є міри дюймів і футів.

The standard kilogram is maintained as a measure of mass. – Стандартний кілограм залишається мірою маси

The dimensions were in imperial measure. – Розміри були по імперській системі мір.

Often this data have very different scales of measure. – Часто ці дані мають дуже різні шкали вимірювання.


• measure – іменник міра

Це слово може також означати якусь загальну велику кількість, навіть якщо вона абстрактна:

They thanked all of us beyond measure. – Вони всі нам безмежно вдячні. 

The states retain a large measure of independence. – Держави зберігають велику ступінь незалежності.

Але у сталих виразах на кшталт “в деякій мірі”, “в значній мірі” тощо, частіше вживається слово extent, яке означає обсяг, міра, відстань:

To a great extent, Mary is the cause of her own problems. – В значній мірі, Мері є причиною своїх власних проблем.

Everyone will have to compromise to some extent. – Кожному в деякій мірі доведеться піти на компроміс. 

Але є й такий варіант з measure“, хоч він є більш формальним:

His success was in some measure due to his being in the right place at the right time. – В певній мірі, він завдячує своїм успіхом тому, що він був у потрібному місці в потрібний час.


• to measure – дієслово міряти, поміряти, зняти мірку 

Devices that measure the evaporation of water may be useful. – Можуть знадобитися пристрої, які вимірюють випаровування води. 

He measured the flour into the bowl. – Він відміряв борошно в миску. 

This stick is used for measuring the amount of oil in the engine. – Ця палиця використовується для вимірювання кількості масла в двигуні.


• to measure – дієслово становити (по розміру чи кількості)

Це дієслово також вживається, коли описується розмір чи кількість. Переклад може бути різний:

In October an earthquake measuring 6.8 on the Richter scale struck Japan. – У жовтні в Японії стався землетрус силою 6,8 за шкалою Ріхтера.

The area, measuring five kilometres by three kilometres, has been purchased by the army. –Ділянка, розміром п’ять кілометрів на три кілометри, було закуплена армією.

The screen measures 34 inches diagonally. – По діагоналі розмір екрана становить 34 дюйма.


• to measure something out – дієслово відміряти (точну кількість) 

She helped to measure out the ingredients. – Вона допомогла відміряти інгредієнти. 

I don’t measure them out in teaspoons, you know. – Знаєш, я не відмірюю їх по чайних ложках. 


• to measure somebody / something against – дієслово порівнювати 

Судити про когось чи про щось, порівнюючи з певним стандартом чи ідеалом:

She did not need to measure herself against some ideal. – Вона не мала потреби порівнювати себе з якимось ідеалом. 

Daniel measured his brother against the boy next door. – Даніель порівнювала свого брата з хлопцем, який жив по сусідству.


• to measure up – дієслово досягати, дотягуватися 

Досягати чогось бажаного або очікуваного, дотягуватися до стандарту, ідеалу тощо:

I’m afraid we didn’t measure up to the standards they set. – Я боюсь, ми не досягли стандартів, які вони встановили. 

He doesn’t measure up to Sarah in intelligence. – Він не дотягує до рівня Сари по інтелекту. 


• to measure someone up – дієслово зміряти поглядом

Зміряти поглядом або очима у значенні оцінювати, розглядати когось:

Those two shook hands and silently measured each other up. – Ті двоє потиснули руки і мовчки зміряли один одного поглядом

I looked at the family more closely because they also were measuring me up. – Я ближче придивився до родини, бо вони також розглядали мене

Категорії: лексикалексичний розбір

0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *