Вказуючи сторони світу, можна легко заплутатися, адже деколи вони пишуться з маленької, а деколи з великої літери, також вони можуть виступати різними частинами мови, та й вживання прийменників має свої нюанси, тож давайте зазраз розберемося з усім на живих прикладах.


Сторони світу:

 • north /nɔːθ/північcompass
 • south /saʊθ/південь
 • west /west/захід
 • east /iːst/схід

Проміжні напрямки:

 • northwestпівнічний захід
 • northeast північний схід
 • southwestпівденний захід
 • southeastпівденний схід

Прикметники:

 • northern – північний
 • southern південний
 • eastern  східний
 • western – західний

Відразу варто сказати, що в англійській мові проміжні напрямки між сторонами світу можуть писатися по-різному: разом, окремо і через дефіз, наприклад: southeast, south-east, south east, southeastern, south-eastern, south eastern.

Найчастіше такі напрямки пишуться саме разом. У британській англійській також досить часто зустрічається варіант через дефіс, а окремо писати хоч і можна, але краще не варто, окрім тих випадків, якщо так вказано у власній назві, наприклад штату чи регіону.

В українській мові, проміжні напрямки пишуться окремо (південний схід), але якщо це прикметники, то через дефіз (південно-східний). Разом ми ніколи нічого не пишемо.


Вживання у реченні:

 У реченні, коли англійські назви сторін світу виступають іменниками або прислівниками, то вони перекладаються на українську лише іменниками:

The sun sets in the west. – Сонце сідає на заході.

The wind is coming from the north. – Вітер дме з півночі

Heavy rains caused flooding in the south-east of England. – Сильні дощі спричинили повені на південному сході Англії.

Our car broke down a mile east of the city. – Наша машина зламалася за милю на схід від міста.

Також сторони світу можуть виступати прикметниками, які на українську теж відповідно перекладаються прикметниками. Тут треба також взяти до уваги різницю між написанням і значенням прикметників:

 • Варіанти north / south / west / east вживаються, коли ми говоримо про якесь чітко визначене місце або напрямок руху:

There are at least 20 dialects just on the south island. – Є принаймні 20 діалектів лише на південному острові.

There is a dark forest on the west side of the mountain. – На західній стороні гори – темний ліс. 

The east wall of the mosque is covered with a beautiful mosaic. –  Східна стіна мечені покрита гарною мозаїкою.

The storm will reach the northwest coast tomorrow. –  Завтра шторм досягне північно-західного узбережжя.

 • Але, зазвичай, коли йдеться про велику площу чи територію, то вживаються прикметники northern / southern / eastern / western:

Houses are more expensive in most western parts of the country. – Домівки дорожчі у більшості західних регіонів країни.

He was an officer on the Eastern Front. – Він був офіцером на Східному фронті.

In comparison to the Northern Hemisphere, the Southern Hemisphere has less land and more water. – У порівнянні з Північною півкулею, у Південній півкулі менше суші і більше води.

• Такі прикметники також вживаються, коли йдеться про мовний акцент, адже акценти також характерні для великої території:

 I noticed he was a head taller than Jeff, and he had a slight southern accent. – Я помітив, що він був на голову вищий за Джеффа, і він мав незначний південний акцент.


Як правильно вказати напрям:

Коли вказується сторона світу, не вживається прийменник on. Можуть збити з пантелику випадки, коли цей прийменник стосується іменника, а не прикметника, який вказує сторону світу:

They live on the north coast of Scotland. – Вони живуть на північному узбережжі Шотландії.

The battles on the Eastern Front was even costlier than in the West. – Битви на Східному фронті були навіть дорожчими, ніж на Заході

Якщо ми говоримо де щось знаходиться, то вживається прийменник in:

Most of the country’s population is concentrated in the north. – Більшість населення країни сконцентрована на півночі.

The best beaches are in the south of the island. – Найкращі пляжі знаходяться на півдні острова.

Her home is in the east of France. – Її дім знаходиться на сході Франції. (У Франції)

 Коли вказується в якому напрямку від чогось, то вживається прийменник to:

Belgium is to the north of France. – Бельгія розташована на північ від Франції. (Не у Франції)

According to the map, the village lies about ten kilometres to the east of this town. – Згідно з картою, село знаходиться приблизно в десяти кілометрах на схід від цього міста.

The army had been positioned to the north and east of the city. – Армія була розташована на півночі і на сході від міста.

 Про напрямок від чогось можна також сказати взагалі без прийменника. Зверніть увану, що в таких випадках артикль не вживається:

Canada is north of the USA. – Канада знаходиться на північ від США.

Our farm is a few miles south of the village.  – Наша ферма знаходиться в декількох милях на південь від села.

  Щоб сказати звідки або від, вживається прийменник from, а прийменник до – це to, хоч в деяких випадках він також може перекладатися як на (у значенні до):

The storm is coming from the west. – Буря йде із заходу.

I’m moving from the south to the north. – Я переїзджаю з півдня на північ.

The sunbelt stretches from the southeasternmost state Florida to Southern California. – Теплий пояс простягається від найпівденно-східнішого штату США – Флориди до Південної Каліфорнії.

North America is surrounded by the Arctic Ocean from the north, by the Atlantic Ocean from the east, and by the Pacific Ocean from the west and south. – Північну Америку оточує Північний Льодовитий океан з півночі, Атлантичний океан зі сходу, і Тихий океан із заходу і півдня.


З великої чи з маленької літери?

Сторони світу пишуться з маленької літери в загальних назвах, які не позначають ніяких конкретних адміністративних одиниць:

They went south. – Вони пішли на південь.

Travis moved out west after college. – Після закінчення коледжу Тревіс переїхав з півночі.

They live in the extreme south of the island. – Вони живуть на самому півдні острова.

Stanley traversed the continent from west to east. – Стенлі перетнув континент із заходу на схід.

In the room there are two north-facing windows.  – У кімнаті є два вікна, які виходять на північ.

Which way is east? – Який шлях веде на схід

● З маленької літери пишуться також ці слова: northernmost – найпівнічніший, southernmost – найпівденніший, westernmost – найзахідніший, easternmost – найсхідніший:

This is the distance between the island and the easternmost cape. – Це відстань між островом і найсхіднішим мисом. 

 Коли маються на увазі певні штати чи регіони, хоч вони й не називаються, то сторони світу треба писати з великої літери:

She spent her childhood in the East – mostly in China. – Вона провела дитинство на Сході – в основному в Китаї. (У східних країнах)

They accuse the West of trying to impose its culture on them. – Вони звинувачують Захід у спробах нав’язати їм свою культуру. (Західні країни)

The collapse of Communism changed East-West relations forever. – Крах комунізму назавжди змінив відносини між Заходом і Сходом(Між західними і східними країнами)

The North defeated the South in the American Civil War. – Північ перемогла Південь у Громадянській війні у США. (Північні штати перемогли південні)

The unique mineral resources in the North. – Унікальні мінеральні ресурси на Півночі. (У північних регіонах)

 У всіх власних назвах (материки, країни, регіони, області, штати тощо) сторони світу пишуться обов’язково з великої літери:

The conference is taking place in North Dakota. – Конференція проходить у Північній Дакоті.

South America has a total of twelve independent countries. – У Південній Америці загалом дванадцять незалежних країн.

Keep driving north until you reach West Yorkshire. – Продовжуй їхати на північ, допоки не прибудеш у Західний Йоркшир.

Інші власні назви:

Scientists are very interested in the North Pole – the northernmost point on Earth. – Вчені дуже цікавляться Північним полюсом – найпівнічнішою точкою Землі.

He was the most notorious outlaw of the Wild West. – Він був самим сумнозвісним бандитом Дикого Заходу.

This battle took place on the Western Front. – Ця битва відбулася на Західному фронті.


Ключова різниця:

Зверніть увагу на саме значення і на те, що в першому випадку вживається прийменник:

He lives in the south-east of England. – Він живе на південному сході Англії. (Десь там)

South East England is the most populous regions of England. – Південно-Східна Англія є найбільш густонаселеним регіоном Англії. (Офіційно виділений регіон)

Категорії: лексикалексичний розбір

0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *