Past Continuous утворюється з допоміжним дієсловом be у теперішньому часі, яке варіюється в залежності від особи (was were), та основного дієслова в інфінітиві із закінченням -ing для всіх осіб. Тривалий час в англійській мові називається Continuous або Progressive. Ця часова форма також є однією з тих, які вживаються найчастіше.

УТВОРЕННЯ

Стверджувальне речення

підмет + допоміжне дієслово be (was / were) + основне дієслово (V1 + -ing)

скорочення: you’re / we’re / they’re / he’s / she’s / it’s

Yesterday I was resting all day. – Вчора я весь день відпочивала.

You were sleeping, when I came home. – Ти спала, коли я прийшов додому.

At eleven o’clock we were preparing the presentation. – Об одинадцятій ми готували презентацію.

Customers were doing their shopping. – Клієнти робили свої покупки.

Carl was listening to me very carefully. – Карл дуже уважно мене слухав.

Helen was waiting for us when we got off the plane. – Хелен чекала на нас, коли ми зійшли з літака.

Darkness was descending over the city. – Темрява спускалася на місто.

Заперечне речення

підмет + допоміжне дієслово be (was / were) + not + основне дієслово (V1 + -ing)

скорочення: you’re not / we’re not / they’re not / he’s not / she’s not / it’s not

або: I wasn’t / you weren’t / we weren’t / they weren’t / he wasn’t / she wasn’t / it wasn’t

I wasn’t planning to leave you. – Я не планувала тебе покидати.

You were not doing what I asked you. – Ти не робив те, що я тебе просила.

We weren’t watching him, that’s our fault. – Ми не дивилися за ним, це наша вина.

Managers were not discussing that problem. – Менеджери не обговорювали ту проблему.

Peter wasn’t driving when I called. – Пітер не сидів за кермом, коли я зателефонувала.

Laura was not wearing a pink dress. –  Лаура не була одягнена в рожеву сукню.

The sun was not shining brightly. – Сонце не світило ясно. 

Питальне речення

допоміжне дієслово be (was / were) + підметосновне дієслово (V1 + -ing)

запитання, які починаються з:

was / were somebody not (wasn’t / weren’t somebody) перекладаються на українську з хіба

My God, what was I thinking? – Боже мій, що я собі думала?

What were you doing when the earthquake started? – Що ти робив, коли почався землетрус?

Where were we waiting for him that night? – Де ми чекали його тієї ночі?

Were our friends kidding or not? – Наші друзі жартували чи ні?

 (Was Maria not) Wasn’t Maria working all week? – Хіба Марія не працювала весь тиждень?

Where was Jack going at 10 PM last night? – Куди йшов Джек вчора о 10 вечора?

Was that your alarm ringing all morning? – То твій будильник дзвонив весь ранок?

Зверніть увагу на розділові запитання у минулому тривалому часі. Принцип стверджувальної і заперечної частини залишається той самий, тільки тут ми використовуємо допоміжне дієслово be, а не do, як в простому минулому:

Sam was sleeping when we left, wasn’t he? – Сем спав, коли ми пішли, чи не так?

They weren’t going in the same direction, were they? – Вони не йшли в одному напрямку, чи не так?

Простий тривалий час вживається, коли ми говоримо про дії, які відбуваються зараз, або ж в цей час, але необов’язково в цей момент. Також цією часовою формою можна передати тривалі зміни, які відбуваються протягом певного часового періоду і підкреслити постійність чиєїсь поведінки, особливо якщо ми хочемо її розкритикувати.

ВИПАДКИ ВЖИВАННЯ

Дії, які тривали певний час в минулому:

Часто вказується точний момент або часові рамки.

Yesterday at 8 p. m. I was washing the dishes. – Вчора о восьмій годині я мила посуд.

My wife wasn’t speaking with our son on Skype. – Моя дружина не говорила по Скайпу з нашим сином. 

Were the actors rehearsing the play all night? – Актори всю ніч репетирували п’єсу?

Дії, які відбувалися в минулому, коли їх перервала якась інша дія:

Past Continuous вживається для тривалої дії, а Past Simple для дії, яка перервала.

I was having breakfast when the phone rang. – Я снідав, коли задзвонив телефон.

We were walking trough the forest and all of a sudden she screamed. – Ми йшли лісом як раптом вона закричала.

The salesman was helping the customer when the thief came in. – Продавець допомагав клієнту, коли зайшов злодій.

Кілька тривалих дій, які відбувалися одночасно в минулому:

I was reading a magazine while she was having a shower. – Я читав журнал поки вона була в душі.

We were playing chess while our mother was knitting. – Ми грали в шахи, а наша мати в’язала.

Frank was watching her as she was sleeping. – Френк дивився як вона спала.

Тимчасова минула дія, яка була в процесі змін чи розвитку:

The children were growing up quickly. – Діти швидко росли

Her Spanish was improving.  – Її рівень іспанської покращувався.

I was earning less than my wife at the time. – В той час я заробляв менше за дружину.

Опис атмосфери чи пейзажу, на тлі якого розгортаються основні дії (в Past Simple):

The wind was blowing stronger and stronger as James hurried home.  – Вітер дув все сильніше і сильніше, поки Джеймс поспішав додому. 

The snow was melting and the streams were flowing on the street. – Танув сніг і потоки води текли вулицями.

Behind us, the sun was setting and the river turned to flame. – За нами сідало сонце і річка перетворилася на полум’я. 

ОБСТАВИНИ ЧАСУ

Звертайте особливу увагу на обставини часу, адже дуже часто саме вони є вирішальними при виборі часової форми. Також уважно дивіться на порядок слів.

• when (коли)

• while / as (в той час як / тоді як /поки)

• at .. o’clock / p. m. / a. m. (о .. годині)

• from .. to .. (з .. по ..)

• all morning / day / evening / night / week / month / year etc. (весь ранок / вечір / ніч / тиждень / місяць / рік тощо)

Teresa was writing in her diary when you came in. – Тереза писала у своєму щоденнику, коли ти зайшов. 

I was chopping vegetables for a salad while Mike was frying some meat. – Я різала овочі на салат, поки Майк жарив м’ясо. 

Last week as I was driving to work I ran out of petrol. – Минулого тижня, їдучи на роботу в мене закінчився бензин. 

At 6 a. m. I was getting ready for work. – О шостій ранку я збирався на роботу. 

We were working from seven to eleven. – З сьомої по одинадцяту ми працювали. 

They were playing chess all evening.  – Вони весь вечір грали в шахи.

ВАШЕ ЗАВДАННЯ 1

Уважно прочитайте речення та за потреби переклад і вставте правильну форму дієслів у минулому тривалому часі.

Приклад розповідного речення:

study  was studying (якщо в реченні 3 особа однини)

Приклад заперечного речення:

study (not)  wasn’t study або was not studying (треба ввести лише один правильний варіант, не пишіть “або”)

Приклад запитання:

study (she)  was she studying

Запитання із заперечною часткою:

study (she / not)  wasn’t she studying або was she not studying

Не забувайте про правила додавання закінчення -ing!


Вживання цих двох часових форм відрізняється, але у деяких випадках можуть виникати сумніви щодо вибору тої чи іншої форми, тож давайте їх розглянемо детальніше.

Past Simple

Past Continuous

Дії, які закінчились в минулому:

The knight arrived at the castle. – Лицар прибув до замку.

(Він прибув в замок)  

Дії, що певний час відбувались в минулому:

The knight was going to the castle. – Лицар їхав до замку. 

(Він був у русі, ще не прибув) 

Дії, які відбулися одна за одною:

We had dinner and I washed the dishes. – Ми повечеряли і я помив посуд. 

Дії, які відбувалися в той самий час:

We were having dinner and watching TV. – Ми вечеряли і дивились телевізор. 

Дії, які відбулися загалом:

She worked in a coffee shop. – Вона працювала у кав’ярні.

(Вона мала такий досвід, зараз вона так не працює)

Дії, які відбувалися у певний час:

In June, she was working in a coffee shop. – В червні, вона працювала у кав’ярні.

(На той час вона там працювала, хто зна що вона робить зараз)

Дії, які регулярно відбувались:

I received instructions on a weekly basis. – Я отримував вказівки на щотижневій основі.

(Ми не знаємо часових рамок)

Дії, які відбувались регулярно лише певний період: 

For the first month, I was receiving instructions on a weekly basis. – Перший місяць я отримував вказівки на щотижневій основі.

(Є часові рамки)

ВАШЕ ЗАВДАННЯ 2

Уважно прочитайте речення та за потреби переклад і вставте правильну форму дієслів у простому минулому або тривалому минулому часі.


0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *