Past Perfect Continuous утворюється з допоміжним дієсловом have у минулій його формі, тобто had для всіх осіб, а також з допоміжним be у формі Past Participle, тобто been для всіх осіб. Основне дієслово в цій часовій формі береться у Present Participle, тобто додаємо закінчення -ing до основи V1. Ця часова форма також вживається досить рідко.

УТВОРЕННЯ

Стверджувальне речення

підмет + допоміжне had + допоміжне been + основне дієслово (V1-ing)

скорочення: had = ‘d

I had been studying for 5 hours before my parents came home. – Я навчався 5 годин, до того, як мої батьки пришли додому. 

It’s normal that you were annoyed, you had been waiting for too long! – Це нормально, що ти був роздратований, ти занадто довго чекав!

We had been working for over two hours before the first buyer came in. – Ми вже працювали більше двох годин, коли зайшов перший покупець. 

They had been playing in the yard all morning since there was nothing else to do. – Вони гралися в саду весь ранок, бо не було більш чим зайнятися.

Kate had been living in Milan for 3 years when she met her husband. – Кейт жила в Мілані вже 3 років, коли вона познайомилася зі своїм чоловіком. 

Заперечне речення

підмет + допоміжне had + not + допоміжне been + основне дієслово (V1-ing)

cкорочення: had not = hadn’t

I didn’t make any notes because I hadn’t been listening to the teacher the whole lesson. – Я нічого не записала, бо я весь урок не слухала вчителя. 

You lied to me! You hadn’t been talking on the phone with your mother all this time. Who was that? – Ти мені збрехала! Ти не розмовляла телефоном весь цей час зі своєю мамою. Хто то був?

We hadn’t been playing cards until Scarlet brought some wine. – Ми не грали в карти, поки Скарлет не принесла вина. 

Tom and Sam were all covered in mud, but they hadn’t been fighting. – Том і Сем були всі в грязюці, але вони не билися

We took our son to the doctor, he hadn’t been feeling well lately. –  Ми відвезли нашого сина до лікаря, останнім часом він недобре почувався.

Питальне речення

допоміжне had + підмет + допоміжне been + основне дієслово (V1-ing)

запитання, які починаються з:

had somebody not been (hadn’t somebody been) перекладаються з хіба

How long had I been talking before you interrupted me? – Як довго я говорила, перш ніж ти мене перебив?

How long had you been studying Chinese before you moved to Beijing? – Скільки ти вивчав китайську, перед тим як переїхав до Пекіну?

Had we been trying to find the wrong book until Clara told us the right title? – Ми що намагалися знайти не ту книжку, поки Клара не сказала нам правильну назву?

Had they been waiting there for hours when Agatha arrived? – Вони вже чекали там кілька годин, коли прибула Агата? 

Hadn’t the boss been complaining about Bill before he fired him?  – Хіба начальник не скаржився на Біла перед тим як він його звільнив?

Минулий тривалий доконаний час вживається, коли йдеться про дії, які відбувалися до певної іншої дії в минулому, і ми хочемо наголосити на тривалості тієї дії, яка їй передувала. Цією часовою формою часто пояснюється причина чи результат якоїсь іншої дії в минулому.

ВИПАДКИ ВЖИВАННЯ

Дія, що тривала певний час у минулому до певної іншої дії в минулому (Past Simple):

I had been driving for two hours before I stopped to have a cup of coffee. – Я проїхав за кермом дві години перед тим як зупинився, щоб випити чашку кави. 

The judges had been discussing the case for over an hour before they announced the verdict. – Судді обговорювали справу понад годину, перед тим як оголосили вердикт.

Alex had been writing his coursework for three hours when suddenly the computer shut off. – Алекс три години писав курсову, як раптом комп’ютер вимкнувся

Дії, що відбувалася в минулому, і спричинила щось у минулому:
(часто вживається, щоб пояснити причину чи результат чогось)

I wanted to sit down because I had been standing all day at work. – Я хотіла сісти, бо й так цілий день простояла на роботі. 

Your children gained weight because they had been overeating. – Ваші діти набрали вагу, бо переїдали

It was sunny, but the air was humid because it had been raining all night long. – Було сонячно, але повітря було вологим, бо цілу ніч йшов дощ. 

ОБСТАВИНИ ЧАСУ

Звертайте особливу увагу на обставини часу, адже дуже часто саме вони є вирішальними при виборі часової форми. Також уважно дивіться на порядок слів.

• for (протягом)

• since початку чогось)

• before (перед тим, до того як)

• until (допоки, доки)

• how long (як довго) у запитаннях

I had been running for 2 hours straight, so I felt exhausted. – Я біг дві години підряд, тож я почувався виснаженим. 

You had been waiting since July for the visa, of course it was great to finally get it! – Ти чекав на візу з липня, тож, звичайно, було чудово її нарешті отримати. 

We had been listening to classical music before Rita came and switched to some pop-channel. – Ми слухали класичну музику перед тим як прийшла Зоя і перемкнула на якийсь поп канал. 

They had been rehearsing the play until it was time to go on the stage. – Вони репетирували п’єсу допоки не прийшов час виходити на сцену. 

How long had she been looking for a wedding dress before she finally found one she liked? – Скільки часу вона шукала весільну сукню, перед тим як нарешті знайшла ту, що їй сподобалася?

ВАШЕ ЗАВДАННЯ

Уважно прочитайте речення та за потреби переклад і вставте правильну форму дієслів у минулому тривалому доконаному часі.

Приклад розповідного речення:

study  had been studying (якщо в реченні 3 особа однини)

Приклад заперечного речення:

study (not)  hadn’t been studying або had not been studying (треба ввести лише один правильний варіант, не пишіть “або”)

Приклад запитання:

study (she)  had she been studying

Запитання із заперечною часткою:

study (she / not)  hadn’t she been studying або had she not been studying

Past Perfect or Past Simple

Відразу варто сказати, що у деяких випадках можна використати Past Simple або Past Perfect без глибокої різниці у значенні. І це не буде помилкою, але все ж існують певні правила або ж загальні закономірності, коли треба використовувати ту чи іншу форму.

Для початку приклад, коли можна вжити і ту, і іншу часову форму:

Bella was sure she had packed everything. – Белла була впевнена, що все спакувала✓ 

Bella was sure she packed everything. – Белла була впевнена, що все спакувала✓ 

Проте, хоч обидва речення є вірними, Past Perfect чітко дає зрозуміти, що спочатку відбулося пакування, ця часова форма ніби створює прогалину в часі між іншою дією, в той час, як Past Simple просто вказує на минулі події, нічого не розмежовуючи.


Основна функція Past Perfect полягає в тому, щоб вказати на послідовність дій в минулому, але коли йдеться про якийсь певний момент в минулому, і в реченні є before / after, то замість Past Perfect можна вжити Past Simple, бо самі обставини часу нам вказують що за чим відбулося:

They had sent the letter before that happened. – Вони надіслали листа перед тим, як це сталося. ✓ 

They sent the letter before that happened. – Вони надіслали листа перед тим, як це сталося. ✓ 

Але в той же час, коли йдеться не про певну дію в якийсь момент, а досвід загалом, то Past Simple вживати не можна:

Tina had never seen a bear before she went to the zoo. – Тіна ніколи не бачила ведмедя, до того, як сходила в зоопарк. 

Tina never saw a lion before she went to the zoo. 

Якщо ж такої обставини часу нема, то краще вживати Past Perfect, який чітко визначить, що було за чим. Таке часто трапляється з because, коли нам треба показати причину та наслідок:

Rob knew where to go, because he had been there before. – Роб знав, куди йти, бо вже бував там раніше. 

Rob knew where to go, because he was there before.

Отак от сказати не можна, бо це дає нам хибне враження, а Past Perfect чітко відмежовує, що він там бував раніше і після пройшов якийсь час.


Як правило, вживається Past Simple, якщо дії відбулися відразу одна за одною: 

Dan opened the door and let the cat in. – Тато відкрив двері і впустив кота. 

Dan had opened the door and let the cat in. (Це не помилково, але ніхто так не каже)

Якщо дії відбулися одна за одною, але не відразу, тобто інша дія була запланованою і продуманою наперед, то вживається Past Perfect. Це дає нам краще розуміння часу: 

Teresa had sold her house in London before she moved to Rome. – Тереза продала свій будинок в Лондоні, перед тим, як переїхала до Риму. (Тереза завбачливо продала і потім поїхала)

Teresa sold her house in London before she moved to Rome. (Можна сказати й так, адже обставина часу вказує нам що за чим сталося, але краще вжити Past Perfect)


Також важливо збагнути, що Past Perfect є відповідником Present Perfect в минулому, тому там, де треба вживати Present Perfect, але після сталася ще одна дія, ми вживаємо Past Perfect:

I have been watching this program every week since it started. – Я дивлюся цю програму кожного тижня, відколи вона почалася. 

I had been watching this programme every week since it started, but I missed the last episode. – Я дивився цю програму кожного тижня, відколи вона почалася, але пропустив останній епізод. 

ВАШЕ ЗАВДАННЯ

Уважно прочитайте речення та за потреби переклад і оберіть правильну форму дієслів у простому минулому часі чи доконаному минулому часі. Деколи правильними є обидва варіанти!


0 коментарів

Залишити відповідь

Заповнювач аватара

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *