Past Perfect утворюється з допоміжним дієсловом have у минулій його формі, тобто had для всіх осіб. Основне дієслово в цій часовій формі береться у Past Participle, тобто як ви вже знаєте, до правильних дієслів додаємо -ed, а неправильні беремо з третьої колонки (V3). Ця часова форма вживається досить рідко.

УТВОРЕННЯ

Стверджувальне речення

підмет + допоміжне had (для всіх осіб) + основне дієслово (V1-ed | V3)

скорочення: had = ‘d

That place seemed so familiar, that I wondered if I had been there before. – Те місце здавалося таким знайомим, що я запитав себе, чи я бував там раніше. 

Of course you were exhausted, you had been up all night. – Звичайно, ти був виснажений, ти ж не спав всю ніч. 

We soon realized that we had made a big mistake. – Ми скоро усвідомили, що зробили велику помилку. 

When Bob died, he and Maria had been married for almost 30 years. – Коли Боб помер, він був одружений з Марією майже 30 років.

Harry accused her before she had had a chance to say anything. – Гаррі звинуватив її до того, як вона мала шанс щось сказати. 

Заперечне речення

підмет + допоміжне had (для всіх осіб) + not основне дієслово  (V1-ed | V3)

cкорочення: had not = hadn’t

I hadn’t signed the contract yet when she called me. – Я ще не підписав контракт, коли вона мені зателефонувала. 

You hadn’t had that car for ten years before it broke down, you bought it in 2010. – Та машина не пробула в тебе десять років до того, як зламалася, ти купив її у 2010. 

We were really happy to return home. We hadn’t seen our families since spring. – Ми були дуже щасливі повернутися додому. Ми не бачилися з нашими сім’ями з весни. 

Katherine was starving, she hadn’t eaten for days. – Кетрін була дуже голодна, вона не їла кілька днів.

They had never visited their relatives in Poland, until their aunt died. – Вони ніколи не навідували своїх родичів у Польщі, поки не померла їхня тітка. 

(Тут нема частки “not”, але речення заперечне, бо є негативне слово “never”, а два заперечення в анг. мові ставити не можна)

Питальне речення

 допоміжне had (для всіх осіб) + підмет основне дієслово  (V1-ed | V3)

запитання, які починаються з:

had somebody not (hadn’t somebody) перекладаються з хіба

How long had I been unconscious before you took me to the hospital? – Скільки я був непритомний, перед тим як ви відвезли мене до лікарні?

I’m glad that you enjoyed the concert. Had you ever heard this band before? – Я рада, що тобі сподобався концерт. Ти колись раніше чув цю групу?

Hadn’t we bought that house just before the real estate prices went up? – Хіба ми не купили той будинок якраз перед тим як піднялися ціни на нерухомість?

Had they booked a hotel room by the time the promotion ended? – Вони забронювали кімнату в готелі до того, як закінчилася акція?

Had Jane revised her article before she sent it to the publisher? – Джейн перевірила свою статтю, перед тим, як надіслала її видавцю?


Зверніть увагу на розділові запитання у теперішньому доконаному тривалому часі. Принцип залишається той самий, тут ми використовуємо допоміжне дієслово had:

Bill had given you the instructions before he left, hadn’t he? – Біл дав вам вказівки, перш ніж він пішов, чи не так?

Минулий доконаний час вживається, коли йдеться про дії, які сталися до певної іншої дії в минулому. Також це може стосуватися дій, які мали б завершитися в минулому, або бажань, які мали б справдитися. Крім цього, ця часова форма обов’язково вживається у нереальних бажаннях, гіпотезах та умовних реченнях 3 типу.

ВИПАДКИ ВЖИВАННЯ

Дії, які відбулися до іншої дії в минулому, яка позначається у Past Simple:

I was worried, I hadn’t heard from him for a week. – Я був стурбований, я тиждень не чув від нього звісток.

By the time the army arrived, the rebels had taken the town. – До того часу, як прибула армія, повстанці захопили місто. 

Carl and Cristina didn’t want to come with us because they had already seen that movie. – Карл і Христина не захотіли йти з нами, бо вже бачили той фільм.  

Дія, яка не завершилася до певного часу в минулому, хоч мала б:

(Здійснена дія у Past Simple + before + незакінчена або нездійснена дія в Past Perfect)

 I went to Italy before I had finished a language course. – Я поїхав до Італії ще до закінчення мовного курсу. (Невідомо, чи закінчив він потім той курс чи ні, головне що він не закінчив його на момент поїздки) 

Parents yelled at him before he had had a chance to explain what happened. –  Батьки накричали на нього до того, як йому випав шанс пояснити що сталося. (Невідомо, чи мав він шанс все пояснити, головне що йому не дали такої можливості перед тим, як накричали на нього)

Kate left university before she had taken the final exams. – Кейт покинула університет ще до здачі випускних іспитів. (Тобто вона їх ніколи не здавала, але мала б здати, якби продовжувала навчання)

Зверніть увагу на переклад: 

I went to Italy before I had finished a language course:

Я поїхав до Італії ще до закінчення мовного курсу. (Правильний переклад, хоч другу частину речення ми не перекладаємо буквально)

Я поїхав до Італії перед тим, як закінчив мовний курс. (По суті, цей переклад також можливий, але з нього можна зробити висновок, що він таки закінчив той мовний курс. Але насправді в нас немає інформації, що це так, тому в таких випадках краще обирати перший варіант перекладу, перекладаючи дієслово іменником: “до здачі”, “до поїздки”, “до закінчення” тощо)

У нереальних та малоймовірних бажаннях (wish / if only + Past Perfect),
В умовних реченнях 3 типу (Past Perfect + would / could / might + Past Participle),
У гіпотезах (suppose / supposing / what if + щось, що не сталося в Past Perfect):

I wish I hadn’t called you that night! – Якби ж тільки я не зателефонувала тобі тієї ночі!

If Tom had been more careful, he wouldn’t have spilled coffee on his shirt. – Якби Том був уважніший, він би не розлив каву собі на сорочку. 

What if I had accidentally told Berta about your plans? – А що якби я випадково розповіла Берті про твої плани? (Я не розповіла і не розповім, це дуже малоймовірно)

Умовні речення ми ще розберемо детальніше, але варто звернути увагу на такі випадки одразу, щоб не заплутатися. 

Часто з дієсловами hope / expect / plan / think about / wish / want, щоб описати минулі наміри чи бажання, які не справдилися:

I had hoped to explain everything, but they didn’t listen to me. – Я надіявся все пояснити, але вони мене не слухали. 

My friend had wanted to study overseas but she got pregnant. – Моя подруга хотіла поїхати на навчання за кордон, але завагітніла.

They had thought about selling that ring, but somebody stole it. – Вони думали продати ту каблучку, але хтось її вкрав. 

Ці речення з таким же успіхом можна сказати й простим минулим часом (Past Simple), тільки минулий доконаний (Past Perfect) наголошує на розбитих надіях. 

ОБСТАВИНИ ЧАСУ

Звертайте особливу увагу на обставини часу, адже дуже часто саме вони є вирішальними при виборі часової форми. Також уважно дивіться на порядок слів.

• before (перед тим, до того як)

• after (після, після того як)

• when (коли) 

• already (вже)

• just (щойно, тільки-но)

• by (до)

• by the time / up to then (до того часу)

• till / until (допоки, поки)

• never (ніколи)

• always (завжди)

The children returned before I had cleaned the house. – Діти повернулися додому до того, як я прибрала в домі.

After the family had had breakfast, they went to the park. – Після того, як сім’я поснідала, вони пішли в парк. 

When he had finished that bottle of wine, he ordered another one. – Коли він закінчив ту пляшку вина, він замовив іншу. 

Teresa wasn’t at work. She had just left when I came. – Тереза не була на роботі. Вона щойно пішла, коли я прийшов. 

By the time John arrived at the cinema, the film had already started. – До того часу, як Джон прибув до кінотеатру, фільм вже розпочався.

Until that winter that we spent together Jim had never seen snow. – До тієї зими, яку ми провели разом, Джим ніколи не бачив снігу. 

They had always tried to make life the absolute best, yet it never worked. – Вони завжди намагалися зробити життя якнайкращим, і все ж, це ніколи не вдавалося. 

ВАШЕ ЗАВДАННЯ

Уважно прочитайте речення та за потреби переклад і вставте правильну форму у минулому доконаному часі.

Приклад розповідного речення:

study  had studied (якщо в реченні 3 особа однини)

Приклад заперечного речення:

study (not)  hadn’t studied або had not studied (треба ввести лише один правильний варіант, не пишіть “або”)

Приклад запитання:

study (she)  had she studied

Запитання із заперечною часткою:

study (she / not)  hadn’t she studied або had she not studied


0 коментарів

Залишити відповідь

Заповнювач аватара

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *