Для утворення Past Simple до правильних дієслів (V1) треба додати закінчення -ed, а неправильні дієслова беруться з другої колонки (V2). Їх утворення не має чітких правил, тому неправильні дієслова треба просто вивчити. Користуйтеся цим сайтом, щоб отримати форми дієслова у всіх часах: відмінювання дієслів онлайн.

УТВОРЕННЯ

Стверджувальне речення

підмет + V1-ed (для правильних дієслів) або V2 (для неправильних дієслів)

 I paid for the delivery in advance. – Я заплатив за доставку наперед. 

You caught a very unusual butterfly! – Ти зловив дуже незвичайного метелика!

We studied psychology at university of Boston. – Ми вивчали психологію в Бостонському університеті.

My friends lent me some money. – Мої друзі позичили мені трохи грошей.

He took back his words. – Він взяв свої слова назад.

Diana worked for an travel agency before. – Діана раніше працювала у туристичному агенстві.

It seemed impossible at first! – Спочатку це здавалося неможливим!

Заперечне речення

підмет + допоміжне дієслово did + not V1

did скорочується до didn’t (окрім офіційно-ділового стилю)

 I didn’t ask him to come and help. – Я не просив його приходити і допомагати.

You did not do what was necessary. – Ти не зробила, що було необхідно.

We didn’t know about this law in your country. – Ми не знали про цей закон у вашій країні.

The enemies did not expect such a proposal. – Вороги не очікували такої пропозиції.

Michael didn’t achieve this on his own. – Майкл не досягнув цього сам. 

She did not listen to us and did it in her own way. – Вона не послухала нас і зробила по-своєму.

This movie didn’t end as I wanted. – Це кіно не закінчилося так, як мені хотілося.

Питальне речення

допоміжне дієслово did + підмет + V1

запитання, які починаються з:

 did somebody not (didn’t somebody) перекладаються з хіба:

(Did I not) Didn’t I tell you it will end like that? – Хіба я не казав тобі, що це так закінчиться?

Did you have all the necessary documents? – У тебе були всі необхідні документи?

Did we lose again? I can’t believe it! – Ми що знову програли? Не можу повірити!

(Didn’t they) Did they not hear what I just told? – Вони що не чули що я тільки-но сказав?

Did mum give her permission? – Мама дала дозвіл?

(Did he not) Didn’t he lost his job due to the cuts? – Хіба він не втратив роботу через скорочення?

Did it really impress you that much? – Це тебе дійсно так вразило


Для утворення звичайного стверджувального речення також може використовуватися допоміжне дієслово did, але тільки для того, щоб акцентувати на чомусь увагу. Такі речення зазвичай перекладаються на українську зі словом “дійсно”:

He promised to come. – Він обіцяв прийти. 
He did promise to come. – Він дійсно обіцяв прийти. 

УТВОРЕННЯ ПРАВИЛЬНИХ ДІЄСЛІВ

Хоча до всіх правильних дієслів додається закінчення -ed, їх форма залежить від того, на які літери закінчується дієслово:

Якщо дієслово закінчується на , то опускається і додається -ed:

hope → hoped (надіятися); save → saved (зберігати); dance → danced (танцювати)

У закінченні приголосна + -y, -y змінюється на і, потім додається -ed: 

try → tried (нмагатися; спробувати); hurry → hurried (поспішати); study → studied (навчатися)

До слів, які закінчуються на голосну + -y, додається -ed: 

enjoy → enjoyed (насолоджуватися); pray → prayed (молитися); play → played (грати)

Якщо в кінці слова стоїть наголошена голосна між двома приголосними, то остання приголосна подвоюється і додається -ed. Сюди обов’язково входять всі дієслова, які мають лише одну голосну, але також і ті, які мають більше складів, але наголос падає на останній:

plan → planned (планувати); stop → stopped (зупинятись); permit → permitted (дозволяти)

Але: open → opened (так як наголос падає на “о”)

Коли дієслово закінчується на l, то в британській англійській l подвоюється і додається -ed:

travel → travelled (подорожувати); cancel → cancelled (відміняти); quarrel → quarrelled (сваритися)

В американській англійській l не подвоюється, якщо остання голосна не наголошена:

travel → traveled (подорожувати); cancel → canceled (відміняти); quarrel → quarreled (сваритися)

Але якщо останній склад наголошений, то подвоюється і в британській і в американській англійській:

repel → repelled (відштовхувати)

Коли дієслово закінчується на -ic / -ac, то додається літера k + -ed:

panic → panicked (панікувати); frolic → frolicked (веселитися) 

Це робиться для того, щоб зберегти звук /k/, який при додачі закінчення -ed перетворився б на /s/. Таких дієслів зовсім небагато.

ДІЄСЛОВО BE

Дієслово be (бути) є важливим винятком. Речення з ним не утворюються по стандартній схемі. З be допоміжне дієслово did не вживається!

Зміна be за особами: was / he was / she was / it was / you were / we were / they were

Стверджувальне речення

підмет + основне дієслово be (was / were)

I was only 5 when my parents divorced. – Мені було лише 5, коли мої батьки розлучилися.

You were really young when that happened. – Ти був дуже малим, коли це сталося.

We were pleased to hear that. – Нам було приємно це чути.

My parents were angry when I dropped out of college. – Мої батьки були злі, коли я покинув коледж.

My boss was always very picky. – Мій начальник був завжди дуже прискіпливим.

Tina was the only one who supported me. – Тіна була єдиною, хто мене підтримав.

It was an unforgettable experience! – Це був незабутній досвід.

Заперечне речення

підмет основне дієслово be (was / were+ not

cкорочення: we / you / they weren’t | he / she / it wasn’t

інший варіант скорочень: we’re not / they’re not / you’re not / he’s not / she’s not / it’s not

I wasn’t very smart at school. – У школі я не був дуже розумним.

You were not there yesterday, why are you lying? – Тебе вчора там не було, чого ти брешеш?

We certainly weren’t happy to stay there. – Ми, звичайно, не були раді там залишатись. 

My siblings were not very close in childhood. – Мої брати і сестри не були дуже близькими в дитинстві.

Sam wasn’t ready to take such a risk. – Сем не був готовий так ризикувати. 

She wasn’t a perfect candidate, but we hired her. – Вона не була ідеальним кандидатом, але ми її найняли.

Please, it was all planned in advance! – Я тебе прошу, це все було заплановано заздалегідь!

Питальне речення

основне дієслово be (was / were) + підмет

запитання, які починаються з:

was / were somebody not (wasn’t / weren’t somebody) перекладаються з “хіба”:

Was I too rigid with him? – Я була з ним дуже сувора?

Were you sure that there was no other way? – Ти був впевнений, що не було іншого способу?

(Why were they not) Why weren’t they ready? – Чого вони не були готові?

Were Tom and Lisa married? – Том і Ліза були одружені?

Was Peter alone or not? – Пітер був сам чи ні? 

Was your daughter home last night? – Твоя донька була вдома вчора ввечері?

(Was it not) Wasn’t it the right thing to do? – Хіба це не було правильним кроком?

Простий минулий час вживається, коли йдеться про разові або регулярні минулі дії, які не мають прямого відношення до теперішнього, а також дії, які відбулися одна за одною. Крім цього, простим минулим часом ми передаємо тривалі стани, які вже закінчились і їх тривалість не має значення, і ще факти, які були правдивими колись.

ВИПАДКИ ВЖИВАННЯ

Дії, які сталися у певний час в минулому і не мають відношення до теперішнього:

Once I saw a bear in the woods. – Одно разу я бачив у лісі ведмедя. 

Julie didn’t buy a new laptop. – Джулі не купила новий ноутбук.

Did Napoleon invade Russia in 1812? – Наполеон вторгся в Росію у 1812?

Дії, які регулярно відбувалися в минулому, але вже не відбуваються:

Did you often skip classes? – Ти часто прогуляював заняття? 

During college he didn’t take music lessons. – Навчаючись у коледжі, він не брав уроки музики. 

Every year they went somewhere abroad. – Кожного року вони їздили кудись за кордон. 

Дії, які відбулися одна за одною в минулому:

We didn’t come and help her pack. – Ми не прийшли і не допомогли їй збиратися. 

Martha said hello and was quiet the rest of the evening. – Марта привіталася і мовчала весь вечір.

Did they date for 3 month and then split up? – Вони зустрічалися три місяці, а потім розійшлися

Певні стани, які почались і закінчились в минулому, і їх тривалість не має значення:

I didn’t live in Tokyo for 5 years. – Я не жив у Токіо 5 років.

Was she shy as a child? – Вона була сором’язливою дитиною?

They spend 10 years on this investigation. – Вони витратили 10 років на це дослідження.

Загальні правдиві факти, які стосуються минулого:

Fashion was really different 50 years ago. – Мода була зовсім інакшою 50 років тому.

For a long time women didn’t have the right to vote. – Довгий час жінки не мали права голосувати.

Did humans first evolve in Africa? – Люди спочатку еволюціонували в Африці?

USED TO + INFINITIVE

Стверджувальне речення

підмет + used to + V1

I used to be a fan of Britney Spears. – Колись я був фанатом Брітні Спірс.

We used to come here after school. – Ми приходили сюди після школи. 

Dan used to steal ashtrays from bars. – У Дена була звичка красти попільнички з барів.

Заперечне речення

підмет + did not (didn’t) + use to V1

I didn’t use to like wine, but now I love it. – Колись я не любив вино, але зараз я його обожнюю.

They didn’t use to party hard in college. – Вони не відривалися на повну на вечірках у коледжі.

Clara didn’t use to be a model. – Клара не була моделлю.

Питальне речення

did / didn’t + підмет use to V1

Did you use to sell your paintings? – Ти колись продавав свої картини?

Didn’t they used to live in the same street? – Хіба вони не жили на тій же вулиці? 

Did he use to work in your office? – Він колись працював у твоєму офісі?

ВЖИВАННЯ

Ця конструкція вживається, коли йдеться про якийсь минулий стан чи звичку, що вже не є правдивим на сьогоднішній день. Зверніть увагу, що в перекладі часто додається слово “колись”, так як ця конструкція відсилає нас у минулі часи.

У більшості випадків used to + infinitive можна замінити простим минулим часом (Past Simple) без різкої різниці у значенні:

Ми жили в Римі:
We used to live in Rome. 
We lived in Rome. ✓ 

Я вірив у магію, коли був малим:
I used to believe in magic when I was a child. 
I believed in magic when I was a child. 

Вона багато подорожувала, до того, як народила дитину:
She used to travel a lot before she had a child.
She travelled a lot before she had a child.

Зверніть увагу, що коли дія в минулому відбувалася у точно визначений час, то вживається тільки Past Simple, а не used to + infinitive:

Вчора я ходив у зоопарк:
I went to the zoo yesterday. ✓ 
I used to go to the zoo yesterday. 

Знову ж таки, якщо дія відбувалася кілька разів у точно визначений час, то вживається Past Simple, якщо ж дія відбувалася кілька разів не в точно визначений час, то можна вживати used to + infinitive або Past Simple:

I used to go to the cinema four times a week. – Колись я ходив у кіно чотири рази на тиждень. 

I went to the cinema four times last week. – Минулого тижня я чотири рази ходив у кіно. 

I used to go to the cinema four times last week. (Це певний тиждень)

ВЖИВАННЯ WOULD

Про цю особливість вживання would часто не згадують у підручниках. І дарма, бо якщо про це не знати, можна подумати, що йде якесь узгодження часів чи майбутній час в минулому. Насправді ж, would – це часто ще один спосіб говорити про простий минулий час.


Утворення стверджувального речення: підмет + would V1

Every Sunday we would go to the river. – Кожної неділі ми ходили до річки.


Вживання: регулярні, рутинні дії, які відбувалися в минулому

When I was in my teens, I would lock myself in my room and play guitar for hours. – Коли я був підлітком, я зачинявся у моїй кімнаті і годинами грав на гітарі. 

My father would always say: “It’s never too late”. – Мій батько завжди казав: “Ніколи не пізно”. 

Такий спосіб часто використовується, коли хтось згадує про щось атмосферне з  дитинства:

When I was a kid, my sister and I would stay up late into the night waiting for Santa, but, of course, we never saw him. – Коли я був малим, ми з сестрою не лягали до пізньої ночі, чекаючи на Санту, але, звичайно, ми ніколи його не бачили.

Важливі особливості:

would у цьому значенні зазвичай не вживається в заперечній і питальній формах:

Ми не проводили літо у бабусі.
We didn’t spend summers at Grandma’s. 
We wouldn’t spend summers at Grandma’s. 

Ти вела щоденник в юності?
Did you keep a diary when you were young? 
Would you keep a diary when you were young? 


would у цьому значенні ніколи не вживається, коли йдеться про разову дію:

Пам’ятаю, якось я нарвав польових квітів і залишив їх на її підвіконні.
I remember once I picked wild flowers and left it on her window sill. 
I remember once I would pick wild flowers and leave it on her window sill. 

Найважливіша різниця в тому, що used to + infinitive передає звичку, would звичку й атмосферу:

Я рвав польові квіти і лишав їх на її підвіконні.
I used to pick wild flowers and leave it on her window sill. 
I would pick wild flowers and leave it on her window sill.

А простий минулий час тут матиме інше значення, адже передасть тільки разову дію, якщо не вказати, коли і як часто це відбувалося:

I picked wild flowers and left it on her window sill. – Я нарвав польових квітів і лишив їх на її підвіконні. 


would у цьому значенні ніколи не вживається, коли йдеться про стани чи володіння чимось:

I had a cat. – У мене був кіт. 
I used to have a cat. – У мене колись був кіт. 
I would have a cat. 

Діана була дуже гарною в дитинстві.
Diana was very beautiful as a child. 
Diana used to be very beautiful as a child. 
Diana would be very beautiful as a child. 


would крім вище вказаних випадків можна вживати як і used to + infinitive:

Clara would smoke a cigarette every time she grabbed a cup of coffee. – Клара викурювала сигарету кожного разу, коли брала чашку кави. 

Clara used to smoke a cigarette every time she grabbed a cup of coffee. – Клара викурювала сигарету кожного разу, коли брала чашку кави. 

Але так сказати не можна, коли йдеться про стан, а не дії:

Аня курила, коли була підлітком:
Ann smoked when she was a teenager.  
Ann used to smoke when she was a teenager. 
Ann would smoke when she was a teenager. 

Взагалі would несе в собі якусь атмосферність, тому якщо ви не впевнені, чи його можна вживати, скажіть через простий минулий час чи used to + infinitive. Просто важливо знати про такі випадки, щоб все розуміти правильно.

ОБСТАВИНИ ЧАСУ

Звертайте особливу увагу на обставини часу, адже дуже часто саме вони є вирішальними при виборі часової форми. Також уважно дивіться на порядок слів.

• yesterday (вчора)

• the other day (кілька днів тому)

• the day before yesterday (позавчора)

• last night / week / month / year (минулої ночі / тижня / місяця / року)

• last Monday / Tuesday etc.  (минулого понеділка / вівторка тощо)

• some days in a row (кілька днів підряд)

 then (тоді)

• when (коли)

 in (month / year / century) (у якомусь місяці / році  / столітті)

• ago (тому) 

how long ago? (як давно?)

I finished that book yesterday. – Я вчора закінчила ту книжку.

The other day we went to the beach. – Кілька днів тому ми ходили на пляж.

It rained the day before yesterday. – Позавчора йшов дощ.

We sold our flat last month. – Ми продали нашу квартиру минулого місяця.

Last Wednesday our French class was cancelled. – Минулої середи заняття з французької відмінили.

He came late three days in a row. – Він приходив із запізненням три дні підряд

It was much easier then. – Тоді це було набагато легше. 

When I was a child, I was afraid of the dark. – Коли я був малим, то я боявся темряви. 

Lincoln was elected President of the United States in 1860. – Лінкольн був обраний президентом Сполучених Штатів в 1860 році.

The conference was held five days ago. – Конференція була проведена п’ять днів тому

How long ago did you guys met? – Як давно ви хлопці познайомились?

ВАШЕ ЗАВДАННЯ 1

Прочитайте речення та за потреби переклад і вставте правильну форму дієслів у простому минулому часі.

Приклад розповідного речення:

study  studied (якщо в реченні 3 особа однини)

Приклад заперечного речення:

study (not)  didn’t study або did not study (треба ввести лише один правильний варіант, не пишіть “або”)

Приклад запитання:

study (she)  did she study

Запитання із заперечною часткою:

study (she / not)  didn’t she study або did she not study

Зверніть увагу, що тут є й неправильні дієслова і не забувайте за правила додавання -ed!

ВАШЕ ЗАВДАННЯ 2

Уважно прочитайте речення та за потреби переклад і вставте правильну форму дієслова be у простому минулому часі.

Приклад розповідного речення:

be  was (якщо в реченні 3 особа однини)

Приклад заперечного речення:

be (not)  wasn’t або was not (треба ввести лише один правильний варіант, не пишіть “або”)

Приклад запитання:

be (she)  was she

Запитання із заперечною часткою:

be (she / not)  wasn’t she або was she not

Тут є й інші дієслова, про особливості вживання яких ви вже знаєте. 

ВАШЕ ЗАВДАННЯ 3

Уважно прочитайте речення та за потреби переклад і оберіть один чи кілька правильних варіантів згідно з пройденим матеріалом про простий минулий час.


0 коментарів

Залишити відповідь

Заповнювач аватара

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *