Фразові дієслова (phrasal verbs) — це дієслова, які з певним прийменником чи прислівником мають зовсім інше значення ніж без нього. Не знаючи цих значень просто неможливо правильно зрозуміти текст, тож ми будемо розглядати найпоширені фразові дієслова окремо.

Ось основні фразові дієслова з дієсловом to carry, основне значення якого: нести, везти.

carry on


продовжувати щось робити (часто у значенні “незважаючи на труднощі”):

They diligently carried on with their work even in the face of disaster. — Вони старанно продовжували виконувати свою роботу навіть перед лицем катастрофи. 

продовжувати щось:

She is expected to carry on our blood line. — Очікується, що вона продовжить наш родовід. 

 підтримувати, вести якусь діяльність:

It’s difficult for me to carry on a conversation with some people. — Мені важко підтримувати розмову з деякими людьми. 

He carries on a thriving business. — Він веде процвітаючий бізнес. 

• (розмовна мова) поводитись певним чином, особливо поводитись неслухняно:

Children always carry on when the teacher is out of the room. — Діти завжди неслухняно поводяться, коли вчителя немає в класі. 

(розмовна мова) крутити роман (вживається особливо якщо цього не схвалюють):

She was carrying on with young Jack. — Вона крутила роман з молодим Джеком. 

“Keep Calm and Carry On” — мотиваційний плакат, випущений британським урядом у 1939 році, щоб підняти бойовий дух громадськості Британії після численних пророкувань масового бомбардування головних міст за кілька місяців до початку Другої світової війни.

carry out

виконувати, реалізовувати:

The agency doesn’t have the funds to carry out its duties. — Агентство не має коштів, щоб виконувати свої обов’язки.

The government is expected to carry out a new policy. — Очікується, що уряд реалізує нову політику. 

 виконати, завершити:

They carried out the mission successfully. — Вони успішно виконали місію. 

слідувати, дотримуватися наказів, правил, інструкції (під час якоїсь діяльності):

You should carry out this instruction very carefully. —  Вам слід дуже уважно дотримуватися цієї інстуркції. 

• винести:

The firefighter carried the dog out of the burning building. — Пожежник виніс собаку з палаючого будинку. 

I’ll carry out the trash as soon as I finish the newspaper.  — Я винесу сміття як тільки дочитаю газету. 

carry away

вкрасти (або винести чи забрати у значенні вкрасти):

The thieves carried away all the jewelry. — Крадії забрали всі коштовності. 

віднесити, понести:

I forgot to tie the canoe to the dock, and the river carried it away. — Я забув прив’язати човник до причалу, і річка віднесла його.

захопитися чимось, бути захопленим (зазвичай вживається в пасиві: to be carried away):

The fervor of the speech carried away the whole crowd. — Запал промови захопив увесь натовп. 

Don’t get carried away with the frosting, we need some for the other cake. — Не захоплюйся глазур’ю, нам треба трохи на інший торт. 

carry off

красти, викрадати (або to carry away):

Someone carried off our lawn chairs last night. — Минулої ночі хтось вкрав наші шизлонги. 

 виконати щось успішно, без проблем і неполадок (запланована дія):

The performance was unrehearsed, but we carried it off withoutproblem. — Вистава не репетирувалась, але ми зіграли її без проблем. 

The magician carried off the trick with great skill. — Фокусник виконав трюк з великою майстерністю. 

спричинити смерть, забрати життя (часто про хвороби):

The new African virus carried off an entire village. — Новий африканський вірус забрав життя всього селища.

carry through

пронести:

We will have to carry him through the crowd to the ambulance. — Нам доведеться пронести його через натовп до карети швидкої допомоги. 

 провести, довести до кінця (в умовах існуючих труднощів):

It’s a tough job, and we’re relying on you to carry it through. — Це важка робота, і ми розраховуємо на вас, щоб довести її до кінця.

It is doubtful whether it will be possible to carry through the education reforms. — Навряд чи буде можливо провести реформи освіти.

витримувати, протримуватися:

These prejudices have carried through over the centuries. — Ці упередження протрималися віками. 

підтримувати, допомогти витримати щось:

Their deep faith carried them through the ordeal. — Їхня глибока віра допомогла їм витримати це важке випробування. 

Категорії: лексикафразові дієслова

0 коментарів

Залишити відповідь

Заповнювач аватара

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *