Чергова підбірка корисних, вживаних фразових дієслів. Цього разу з дієсловом to look, основне значення якого: дивитися, глянути.

to look after 


дбати, піклуватися про когось, доглядати когось:

John has to look after his younger brother. — Джон має піклуватися про свого молодшого брата.

Sometimes he had several hundreds of lambs to look after. — Деколи в нього було кілька сотень овець, за якими треба було доглядати

наглядати за кимось:

Sandy is going to look after our children while we are at the business meeting. — Сенді нагляне за нашими дітьми, поки ми будемо на діловій зустрічі. 

to look up

підняти очі вгору:

If you want to feel tiny, look up and see the stars at night. — Якщо ти хочеш відчути себе малесеньким, підніми очі вгору і подивися на зорі вночі. 

шукати якусь інформацію в книжці:

I need to look that word up in the dictionary, I have never heard it before. — Мені треба знайти те слово в словнику, я ніколи не чув його раніше. 

зв’язатися, знайти когось (з метою відвідати чи зустрітися):

Look me up the next time you’re in town. — Зв’яжись зі мною, коли наступного разу будеш у місті. 

покращуватися, поліпшуватися (про умови, ситуацію):

I’ve been through a tough time this year, but things are starting to look up. — В мене був важкий період в цьому році, але все починає налагоджуватися

to look up to

● поважати когось або захоплюватися кимось:

Boys often look up to professional athletes and chose them as their role models. — Хлопчики часто захоплюються професійними атлетами і беруть їх за приклад для наслідування.

to look down on / upon

дивитись на когось зверхньо, з презирством або поблажливістю; зневажати:

The professor looks down on students who don’t catch on immediately. — Професор зневажає студентів, які не схоплюють все на льоту. 

to look out

бути пильним або обережним:

Look out! There is a broken bottle near your foot. — Обережно! Коло твоєї ноги розбита пляшка. 

If you don’t look out, you may fall on the ice. — Якщо не будеш пильним, то можеш впасти на лід. 

пильнувати за кимось:

We looked out for each other on the trip. — Ми пильнували один за одним під час поїздки. 

to look for

шукати щось чи когось:

Can you help me look for my sister? She was meant to be here 20 minutes ago. — Можеш допомогти мені знайти мою сестру? Вона мала бути тут 20 хвилин тому. 

I am looking for my black gloves, have you seen it? — Я шукаю свої чорні рукавиці, ти їх не бачив? 

to look forward to

з нетерпінням очікувати чогось:

Sam always looks forward to seeing his parents. — Сем завжди з нетерпінням очікує на зустріч зі своїми батьками.

часто вживається в листах, щоб висловити надію, що щось відбудеться:

I’m looking forward to your reply. — Я з нетерпінням чекаю на твою відповідь. 

In this circumstances, I look forward to receiving your cheque for the sum of £570 within the next seven days. — За цих умов, я очікую отримати ваш чек на суму 570 фунтів протягом наступних семи днів.

●  to look to (без forward) — просто очікувати чогось, без нетерпіння:

He looked to changes in weather. — Він очікував, що погода зміниться.

to look into

вивчати, дослідити, розглянути якусь проблему чи ситуацію (часто з метою її покращити):

If we really look into it, we’ll probably find that it’s not such a good deal. — Якщо дослідити це детальніше, то, ймовірно, ми виявимо, що це не така вже й хороша угода.

The manager promised to look into my complaint. — Менеджер обіцяв розглянути мою скаргу. 

to look through

переглянути щось (зазвичай дуже швидко):

I must look through this report to make the final decision. — Я маю переглянути цей звіт, щоб прийняти остаточне рішення. 

Henry quickly looked through the magazine. —  Генрі швидко пролистав журнал. 

to look away

відвести погляд, відвернутися:

The accident was so horrible that I had to look away. — Аварія була такою страшною, що мені довелося відвести погляд.

to look on

дивитися на когось чи на щось певним чином:

Maria looked on them as incompetents. — Марія дивилася на них як на нездар. 

дивитися на щось, не беручи прямої участі:

A large crowd looked on as the band played. — Великий натовп дивився, як грала група. 

to look ahead

  дивитися вперед у майбутнє:

We are trying to look ahead and see what our options are. — Ми намагаємося дивитися в майбутнє і побачити як у нас є варіанти. 

We need to look ahead to decide how to expand our business. — Нам треба дивитися вперед, щоб вирішити як розширити наш бізнес. 

to look back

озиратися назад у минуле:

When I look back, I’m filled with sadness. — Коли я оглядаюся назад у минуле, мене переповнює смуток. 

Looking back, I admit I didn’t always do the right thing. — Озираючись назад, я визнаю, що я не завжди робити правильні речі. 

Категорії: лексикафразові дієслова

1 коментар

Max · 16.03.2020 о 10:21 PM

look over – перевіряти
If I were you, I would look over this test again

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *