Фразові дієслова розбирати дуже цікаво, адже в залежності від прийменника, значення дієслова різко змінюється. Давайте зараз розглянемо основні фразові дієслова з put, основне значення якого “класти, покласти”. Дієслово неправильне, його форми: putputput; putting.

TO PUT ON

надягти, натягти, надіти (одяг, прикраси, окуляри тощо), взути, нанести косметику:

Bob put on her boots and got ready to go out in the rain. –  Боб одяг чоботи і приготувався вийти під дощ.

put my glasses on and looked at the screen in front of me. – Я одягнув свої окуляри і подивився на екран переді мною.

Solomiya put on fresh make-up. – Соломія нанесла свіжий макіяж.

! to take off – зняти (put off в цьому значенні практично не вживається):

Put on your shirt. – Одягни сорочку. | Take off your shirt. – Зніми сорочку.

увімкнути якийсь прилад, світло, музику, відео:

Shall I put the light on? – Мені увімкнути світло?

Kate made a cup of tea and put the iron on. – Кейт зробила чашку чаю і увімкнула праску. 

We just put some music on and sat in silence. – Ми просто увімкнули музику і сиділи в тиші.

організувати виставку чи захід; показувати п’єсу, фільм:

Our local cinema is putting on its first subtitled screening. – Наш місцевий кінотеатр покаже перший фільм з субтитрами. (screening  показ фільму, відео, телепередачі)

I have been putting events on for 28 years and have never had any incidents at all.  – Я організовую заходи вже 28 років і в мене ніколи не було ніяких інцидентів. 

to put on weight  – набирати вагу (to lose weight – втрачати вагу):

No matter what I eat – and I do eat a lot – I never put much weight on. – Не має значення що я їм – а їм я багато – та я ніколи не набираю багато ваги.

розмовна мова to put somebody on  – розводити когось (жартома обманювати):

You won the lottery?! No way… you’re putting me on, right? – Ти виграв у лотерею? Не може бути… Ти мене розводиш, правда ж?

 тимчасово набути якоїсь риси чи вигляду:

He put on a gloomy look and didn’t want to talk to anybody. – Він набув похмурого вигляду і не захотів ні з ким розмовляти. 

Put on an English accent, so they will think we’ve come from England! – Говори з британським акцентом, щоб вони подумали, що ми прибули з Англії!

покласти гроші на щось, тобто зробити грошову ставку:

I didn’t have a clue what I was doing, so I just put 20 dollars on a random horse. – Я не мав уявлення, що я роблю, тож просто поклав 20 доларів на першого-ліпшого коня. 

TO PUT OFF

відкладати щось, як от прийняття рішення:

I kept putting the decision off, until my friend persuaded me to tell my parents everything. – Я продовжувала відкладати рішення, поки моя подруга не вмовила мене розповісти про все батькам.

відкладати зустріч з кимось, переконати когось відкласти подальші дії:

Maybe I can keep on putting the meeting off until things are all right. – Може я зможу продовжувати відкладати зустріч, поки все не налагодиться.

Steve managed to put off the creditors for another week. – Стіву вдалося вмовити кредиторів почекати ще тиждень.

● відштовшувати від когось:

Her arrogant attitude puts me off. – Мене відштовхує її зверхнє ставлення.

 віднаджувати, віднадити (позбавити когось звички чи бажання щось робити, спричинити втрату інтересу чи ентузіазму):

Berta wanted to be a nurse, but the thought of night shifts put her off. – Берта хотіла стати медсестрою, але думка про нічні зміни її віднадила

 розмовна мова відволікати когось:

Don’t put me off – I’m trying to concentrate. – Не відволікай мене – я намагаюся зосередитися!

TO PUT UP

проживати десь кілька діб, зупинитися десь на кілька днів:

We put up in a hotel full of flies. – Ми зупинилися в готелі, де було повно мух.

приютити, прихистити когось на кілька днів:

We’re going to put Mark up for a few days. – Ми збираємось приютити Марка на кілька днів.

збудувати, звести щось (про будівлі, конструкції):

They put up the tent and cooked a meal. – Вони поставили намет і приготували поїсти.

виставити чи вивісити знак, плакат, оголошення:

Samantha put up a sign advertising her beauty salon. – Саманта вивісила знак з рекламою свого салону краси.

підняти ціну:

I’m afraid I’ve got to put your rent up. – Боюся, що я маю підняти вашу орендну плату. 

виставити на продаж:

The mill was closed and put up for sale. – Млин було закрито і виставлено на продаж. 

висувати кандидата:

I really hoped people would put me up as a candidate. – Я дійсно надіявся, що люди висунуть мене як кандидата.

to put up with – терпіти, змиритися з чимось:

Fernando is so moody I don’t know why Angela puts up with him. Фернандо такий примхливий я не знаю, чому Анджела його терпить.

I can’t put up with it, I just can’t! – Я не можу з цим змиритися, просто не можу!

TO PUT DOWN

записати щось, внести в список:

Let’s put down all the ideas that we have so far. – Давайте запишемо всі ідеї, які в нас вже є. 

put down bread, milk, and apples – what else do we need? – Я написав хліб, молоко і яблука – що нам ще треба?

to put something down to – приписати, звернути на (вважати якусь дію, вияв чогось наслідком певної причини):

If I forget anything, put it down to old age. – Якщо я щось забуду, зверни це на мою старість. 

придушити:

The security forces put down a coup attempt in the capital. – Сили безпеки придушили спробу перевороту в столиці.

 вкласти когось спати чи відпочити (особливо дітей):

I love that you hug me tightly before I put you down for naps. – Я люблю, що ти мене міцно обіймаєш перед тим як в вкладаю тебе спати. 

розмовна мова критикувати, принизити:

I hate men who put their wives down in front of visitors. – Я ненавиджу чоловіків, які принижують своїх жінок при відвідувачах. 

TO PUT OUT

погасити, потушити щось:

He put out his cigarette before getting on the bus. – Він загасив цигарку, перш ніж сісти в автобус.

It took firefighters 30 minutes to put the fire out. – Пожежникам знадобилося 30 хвилин, щоб потушити полум’я.

погасити світло:

The torch fell down putting out the light with a hiss. – Факел упав, з шипінням погасивши світло.

випускати, видавати (у значеннні друкувати, зазвичай щось регулярне):

Every year the United Nations puts out a report on the status of the world. – Щороку Організація Об’єднаних Націй випускає звіт про стан речей у світі.

розкладати щось для використання:

The couple was just putting out the silverware when a knock was heard on the door. – Пара якраз розкладала столове срібло, коли почувся стукіт у двері. 

розмовна мова завдати незручностей або дратувати, засмутити когось:

Are you sure I can come to you so late? I don’t want to put you out in any way. – Ти впевнений, що я можу приїхати до тебе так пізно? Я не хочу завдавати тобі ніяких незручностей.

розмовна мова (вульгарний вираз) віддаватись комусь, переспати з кимось (лише у значенні легко вступати у випадкові сексуальні зв’язки, бути доступним у сексуальному плані):

I wasn’t going to put out just because he’d paid for dinner. – Я не збиралася йому віддаватись, просто тому що він заплатив за вечерю.

TO PUT AWAY

покласти щось на своє місце:

Here are your clean clothes – please put them away. – Ось твій чистий одяг, – будь ласка, поклади його на місце.

You must put away those toys when you have finished playing with them. – Ти маєш покласти іграшки на місце, коли закінчиш з ними гратися. 

відкладати гроші (також put aside):

Jim’s parents are putting some money away for his future. Джимові батьки відкладають трохи грошей йому на майбутнє.

відмовитися, відкинути:

Everything will be fine, put all negative thoughts away. – Все буде добре, відкинь всі негативні думки. 

розмовна мова ум’яти (їсти швидко, жадібно, багато):

Did you see how much food he put awayТи бачив скільки він ум’яв їжі?

 розмовна мова ув’язнити, відправити у в’язницю або психічну лікарню:

How many more convictions does he have to get before the State takes this seriously and puts him away for life? – Скільки ще судимостей йому потрібно отримати, перед тим як держава прийме це всерйоз і ув’язнить його довічно?

TO PUT ASIDE

відкласти щось:

Put aside your stupid book and look at me! – Відклади свою дурну книжку і подивися на мене!

відкладати гроші (також put away):

She is putting every cent aside for an operation which will save her daughter’s sight. – Мері відкладає кожну копійку на операцію, яка врятує зір її дочці. 

відкласти вбік, забути про щось, не зважати:

We will put political differences aside and look at the bigger issues. Ми відкладемо політичні розбіжності вбік і поглянемо на важливіші питання.

TO PUT FORWARD / FORTH

запропонувати щось, висунути план, пропозицію, ідею:

No concrete proposals were put forward at the meeting. На засіданні не було висунуто ніяких конкретних пропозицій. 

рекомендувати когось як кандидата на посаду:

To me, he is the obvious candidate and I would put him forth without any hesitation.  Як на мене, він є очевидним кандидатом, і я б рекомендував його без будь-яких коливань.

TO PUT THROUGH

з’єднати когось з кимось по телефону:

Put me through to the customer support, please. – З’єднайте мене, будь ласка, з клієнтською підтримкою.

змусити когось пройти через щось (зазвичай щось важке або неприємне):

He would have put her through the same hell had they switched positions. – Він змусив би її пройти через таке саме пекло, якби вони помінялися місцями. 

почати щось і привести до успішного завершення; ввести і діяти згідно з цим:

We managed to put the project through on time.  Нам вдалося закінчити проект вчасно.

The government put through a number of new laws. – Уряд увів у дію кілька нових законів.

TO PUT OVER

ефективно донести якусь інформацію:

I am willing to put my point over and can do so in a coherent, understandable manner. – Я готовий донести свою точку зору, і зробити це в послідовній, зрозумілій формі.

відкласти щось (також put off):

He’ll put this decision over until the next meeting and we’ll talk it through some more. – Він відкладе це рішення на наступне засідання, і ми ще трохи це обговоримо.

ВАШЕ ЗАВДАННЯ

Уважно прочитайте речення і оберіть одну правильну відповідь.

Категорії: лексикафразові дієслова

0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *