Чергова порція корисних фразових дієслів для збагачення словникового запасу. Цього разу розглянемо фразові дієслова з дієсловом to think, основне значення якого думати.


► to think about 

думати про щось, розмишляти:

Do you ever think about life after death? ―Ти коли-небудь думаєш про життя після смерті?
Tom thinks only about himself. ― Том думає тільки про себе. 

• думати про щось у сенсі розглядати якусь можливість (дієслово після у формі +ing):

Martha thought about opening a store. ― Марта розмишляла про відкриття магазину. 
Have you thought about studying Spanish? ― А ти не думав вивчати іспанську? 


► to think of

Взагалі think of дуже схоже за значенням з think about, але різниця в тому, що think of вживається, коли це якась короткочасна думка, яка пролітає в голові, а think about означає довго про щось думати, розмишляти.

• думати, подумати про щось:

I thought of you when they sang your favorite song. ― Я думав про тебе, коли вони співали твою улюблену пісню.

• спадати на думку:

Can you think of any reason to refuse her request? ― Тобі спадає на думку якась причина відмовити їй?

• мати власну думку про щось:

She asked me what I thought of her new boyfriend. ― Вона спитала мене, що я думаю про її нового хлопця. 

•  вираз to think much of / not think much of означає бути високої / низької думки про щось:

They think much of themselves.  ― Вони високої думки про себе. 
She doesn’t think much of my paintings. ― Вона невисокої думки про мої картини. 


► to think up

• придумати щось, вигадати (це фразове дієслово можна розривати):

I just thought up a way to double our profits. ― Я тільки що придумав спосіб подвоїти наші прибутки. (або ж thought a way up to double)
What will Sara think up the next time? ― Що Сара вигадає наступного разу?


► to think out 

• обдумати, продумати (це фразове дієслово можна розривати):

He obviously hadn’t thought it out before starting. ― Очевидно, що він не продумав це перед тим, як почати. 
They thought out what they had to do. ― Вони обдумали що їм треба було зробити. 

well thought out означає добре продуманий, а poorly thought out ― погано продуманий.

Every detail of the presentation was well thought out. ― Кожна деталь презентації була добре продумана. 
It was a poorly thought out plan. ― Це був погано продуманий план. 


► to think through

В принципі, можна взаємо заміняти з think out без різниці у значенні:

Let’s think through our options. ― Давайте обдумаємо які в нас є варіанти. 


► to think over

Це фразове дієслово має схоже значення з think out і think through, але різниця в тому, що think over означає обдумати щось перед прийняттям якогось рішення:

Let’s think over his proposal before we see him again. ― Давайте обдумаємо його пропозицію перед тим, як знову з ним зустрітися. 


► to think ahead

• думати про майбутнє, забігати думками наперед:

Just concentrate on today and try not to think far ahead. ― Просто зосередься на сьогоднішньому дні і намагайся не забігати думками далеко наперед. 

• планувати; продумати заздалегідь:

The earthquake left us with no electricity for two weeks. But we had thought ahead to store emergency supplies. ― Землетрус залишив нас на два тижні без електрики, але ми заздалегідь подумали про збереження аварійних джерел живлення.


► to think back

• оглядатися назад, згадувати минуле (прийменник: to або on):

When I think back on what I did, I feel embarrassed. ― Коли я згадую те, що зробив,  мені стає соромно.

When she thought back to her wedding day, she couldn’t help smiling. ― Коли вона згадала свій день весілля, вона не могла не посміхнутися. 

• оглядатися назад, згадувати минуле (прийменник over, якщо згадується довгий період):

She thought back over her years as a CEO. ― Вона згадала ті роки, коли була виконавчим директором. 


► to change one’s mind

Це не фразове дієслово, але чудово вписується в цю підбірку, адже означає “передумати”:

I wanted to leave my job, but then I changed my mind. ― Я хотіла покинути мою роботу, але потім передумала.

Категорії: лексикафразові дієслова

0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *